Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Beslenme ve Yeme Bozukluğu

No description
by

gozde camas

on 19 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Beslenme ve Yeme Bozukluğu

Beslenme ve Yeme Bozukluğu
Beslenme ve Yeme Bozukluğu
Yeme bozukluğu, oluşumunda genetik, yapısal, ailevi, psikolojik ve sosyokültürel etmenlerin rol oynadığı psikiyatrik bir bozukluk grubudur.
Beslenme ve Yeme Bozukluğu Tanısı

DSM’de ilk kez 1980 yılında,
çocukluk ya da ergenlik döneminde başlayan bozuklukların bir alt kategorisi olarak yer almıştır.
DSM-IV de
, bebek ya da küçük çocukların beslenme-yeme bozuklukları ve yeme bozuklukları olarak iki ayrı şekilde kategorize edilmiştir.
Son güncellenen
DMS-V de
ise bütün tanılar beslenme ve yeme bozuklukları başlığının altında sınıflandırılmıştır.
Beslenme ve Yeme Bozuklukları DSM-V de:
Pika,
Geri çıkarma bozukluğu,
Kaçıngan/kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu,
Anoreksiya nervoza,
Bulmiya nervoza,
Tıkanırcasına yeme bozukluğu
1) PİKA
Çocukların besin özelliği taşımayan ve yenilebilir olmayan maddeleri ısrarlı olarak yemesidir.
DSM-V Tanı Kriterleri
a) En az bir ay süreyle, sürekli olarak, besleyici değeri olmayan, besin olmayan maddeleri yeme

b) Besleyici değeri olmayan, besin olmayan maddeleri yeme tutumu, kişinin gelişimsel düzeyi ile uyumlu değildir (Bu davranış, çocuğun 1,5-2 yaş ve üstünde olması halinde patolojik kabul edilir).

c) Bu yeme davranışı, kültürel dayanağı olan ya da toplumsal olarak olağan kabul edilebilecek bir uygulama değildir.


2) Geri Çıkarma (Geviş Getirme) Bozukluğu:
Besin yutulduktan ve kısmen sindirildikten sonra, tiksinme ya da bulantı gibi bir neden olmaksızın yemeği tekrar ağzına getirmesi ve yeniden çiğnemesi olarak tarif edilmiştir.
DSM-V Tanı Kriterleri:
a) En az bir süreyle, sık sık yediği yiyeceği çıkarma. Çıkarılan yiyecek yeniden çiğnenebilir, yeniden yutulabilir ya da dışarı tükürülebilir.

b) Sık sık geri çıkarma, eşlik eden mide-bağırsak hastalığına ya da başka bir sağlık durumuna bağlanamaz.

c) Bu yeme bozukluğu, yalnızca kaçıngan/kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu, anoreksiya nervoza, bulmiya nervoza, tıkanırcasına yeme bozukluğu sırasında ortaya çıkmamaktadır.3) Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu:
DSM-V Tanı Kriterleri:
a) Belirgin bir kilo kaybı (ya da çocuklarda beklenen kilo alımının sağlanamaması ya da büyümenin durması)

b) Belirgin bir beslenme eksikliği

c)Tüp yardımıyla beslenme

d) Ruhsal-toplumsal işlevselliğin belirgin olarak düşmesi

4) Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu:
Tıkınırcasına yeme kavramı, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından ‘belirli bir zaman içinde, benzer koşullarda ve benzer sürede, çoğu kişinin yiyebileceğinden daha fazla miktarda yemek’ şeklinde tanımlanmıştır.
DSM-V Tanı Kriterleri:
a) Tıkınırcasına yeme dönemlerine aşağıdakilerden üçü ya da daha çoğu eşlik eder:
• Olağandan çok daha hızlı yeme
• Rahatsızlık verecek düzeyde tokluk hissidene dek yeme
• Bedensel açlık duymuyorken aşırı ölçülerde yeme
• Ne denli yediğinden utandığı için kendi başına yeme
• Daha sonra kendinden tiksinme, çökkünlük yaşama ya da büyük bir suçluluk duyma

b) Tıkınırcasına yemeyle ilgili belirgin bir sıkıntı duyulur.

c) Bu tıkınırcasına yeme durumları ortalama, üç ay içinde, en az haftada bir kez olmuştur.

