Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chương 6. MẶT KHÁCH QUAN CỦA TỘI PHẠM

No description
by

Dạ Huyên Ngô Lê

on 19 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chương 6. MẶT KHÁCH QUAN CỦA TỘI PHẠM

Chương 6.
MẶT KHÁCH QUAN
CỦA TỘI PHẠM

KHÁI NIỆM
HÀNH VI KHÁCH QUAN
CỦA TỘI PHẠM
HẬU QUẢ NGUY HIỂM CHO XÃ HỘI CỦA TỘI PHẠM
NHỮNG BIỂU HIỆN KHÁC TRONG MKQ CỦA TỘI PHẠM
Mặt khách quan (MKQ) của tội phạm là những biểu hiện của tội phạm ra bên ngoài thế giới khách quan bao gồm hành vi khách quan, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, công cụ phương tiện, phương pháp, thủ đoạn, hoàn cảnh, địa điểm phạm tội.
Ý nghĩa
Việc nghiên cứu, xác định hành vi khách quan và một số dấu hiệu khác trong MKQ có ý nghĩa về mặt định tội.
Việc xác định dấu hiệu định khung có ý nghĩa trong việc định khung hình phạt.
Việc xác định tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt.

Khái niệm
Hành vi khách quan của tội phạm là những biểu hiện của con người ra bên ngoài thế giới khách quan dưới những hình thức cụ thể nhằm đạt những mục đích có chủ định và mong muốn.
Đặc điểm
Hành vi khách quan của tội phạm có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội.
Hành vi khách quan của tội phạm có tính trái pháp luật hình sự (được quy định trong BLHS phần các tội phạm cụ thể).
Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi có thức và có ý chí tức là có khả năng nhận thức được tính chất nguy hiểm của hành vi, và có khả năng kiềm chế không thực hiện hành vi phạm tội. Hay nói cách khác, hành vi khách quan của tội phạm phải được ý thức kiểm soát và ý chí điều khiển.
Trường hợp người thực hiện một hành vi gây thiệt hại cho xã hội không phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc chịu TNHS một phần :
Trường hợp thứ nhất nếu người thực hiện hành vi gây hậu quả thiệt hại cho xã hội khi bị khống chế toàn bộ về tư tưởng thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Trường hợp thứ hai nếu người thực hiện hành vi gây hậu quả thiệt hại cho xã hội khi bị khống chế một phần về tư tưởng thì được miễn trách nhiệm hình sự một phần. Mức độ trách nhiệm hình sự phụ thuộc vào mức độ bị đe doạ.
Các hình thức của hành vi khách quan
của tội phạm
Hành động phạm tội
Hành động phạm tội là hình thức của hành vi phạm tội để làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động gây thiệt hại cho khách thể qua việc chủ thể làm một việc bị pháp luật hình sự cấm.
Khái niệm
Các dạng của
hành động phạm tội:
Người phạm tội có thể tác động trực tiếp vào đối tượng tác động.
Có thể thông qua công cụ, phương tiện.
Có thể bằng lời nói.
Có thể sử dụng trẻ em hoặc người mắc bệnh tâm thần.
Không hành động
phạm tội
Các dạng
cấu trúc đặc biệt
của hành vi khách quan
Tội ghép
Khái niệm
Tội ghép là loại tội phạm mà hành vi khách quan được hình thành bởi nhiều loại hành vi nguy hiểm cho xã hội, xảy ra cùng thời gian, xâm hại nhiều khách thể.
Đặc điểm
Có ít nhất 2 loại hành vi khác nhau.
Các hành vi này phải xảy ra cùng thời gian.
Các hành vi đó xâm hại ít nhất 2 khách thể.
Tội liên tục
Khái niệm
Tội liên tục là loại tội phạm mà hành vi khách quan bao gồm nhiều hành vi cùng loại xảy ra kế tiếp nhau về mặt thời gian cùng xâm hại một khách thể.
Đặc điểm
Có ít nhất 2 hành vi cùng loại.
Các hành vi đó xảy ra kế tiếp nhau về mặt thời gian.
Các hành vi đó phạm xâm hại một khách thể.
Tội liên tục và
Phạm tội nhiều lần
Giống nhau:
đều thực hiện ít nhất 2 hành vi cùng loại, các hành vi đó xảy ra kế tiếp nhau về mặt thời gian, các hành vi đó phạm xâm hại một khách thể.
Khác nhau
Tội kéo dài
Khái niệm
Là loại tội phạm mà hành vi khách quan có khả năng diễn ra không gián đoạn trong một khoảng thời gian dài.
Đặc điểm
Chúng chỉ chấm dứt khi tội phạm bị phát hiện hoặc khi người phạm tội tự thú
Khái niệm
Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của tội phạm là thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho các quan hệ xã hội là khách thể bảo vệ của luật hình sự.
Quá trình diễn biến
của bất kỳ tội phạm
Để xác định mức độ hậu quả
của tội phạm chúng ta phải xác định mức độ làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động của tội phạm. Bởi vì:

1.
Đối tượng tác động của tội phạm mang tính xác định còn quan hệ xã hội là khách thể của tội phạm bị xâm hại mang tính trừu tượng.

