Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Coordineren van zorg

Opleiding tot verpleegkundige mbo
by

Esther van den Berg

on 6 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Coordineren van zorg

Coördineren van zorg.
Opl tot verpleegkundige '14

Wat hebben jullie gezien?
Pyjama uit, kattenwasje nat, aankleden, naar toilet, gebitsprothese in (wel de verkeerde maar nou ja) douchen, inco materiaal verschonen, medicatie klaarzetten, haren kamen (zelfredzaamheid stimuleren, steunkousen, huid ontsmetten, trombose prik, client vervoeren in rolstoel. Wat er nog ontbreekt zijn rapporteren en noteren.
Continuïteit van zorg:
...is zorg zonder onderbrekingen, overlappingen en/of hiaten. Dit betekent voor de zorgvrager dat hij er vanuit mag gaan dat iedereen die bij de zorgverlening betrokken is van de laatste wijzigingen en gegevens.
Aan het eind van de theorielessen weet de student:
Wat coördineren is binnen de zorg
Wat is continuïteit
Wat is een overleg (MBO)
Verschillende soorten overleg
Wat is een vergadering
Wat houdt de rol van voorzitter in
Wat houd de rol van notulist in
Hoe stel je een agenda op

Filmpje
Je ziet zo een filmpje.
Noteer alle (verpleeg technische)handelingen die jij denkt te zien.
Zet ze, nadat je ze hebt genoteerd, in volgorde van belangrijkheid. Noteer ook wat je denkt te missen.

Definitie van coördineren van zorg
Coördineren is het op elkaar afstemmen van de verschillende vormen van zorg rond de zorgvrager. Hiervoor is overleg nodig met de eigen en andere disciplines. De coördinatie is ook gericht op het bewaken van de continuïteit van de verpleegkundige zorg. Rapportage en overdracht zijn hiervoor belangrijke vereisten.
Bron: Beroepsprofiel van de verpleegkundige, Leistra, 1999
Hulpmiddelen die het makkelijker maken om continuïteit van zorg te bewerkstelligen:
Rapportage
Besprekingen met collega ('s)
Besprekingen met andere disciplines
Overlegvormen.
We overleggen veel in de zorg (praatcultuur)
* Complexer worden van behandelmethoden
* Veranderende rol vd verpleegkundige
* Uitbreiding vh aantal disciplines betrokken bij de zorg
* Steeds toenemende vd informatiestroom rond de zorgvrager.
Verschillende typen besprekingen
Zorgvragerbespreking:

* in deze bespreking komt de zorgvrager aan bod. Wordt ook wel zorg evaluatie genoemd.
* wordt meestal geleid door de verpleegkudige die verantwoordelijk is voor de zorg vd desbetreffende zorgvrager
* patiënten toewijzing
* ook andere disciplines
* kan elke dag plaatsvinden.
* de bespreking is gericht op continuïteit van de zorg
M.D.O > multi disciplinair overleg.
Samenwerking door alle bij de zorgverlening betrokken disciplines.
Verbeteren van de continuïteit.
Het uitwisselen van deskundigheid.
Zo goed mogelijk met elkaar samenwerken.
Gezamenlijk de behandeling en begeleiding vastgesteld
Kwaliteit waarborgen, door inbreng van de verschillende disciplines
Aanwezigheidsverplichting is per zorg setting verschillend. Meestal is wel de arts en de verpleegkundige aanwezig.
Of arts, vpk, fysio, ergo, maats werk, diëtist
Vaste dag en vast tijdstip (ook liefs vaste ruimte)
Concrete afspraken maken (vaak na discussie)
Teamoverleg/werkoverleg
Tijdens dit overleg wordt gesproken over het reilen en zeilen van de afdeling.
Onderwerpen van gesprek kunnen zijn, je rol als verpleegkundige, samenwerken, rooster, vakantie etc etc
Beleid van de afd.
Arbeidsomstandigheden.
Werkafspraken
Taakverdeling werk op de afdeling
Doelstelling van de afdeling.
Dienstoverdracht/werkoverdracht
Meest voorkomend overlegmoment
Je bent als vpk 24 uur per dag aanwezig
verpl overdracht is een belangrijk hulpmiddel.
Wisseling van de dienst
Schriftelijk
Mondeling
Overdracht aan bed
Dienst evaluatie
Aan het eind van je dienst doornemen hoe het gegaan is.
De dienstevaluatie is erop gericht om nader in te gaan op de onderlinge samenwerking.
Andere overlegvormen
Informatie avonden
Thema-avonden
Huisbezoeken
Gespreksgroepen
Cliëntenraad
Terugkomdag neonaten
Teamrollen
Engelse onderzoeker Belbin heeft onderzocht waarom het ene team succesvol samenwerkt en het andere moeizaam vooruitkomt.
Belbintest. www.thesis.nl
Voorzitter
Centrale positie
Leidt het overleg
Zorgt ervoor dat het doel van het overleg bereikt wordt
Geen gemakkelijke rol
Iedereen moet aan het woord komen.
structuur in de gaten houden.
De sfeer bewaken.
Samenvatten, verduidelijken.
Notulist
D
Full transcript