Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Employer branding - UDT

No description
by

Grzegorz Przewoźnik

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Employer branding - UDT

Employer branding
Employer branding

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Działania firmy ukierunkowane na budowanie wizerunku
,, pracodawcy z wyboru''.
EMPLOYER BRANDING (EB) nie może być tylko
marzeniami
,
aspiracjami
.

Employer branding jest ważną strategią budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy w opinii pracowników firmy.
Pomaga przyciągnąć oraz zatrzymać w firmie wartościowych,
utalentowanych
pracowników w organizacji.
Ułatwia budowanie
wartościowych
ofert pracy, które są
unikatowe
.


URZĄD DODZORU TECHNICZNEGO
Firma zapewniającą :
-
bezpieczeństwo
urządzeń i instalacji technicznych,
-
ocenę
zgodności urządzeń technicznych zgodnie z przepisami oraz specyfikacją techniczną w różnych fazach życia urządzeń technicznych.
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO OBECNIE
Misją  Urzędu  Dozoru Technicznego jest profesjonalne i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem technicznym wspierające Państwo, Społeczeństwo i Przedsiębiorców.
 
Wizją Urzędu Dozoru Technicznego jest wzrost poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce poprzez nowoczesne, kompetentne i bezstronne wykonywanie badań i oceny oraz podnoszenie kultury technicznej.
 
Cele strategiczne rozwoju Urzędu Dozoru Technicznego:
1. Rozwój wiedzy i umiejętności.
2. Podniesienie sprawności obsługi Klienta.
3. Zwiększenie wykorzystania potencjału ludzkiego.
4. Stabilność finansowa UDT.
 
Wartości Urzędu Dozoru Technicznego:
1. Uczciwość.
2. Bezstronność.
3. Odpowiedzialność.
4. Rzetelność.
5. Doskonalenie.
 


EMPLOYER BRANDING W UDT
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO działa z poszanowaniem wszystkich praw człowieka.
Zapobieganie wszelkim formom łamania praw człowieka w urzędzie między innymi poprzez:
wewnętrzną politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu,
procedurę rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji,
telefon zaufania dla pracowników UDT,
działające w UDT związki zawodowe.


Urząd Dozoru Technicznego
jest bardzo przyjazny w odniesieniu
dla swoich pracowników. Ciągłe szkolenia, możliwość łączenia wiedzy dotyczącej nowoczesnych technologii i systemów zarządzania oraz różnorodność zadań, sprawiają, że pracownicy UDT mogą się stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje. Urząd oferuje pracownikom również szereg udogodnień, dzięki którym większość nowych pracowników wiąże się z firmą na długie lata.

Szkolenia w UDT
W ramach prowadzenia działalności dobrowolnej,
Urząd Dozoru Technicznego
pod szyldem
AKADEMIA UDT
prowadzi różnego rodzaju szkolenia przeznaczone dla kadry zarządzającej, specjalistów technicznych, specjalistów ds. jakości i wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Odbiorcami szkoleń są zarówno klienci zewnętrzni jak i pracownicy (w 2011 roku zorganizowano 773 szkoleń dla pracowników, w których wzięło udział 9216 osób, a pracownicy UDT szkolili się średnio 10,5 dnia. 

Najlepsze praktyki Employer Brandingowe z Polski i Świata
-I miejsce w rankingu Universum 2010
-Szkolenia dla wszystkich pracowników – Uniwersytet Skanska
-Program START
-Skanska Unlimited
-Program Ambasadorzy Skanska
-Program Praktyk Letnich


-Od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych pracodawców
-Wdraża program zrównoważonego rzwoju zawodowego i prywatnego EY Care & Wellness: masaże profilaktyczno-relaksacyjne w biurze, zaopatrywanie pracowników w świeże owoce dwa razy w tygodniu, cykle wykładów na tematy dotyczące ochrony zdrowia, dietetyki i wychowania dzieci
-Strefy chill-out


-Zwycięzca w kategorii: Doskonała Kampania Internetowa
-Elastyczny czas pracy
-Platformy kafeteryjne
-Zasada wyrównywania szans

Działania
„Idealnych Pracodawców”
-Programy ambasadorskie
-Staże oraz praktyki letnie dla studentów i absolwentów
-Strona www Kariera
-Kampanie wizerunkowe
-Wewnętrzny Employer Branding

Niestandardowe Kampanie rekrutacyjne
a Employer Branding
Nowy model działania i nowe narzędzia w działaniu employer branding w organizacjach.
W tworzeniu strategii employer branding uczestniczą działy HR, PR,
marketingu czy corporate communications.


Wykorzystanie technologii komunikatorów, blogów, portali społecznościowych zastąpuje tradycyjny model komunikacji twarzą w twarz.

Idealni Pracodawcy identyfikują swoją
„właściwą” grupę docelową, aby móc poznać jej oczekiwania i cele zawodowe.
Coraz częściej to utalentowani pracownicy stawiają wymagania aktualnym lub potencjalnym pracodawcom - traktują firmę jak produkt, który musi się wyróżniać i być godny zaufania.

Nowa generacja pracowników zmienia spojrzenie na życie zawodowe.„Top” talenty czy „właściwe” talenty?
Idealni Pracodawcy wykorzystują nowe media jako narzędzie rekrutacji oraz zaangażowania pracowników
Zaangażowani pracownicy stają się ambasadorami firmy.
Marketing szeptany
Zwiekszenie popularnosci szkoleń prowadzonych
przez
Urząd Dozoru Technicznego
polepszy wiedzę z zakresu działań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

UTD powinno postarać się o wzrost poziomu bezpieczeństwa technicznego poprzez nowoczesne, kompetentne i bezstronne wykonywanie badań i oceny oraz podnoszenie kultury technicznej.


Dobrym rozwiązaniem jest również przyjęcie programu utrzymania kluczowych pracowników. Prawie każdy ranking pokazuje, że mimo wysokiego zaangażowania i satysfakcji z pracy, większość pracowników jest gotowych rzucić pracę, gdy tylko dostaną lepszą ofertę. Zapotrzebowanie na zawody wysokiego popytu wzrasta, przez co UTD będzie musiało zrewidować programy utrzymania kluczowych pracowników w organizacji.

Promocja Magazynu „Inspektor” jako istotne narzędzie
komunikacji z klientami i partnerami oraz chętnie czytanym źródłem fachowej wiedzy.

Efektywność Urzędu Dozoru Technicznego zwiększy :
-Rozwój wiedzy i umiejętności.
-Podniesienie sprawności obsługi Klienta.
-Zwiększenie wykorzystania potencjału ludzkiego.
-Zwiększenie stabilności finansowej UDT.

Wykonali:
Grzegorz Przewoźnik
Justyna Pietryszak
Joanna Zielińska
Justyna Rusinek
Michał Rżany
Full transcript