Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rosja

No description
by

Krzysztof Krzyżanowski

on 1 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rosja

Federacja Rosyjska
Rosja to największy kraj na świecie
Jej obszar rozciąga się od Europy wschodniej aż po Cieśninę Beringa
Leży w obrębie 11 stref czasowych
Ma powierzchnie: 17 075,4 tys. km2
Liczba ludności: 142 mln mieszkańców
Najwyższy szczyt: Elbrus 5642 m n.p.m.
Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego
Rosja jest około 55 razy większa od Polski jej rozciągłość równoleżnikowa wynosi niemal
1/4 obwodu ziemi, a znaczna rozciągłość południkowa powoduje że znajduje się w obrębie trzech stref klimatycznch: okołobiegunowej, umiarkowanej i podzwrotnikowej.
Powoduje to silne zrużnicowanie środowiska naturalnego.
Nizina Wschodnioeuropejska
Góry Ural
tereny rolnicze
Nizina Zachodniosyberyjska
liczne bagna
Kraj wielu narodów
Rosja jest krajem wielonarodowościowym, oprócz Rosjan stanowiących 79,2% ludności,
zamieszkuje ją ponad 100 różnych narodowości i grup etnicznych takich jak np. Ukraincy, Białorusini, Tatarzy, Czeczeni i Jakuci.
Co skutkuje dużym zróżnicowaniem kulturowym.
W poszczególnych republikach mogą obowiązywać takie języki jak np. buriacki, tatarski i jakucki.
Większość Rosjan wyznaje prawosławie , ale mieszkają tam także muzumanie, buddyści, katolicy, protestanci i ateiści.
Problemy ludnościowe Rosji
Rosja ma wielki potencjał gospodarczy ,a decydują o tym:
bogate złoża surowców mineralnych
rozległe lasy
zasoby słodkiej wody
duży potencjał militarny i ludzki
Należy do grupy najbogatszych pajstw świata - G8.
Mimo to wielu jej mieszkańców żyje w biedzie, o czm świadzczy niskie HDI (wskaźnik rozwoju społecznego) i małe PKB na jednego mieszkańca.
Gospodarka Rosji
Struktura gospodarki rosyjskiej
Gospodarka Rosji ma charakter surowcowy, co oznacza że w eksporcie dominują surowce mineralne.
Ważną rolę w gospodarce Rosji odgrywa przemysł. Rosja jest drugim producentem ropy naftowej, posiada wielkie złoża gazu ziemnego oraz węgla kamiennego, rud metali, złota i diamentów. Rozwinięte jest górnictwo, hutnictwo, energetyka, przemysł elektromaszynowy i chemiczny.
Rozwijającym się działem gospodarki są usługi,a
najsłabiej rozwinięte jest mało wydajne rolnictwo.
Rosja zajmuje 10 miejsce na świecie podwzględem liczby ludności, zmaga się jednak z wieloma problemami.
Jednymi z największych są:
depopulacja
starzenie się społeczeństwa
kryzys rodzin
zachowania antyzdrowotne
problemy gospodarcze
Środowisko
Społeczeństwo
Gopsodarka
Tundra
bez drzew
porosty i mchy
Tajga
lasy iglaste
Stepy
stepy i półpustynie
Full transcript