2.
Chỉ có thể thông qua sự tác động lên đối tượng tác động của tội phạm mới có thể gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm.

3.
Đối tượng tác động của tội phạm ở 2 thời điểm trước và sau khi tội phạm xảy ra luôn có sự thay đổi về trạng thái tự nhiên hoặc trạng thái pháp lý
Hậu quả của tội phạm
được biểu hiện ở các dạng như:
Thiệt hại vật chất: Các tội xâm phạm sở hữu.
Thiệt hại về thể chất: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của con người.
Thiệt hại tinh thần: Các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người.
Ngoài ra, còn có một dạng hậu quả đặc biệt đó là làm biến dạng xử sự của con người (như tội bức tử).
Ý nghĩa
của việc xác định hậu quả của
tội phạm thể hiện ở các phương diện sau:
Đối với CTTP vật chất: có ý nghĩa trong việc định tội.
Đối với CTTP tăng nặng phản ảnh dấu hiệu hậu quả của tội phạm: có ý nghĩa trong việc định khung hình phạt.
Dấu hiệu hậu quả được phản ảnh trong một số tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ: có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt.
Mối quan hệ nhân quả
giữa hành vi và hậu quả
của tội phạm
Khái niệm
Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả của tội phạm là mối quan hệ giữa các hiện tượng trong đó một hiện tượng được gọi là nguyên nhân (là hành vi khách quan) làm phát sinh một hiện tượng khác là kết quả (là hậu quả của tội phạm).
Đặc điểm
- Hành vi phải xảy ra trước hậu quả về mặt thời gian. Hành vi được coi là nguyên nhân phải là hành vi trái pháp luật hình sự và xảy ra trước hậu quả về mặt thời gian.
- Trong bản thân hành vi phải chứa đựng khả năng thực tế, mầm mống nội tại, nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh hậu quả.
- Nếu hậu quả xảy ra phải là hiện thực hoá khả năng thực tế làm phát sinh hậu quả của hành vi.
Các dạng
tồn tại
Dạng quan hệ nhân quả đơn trực tiếp là quan hệ nhân quả mà chỉ có một hành vi trái pháp luật đóng vai trò là nguyên nhân của hậu quả tội phạm. Bản thân sự vận động nội tại của hành vi trái pháp luật này độc lập đã có khả năng trực tiếp đưa đến hậu quả.
Dạng quan hệ nhân quả kép trực tiếp là quan hệ nhân quả trong đó nhiều hành vi trái pháp luật cùng đóng vai trò là nguyên nhân của hậu quả của tội phạm.
Trong thực tế, chúng ta rất khó xác định
dạng quan hệ nhân quả thuộc loại này.
BÀI TẬP
Tình huống
H là dân quân được xã đội giao cho một khẩu súng K54 để tuần tra canh gác vào ban đêm. Hàng ngày M là người yêu của H thường sang nhà H chơi, H đã giới thiệu cách tháo lắp đạn và cách sử dụng súng cho M. Đến ngày 1/2/2001, sau khi đi tuần về H đã sơ ý không tháo đạn ra khỏi súng. Ngày hôm sau M sang chơi, H đi vắng. Trong lúc chờ đợi M đã lấy súng ra với ý định là chờ H về sẽ dùng súng để thúc vào lưng H. Khi nghe tiếng xe đạp lách cách ngoài cổng M đã chìa thẳng súng vào hướng đó để bóp cò. Đạn nổ, làm K (em trái của H) bị chết.
Hãy dựa vào cơ sở lý luận của mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và hậu quả của tội phạm phân tích ví dụ trên?
Khẳng định Đ/S
1.
Người bị cưỡng bức thân thể thì không phải chịu TNHS trong mọi trường hợp.

2.
Dấu hiệu hậu quả nguy hiểm cho xã hội được phản ánh trong tất cả các cấu thành tội phạm cơ bản.

3.
Khi có một tội phạm thực hiện, nếu tội phạm đó có cấu thành tội phạm hình thức thì chúng ta không cần phải xác định hậu quả của tội phạm.
Full transcript