Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LA TÈCNICA DEL COMPOSTATGE

No description
by

maria salvadó siscart

on 27 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LA TÈCNICA DEL COMPOSTATGE

LA TÈCNICA DEL
COMPOSTATGE

Maria Salvadó Siscart
Tutores: Isabel Sales i Coderch / Nàdia Garcia Esteban
2n Batxillerat B
INS Martí L’Humà de Montblanc
Montblanc, 5 de febrer de 2014

ÍNDEX
Introducció
La fracció orgànica
El compostatge
Treball pràctic
El compost
Compostatge Comarcal
Conclusions

INTRODUCCIÓ
Motivació:
Transformació

Matèria orgànica Compost

Objectius: -
Objectius generals
- Objectius específics

Problema:
Podria fer jo la transformació d'aquest residu a casa meva?

Mètode de treball:
1r.Recerca d'informació
2n.Part teòrica
3r.Part experimental / pràctica
4t.Part visual


LA FRACCIÓ ORGÀNICA
Què és?
- Conjunt de materials residuals que provenen dels éssers vius.
- Es genera: a la cuina
als jerdins
- També se'n pot dir
fracció humida
.
EL COMPOSTATGE
Etapes
Condicions
Microorganismes
Etapes :
Etapa mesòfila:


Molts bacteris i fongs mesòfils
40ºC
pH baix
Etapa termòfila:


Microorganisme termòfils
75ºC
pH incrementa
Etapa de refredament:


40ºC
Microorganismes mesòfils
Etapa de maduració:


Temperatura i pH estabilitzats
Microorganismes
Macroorganismes
Compost madur
Condicions :
1. Temperatura
2. Humitat
3. PH
4. Oxigen
5. Balanç de nutrients
Microorganismes :
Aeròbics
Anaeròbics
- Descomponedors
- Consumidors secundaris
- Consumidors terciaris
TREBALL PRÀCTIC
Procés del compostatge
Controls

AGRAÏMENTS
Gràcies per la vostra atenció
CONCLUSIONS
Procés del compostatge :
Controls :
EL COMPOST
Què és?
Aplicacions del compost :
Aplicació pràctica :
COMPOSTATGE COMARCAL
Instal·lacions :
Procés industrial :
Producte resultant de la descomposició de la matèria orgànica
És un ingredient clau en l'agricultura ecològica
Ha de ser de bona qualitat
Millorar el sòl
Protecció contra plagues
Adob natural
Gespa
Arbres fruiters
Hortalisses
Testos i jardineres de flors
- El 2004 es va implantar la recollida de matèria orgànica a tots els municipis de la comarca.
- Hi ha 372 contenidors de fracció orgànica.
La planta de composatge es on es reciclen els residus orgànics mtjançant un tractament biològic en condicions controlades.
Pretractament
Compostatge
Posttractament
- Recepció de la fracció orgànica
- Trommel
- Recepció de la fracció vegetal
- Barreja i homogeneïtzació
- Disposició en piles
- Voltat de piles i control de
les condicions ambientals
- Recollida de lixiviats
- Garbellament del compost
madur
- Compost
El compost eficaç és l'extret del compostador estàtic humit.
1r. Recopilació d'informació
2n. Realitzció dels compostadors
3r. Obtenció de matèria orgànica i fracció vegetal
4t. Control dels diferents paràmetres
5è. Aplicació del compost
6è. Trasllat dels compostadors
Control diari mitjançant un termòmetre electrònic.
Control setmanal mitjançant un forn al laboratori de la planta de compostatge comarcal.
Control mensual mitjançant una barra de ferro i una cinta mètrica.
Control a l'inici i final del procés de compostatge mitjançant una balança.
Control diari de:

- Temperatura ambient
- Humitat relativa
- Precipitacions
Control del pH al finalitzar el procés de compostatge mitjançant un indicador de pH manual i un altre d'electrònic.
Temperatura:


Humitat:

Alçada de la pila:


Pes de la pila:


Efectes meteorològics:

PH:


Analítiques:


Resultats:
- Compostadors estàtic sec: neutre (7)
- Compostador estàtic humit: neutre (7)
- Compostador dinàmic: bàsic (8)
Control de les analítiques al finalitzar el procés de compostatge als laboratoris de l'Universita de Barcelona.

- Nitrogen
- Carboni
- Hidrogen
- Sofre
Nous coneixements:
- procés del compostatge
- informàtics
- pràctica als laboratoris
Full transcript