Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vaikuta ja vaikutu 2010

No description
by

Anna Mattila

on 14 September 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vaikuta ja vaikutu 2010

8. Opettajankoulutus koulujen tarpeita vastaavaksi

Käytetään opettajankoulutuksessa monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa ajankohtaista yliopistopedagogiikkaa ja oppimistutkimuksiin perustuvia menetelmiä

Opettajakoulutuksen yksiköiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön välineistöä ajanmukaistetaan

Kehitetään ja tuetaan opettajankouluttajien osaamista

Taataan opettajankouluttajille pedagoginen ja tekninen tuki Kansalliset tavoitteet ja
systeeminen muutos

Käynnistetään systeeminen muutos koko koulujärjestelmässä

.Kirjataan kansalliset suositukset opetussuunnitelmiin

Rakennetaan seurantajärjestelmä 2. Koulun toimintakulttuuri yhteisölliseksi

.Edistetään opettajien yhteistyömahdollisuuksia

Synnytetään kouluihin yhteistyöhankkeita
3. Johtajuuden tukeminen kaikilla tasoilla

.Parannetaan poliittisten päättäjien tietoisuutta tvt:n opetuskäytöstä

.Laaditaan tietopaketti päättäjille

.Otetaan vertaistukijärjestelmä käyttöön

.Osallistetaan kuntien opetustoimet, IT-hallinto ja oppilaitosjohto tvt:n opetuskäytön kehittämiseen 4. Koulujen infrastruktuuri ja tukipalvelut

Noudatetaan avoimia rajapintoja ja parhaita tiedossa olevia teknologisia standardeja

Ajanmukaistetaan tietoverkot
Esitetään vaatimustaso opetustilan ja opettajan tvt-varustukselle

.Laaditaan tieto- ja viestintätekniikan hankintaohje

Järjestetään kouluille kuntien toimesta tukijärjestelmä

.Mahdollistetaan kuntien tietohallinnon ja koulutuksen tietohallintovastaavien yhteistyö 5. E-oppimateriaalit saataville

Täydennetään kirjallista e-oppimateriaalilla

Korvataan työkirjat e-oppimateriaalilla

Kootaan e-oppimateriaali sähköisen hakujärjestelmän kautta saataville

Kehitetään yhteistyömalli mediatuottajien ja opettajien välille

Selvitetään immateriaalioikeudet ja e-materiaalien alv-kysymys

Tuetaan reflektoivaa ja ajattelun taitoja kehittävää sekä pelillistä ja elämyksellistä, materiaalintuotantoa 6. Pedagogiset mallit ja aktivoivat työmenetelmät

Otetaan käyttöön aktivoivia ja osallistavia työtapoja (ELE-malli)

Järjestetään aktivoivia työtapoja hyödyntävää täydennyskoulutusta 7. Kumppanuus yritysten kanssa

Mallinnetaan ja yhtenäistetään IT-hankintaprosessi

Päivitetään yritysyhteistyön eettiset pelisäännöt

.Luodaan opettajille ja oppilaille uusia mahdollisuuksia tutustua työelämään tvt:n avulla

Kouluille tarjotaan modulaarisia kokonaiskonsepteja (tuote, perehdytys, koulutus, tuki, ylläpito yms) Kiitos!

Kaisa Vähähyyppä
kaisa.vahahyyppa@oph.fi

Marja Kankaanranta
marja.kankaanranta@jyu.fi

Sanna Vahtivuori-Hänninen
sanna.vahtivuori@helsinki.fi

Maarit Viik-Kajander
maarit.viik-kajander@helsinki.fi

Anna Aarnio
anna.aarnio@helsinki.fi

blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/
www.arjentietoyhteiskunta.fi Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hanke

Väliraportin suositukset
http://tiny.cc/tvt_valiraportti
Full transcript