Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GELENEKSEL MİMARİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

No description
by

beste yenisu

on 25 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GELENEKSEL MİMARİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

GELENEKSEL MİMARİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
GELENEKSEL MİMARİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YER SEÇİMİ
Muğla, Ege Bölgesinin denize en uzun kıyısı olan ili olarak bilinir. Ama Muğla kent merkezinin denizle direkt bir bağlantısı yoktur. Muğla kent merkezi denildiğinde birçok ‘en’leriyle kendine özgü kültürü, mimarisi, yaşayışı olan az nüfuslu bir kent olduğu akla gelmektedir.
ANNEX YAPILAR
WINNER CHOSEN TO DESIGN ANNEX TO CHILE’S NATIONAL HISTORY MUSEUM
LA SALLE CUERNAVACA UNIVERSITY ANNEX BUILDING / GBF TALLER DE ARQUITECTURA
ANNEX BUILDING PICASSO MUSEUM
Günümüzde kentler farklı zamanlarda farklı sebeplerle ve ihtiyaçlarla değişime uğramaktadır. Sürekli değişim ve gelişim halinde olan kentlerde bu değişimlerden en çok etkilenen alanlardan birisi de tarihi kent merkezleridir. Kentte var olan yerel kültürün ve geleneklerin yaşatılabilmesi için kentin yenilenerek dönüşümüne ihtiyaç vardır.
Kentte var olan dokunun yaşatılabilmesi ve geçmişten bugüne gelebilmesi için kentin yenilenmeye açık olması gerekmektedir.
Kentler belirli zamanlar da yaşanılan değişimlere açık olmalıdır. Kentler yaşanan dönüşüm sürecince ortaya çıkan değişimler ve bölgenin sürdürülebilirlik kriterleri (sosyal, fiziksel, kültürel açıdan) ve olgusu önemlidir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik en genel tanımıyla, insan yaşamını güzelleştirmek için gerekli olan ekolojik yaklaşımların tamamıdır. Sıkça karşımıza çıkan sürdürülebilir mimari tartışmalı bir konudur. Hem sürdürülebilirlik konusunun genişliğinde hem kavram olarak karmaşıklıklar vardır.
Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır.
Aslında, kavramsal olarak yeni sayılsa da bir dünya görüşü olarak eski Yunan mitolojisine kadar dayandırılabilen ve sık sık çevreci hareket tarafından karşımıza çıkarılan “sürdürülebilirlik”, geçmişten günümüze, en genel bağlamıyla, insan yaşamını belirli bir refah düzeyinde tutmak için gerekli ekolojik varlıklar anlamında değerlendirilebilir.
Sürdürülebilirlik Kavramının Farklı Boyutları
o
Sosyal sürdürülebilirlik
o
Ekonomik sürdürülebilirlik
o
Mekânsal sürdürülebilirlik
o
Çevresel-Ekolojik sürdürülebilirlik


Sürdürülebilir mimari doğadan almadan vermek, hatta mümkünse doğaya da katkıda bulanacak binalar yapmaktır. Sürdürülebilirlik kavramında farklı başlıklar bulunmaktadır.
MEKANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Tarihi mekanlarda terk edilmiş binalar için insanların geçmiş alışkanlıklarını unutturup bu alanlara yeni fonksiyonlar atandığı zaman insanların yeni alışkanlıklar kazanması için mekânsal sürdürülebilirlik önemlidir.
402 - MİMARİ PROJE
ANALİZLER
1- SOLID-VOID
2- KAT

ANALİZİ
3- LAND USE
4-ÖNEMLİ BİNALAR
Toplumların geçmişe ait değerlerinin korunmasında geleneksel kentlerin kültürel ve sosyal kimliklerinin sürdürülebilir olması gerekmektedir.
Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Geleneksel Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar
21. yüzyıla ait gibi görünen “sürdürülebilirlik” kavramı aslında Vitrivius’tan bu yana uygulanmakta ve geleneksel yapılarda çok kolay fark edilebilmektedir. Geleneksel yerleşme ve konutlarda esas amacın “doğaya hükmetmek değil, ona uyum sağlamak” olduğunu söylemektedirler. Ancak bugünün “sürdürülebilirlik” anlayışında doğaya hem uyum sağlamak hem de ona zarar vermeden ve kirletmeden doğaya ait elemanları yaşadığımız mekanlara alıp, gelişmiş teknoloji ve malzemeyle konfor şartlarına uygun olacak biçimde modifiye etmek de yer almaktadır.
Geleneksel mimarilerin gerçekleştikleri yörenin doğal koşulları ile uyumlu olmaları, doğaya meydan okumayan fakat doğa ve doğal koşulları izleyen mekan çözümlemeleri olmalıdır.
Var Olan Binalarda Geleneksel Mimariyle Sürdürülebilirlik Organizasyonu
Geleneksel dokudaki binanın durumu hakkında fikir sahibi olabilmek için, binanın yaşı, yapımında kullanılan malzemeler ve varsa strüktürel değişiklikler tespit edilmelidir. Geleneksel dokuyla yapılan binalarda kullanılan malzemeler kendi kendine yeten sistemlere dönüştüğünde sürdürülebilirlik olacaktır. Ayrıca sürdürülebilirlik geleneksel dokuyla yeni modern binanın birleşmesinde maliyet açısından da artılar kazandıracaktır.
Mevcut bir bina her koşulda sürdürülebilirlik ilkelerine göre revize edilebilir.
Sürdürülebilir teknolojilerin tarihi yapılara adaptasyonunda nasıl
bir yol izlenmeli?
Muğla’nın şuan ki manzarası durumu gösteriyor ki, pek fazla bozulmamış bir doku içinde, özgünlüğünü henüz tam anlamıyla kaybetmemiş yapıların oluşturduğu bir 19.yy sonu ve 20.yy başı Muğla panoraması görülmektedir.
TESCİLLİ BİNA CEPHESİ
ESKİ HALİ
MEVCUT HALİ
TESCİLLİ BİNA RESİMLERİ
MİMARİ PROGRAM
MİMARLIK VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
1. Mimarlık bölümü
2. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü
3. Endüstri ürünleri tasarımı bölümü
4. Grafik tasarım bölümü

SEÇİLEN ARAZİNİN ŞEHİRDEKİ KONUMU
MİMARİ PROJE
Muğla’nın bugün hala var olan kent dokusundan ve oluşumundan önce, Muğla’da dahil olmak üzere, Anadolu’da bir çok Osmanlı şehrinin dokusunu ortaya çıkartan ve genelde ortak özellikler gösteren başlıca sebeplerden kısaca bahsetmek gerekmektedir. Bu sebeplerden biri sosyal hayattır. Sosyal hayat doğrultusunda iki faktör vardır. Bu faktörler şehrin kuruluşlarında etken olmuştur.(ticari ve dini) Bu sebepler doğrultusunda yerleşmelerin çekirdeğinde çarşı ve cami yer almaktadır.
Muğla şehrinde kent dokusuyla ilgili bir diğer bilgi ise Rum evleri ve Türk evleridir. Evlere girilen kuzulu kapı ise kent dokusuyla ilgili önemli bir simgedir.
Seçilen arazi mimari proje doğrultusunda önemli bir noktadır. Şehir merkezinde bulunan ve herkes tarafından bilinen meydana olan yakınlığıyla, meydana konumlanan sosyal ve fiziksel fonksiyonlarla değer kazanmaktadır. Seçilen proje konusu kentliye ve giderek öğrenci yoğunluğuyla artan nüfusa cevap vermektedir.
Arazi seçimi seçilen mimari proje ve konuyla ilgili olması nedeniyle birbirine uyumludur. Çünkü geleneksel mimaride sürdürülebilirlik ve tarihi ve yeni binaların eklenti olarak veya ilave edilmiş haliyle yenilenmesi bu arazi seçimini doğurmuştur. Arazinin avantajları kentle iç içe olabilecek merkez noktalarına yakın olması ve etrafının bir fakültesi olması noktasında gerekli alana sahip olmasıdır.
Mimari proje konusu Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi’dir. Mimari proje seçimi seçilmiş olan kentte duyulan ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

Fakülte için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin yerinden ziyade kentle bağlantılı bir noktada kente de hizmet verip, canlandıracak noktada olmasına önem verilmiştir. Bu durum fakültenin şehir merkezine uzaklığı sebebiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsü içerisinde değil üniversite ve kent bağlantısını kurması anlamında da şehir merkezinde yapılması gerektiğini doğurmaktadır.
TASARIM PROBLEMİ
Annex yapılar, eklenti olarak, mevcut duruma sonradan ilave edilmiş bölümler olarak adlandırılabilir. Annex kelime karşılığı olarak eklenti veya uzantı anlamındadır. Annex kelimesinin eklenti veya ilave anlamı ele alınarak, var olan tarihi (tescilli) binalara eskinin üzerine yeni binanın uyumlu bir şekilde entegre edilmesi ele alınmıştır. Mevcut durum doğrultusunda var olan yapının ve dokunun sürdürülebilirliği ve sürekliliği amaçlanmıştır.
ÖRNEKLER
PARIS BLOCK PARIS ANNEX
Proje hem fiziksel hem de tarihsel devamlılık üzerine odaklanmıştır. Açık ve canlı komşuluk ilişkilerini yaratma isteğini, göz ardı edilen alanı canlandırma, şehrin kültürel belleğini muhafaza etme arzusunu desteklemektedir. Projeye yön veren anahtar kelimeler orijinal bina, müdahale, ve yeni binadır.
Plan mevcut binanın ve temelin uzantısı olarak kurgulanıp hazırlık mevcut binasının karşıdaki özel geometriye sahip ve endemik ağaçların bulunduğu alana konumlandırılmıştır. Bina senenin her ayında ışık alması ve en iyi doğal havalandırma için kuzey güney yönünde konumlandırılmıştır.
Modern ilave yerinde dökme üstten asılan beton yapı ve geniş panel duvarlardan oluşmuştur. Mekan hareketli bölme duvarlara sahip konferans odaları kafe ve küçük bir kütüphane içermektedir. Tarihi bağlamda sadece iki katta eski yükseklik korunmuş ve çevre binalarla ilişki korunmuştur. İnsan önceliğinde ve kireç badanalı aynı yığma yapı kullanılmıştır.
ISTANBUL KADIR HAS UNIVERSITESI
Kadir Has Üniversitesi tütün üreten fabrikadan bilim üreten bir üniversite olarak tekrar değerlendirip kente ve öğrencilere yönelik önemli ve güzel bir örnektir. Üniversite’nin bulunduğu yerde eskiden var olan Cibali Tütün fabrikası bulunmaktaydı.
YÖNETİM
Yönetici 40 m2
Genel sekreter 30m2
Akademisyenlerin ofisleri 100 m2
Ortak alan 120 m2
Mutfak 30 m2
Toplantı salon 2*30
Yemekhane 500m2
DERSLİK VE ATÖLYELER *4
Amfi 5* 200 m2: 1000m2
Derslikler 15*20 m2: 300 m2
Stüdyo 8* 150 m2: 1200 m2
ATÖLYE AKTİVİTE ALANLARI: 1000 M2
 Müzik
 Resim
 Heykel
 Fotoğraf
 Dans
Cafe 300 m2
Yemekhane 500 m2
Kütüphane 700 m2
Konferans salonu 1000 m2
Fuaye 500 m2
Sinema salonu 200 m2
Kırtasiye 80 m2
Açık Müze 1000 m2
Sergi Mekanı 500 m2
Gallery: sanat galerisi, fotoğraf galerisi:500 m2
Media Center :500 m2
Toplam metrekare yaklaşık 10.050 m2’dir

Üniversiteler kente karışmalı ve iç içe olmalıdır. Mimari proje seçimindeki en önemli etken bu durumdur.
Mimari proje seçimi ve arazi seçimi birbiriyle bağlantılı bir yol izlemiştir. Muğla’da böyle bir sosyal yaşama ihtiyaç duyulduğu düşüncesiyle, zaten yapılması düşünülen fakültenin merkeze yakın olan Eski Gazi Anadolu Lisesi binası olabileceği saptanmıştır.
Full transcript