Anoreksiya Nervoza:
Kişinin normal vücut ağırlığından %15 daha azı olan minimum vücut ağırlığını korumayı reddetmeyle tanımlanan ciddi ve kronik yaşamı tehdit edici bir yeme bozukluğudur
Anoreksiya Nervozanın Özellikleri
Kişinin olabilecek en düşük vücut ağırlığını sürdürmeye bile karşı koyması
Kilo almaktan çok korkması
Vücudun biçimi ya da boyutlarıyla ilgili algısında belirgin bir bozukluk olması
İlk aybaşını görmüş olan kızların ve kadınların, çoğu zaman aybaşı olmaması şeklindedir
5) ANOREKSİYA NERVOZA
ANOREKSİYA NERVOZA TİPLERİ
DSM-V Tanı Kriterleri:
a) Gereksinimlere göre enerji alımını kısıtlama tutumu, kişinin yaşı, cinsiyeti, gelişimsel olarak izlediği yol ve beden sağlığı bağlamında belirgin bir biçimde düşük bir vücut ağırlığının olmasına yol açar.

b) Kilo almaktan ya da şişmanlamaktan çok korkma ya da belirgin bir biçimde düşük vücut ağırlığında olmasına karşın kilo almayı güçleştiren sürekli davranışlarda bulunma.

c) Kişinin vücut ağırlığını ya da biçimini nasıl algıladığıyla ilgili bir bozukluk vardır, kişi, kendini değerlendirirken vücut ağırlığı ve biçimine yersiz bir önem yükler ya da o sıradaki düşük vücut ağırlığının önemini hiçbir zaman kavrayamaz.

KISITLI TİP
Kilo almamak için yemeyi reddetme. Bazılarının dört gün aç kaldığı bilinmektedir.
TIKINIRCASINA YİYEN TİP
Kendini kusturma, ilaçlar kullanma şeklindedir
6) Bulimiya Nervoza:
Temel özelliği, çok kısa bir zaman aralığında, çok miktarda yüksek kalorili yiyeceğin kontrol dışı örüntüyle tıkanırcasına yenmesidir
Çıkartma Olan Tür: Kişi, düzenli olarak kendi kendine kusmuştur.
Çıkartma Olmayan Tür: Kişi, hiç yemek yememe ya da aşırı spor yapma gibi diğer uygunsuz dengeleyici davranışlarda bulunmuştur

Bulimiya Nervoza Tipleri:
DSM-V TANI KRİTERLERİ
a) Yineleyen tıkanırcasına yeme dönemleri. Yeme dönemi aşağıdakilerden her ikisi ile belirlidir.
Benzer koşullarda, benzer sürede, çoğu kişinin yiyebileceğinden açıkça daha çok yiyeceği, ayrı bir zaman biriminde (örn. Herhangi iki saatlik bir sürede) yeme.
Bu dönem sırasında yemek yemeyle ilgili denetiminin kalktığı duyumunun olması (örn. Kişinin yemek yemeyi durduramadığı duygusu).

b) Kilo almaktan sakınmak için, kendi kendini kusturma, iç sürdüren ilaçları, idrar söktürücü ilaçları ya da diğer ilaçları yanlış yere kullanma, neredeyse hiç yememe ya da aşırı spor yapma gibi yineleyen, uygunsuz ödünleyici davranışlarda bulunma.

c) Bu tıkınırcasına yeme davranışlarının ve uygunsuz ödünleyici davranışların her ikisi de, ortalama, üç ay içinde, en az haftada bir kez olmuştur.

d) Kendilik değerlendirmesi, vücut biçiminden ve ağırlığından yersiz bir biçimde etkilenir.


Anoreksiya Nervoza ve Bulimiya Nervoza Arasındaki Farklar
Beslenme ve Yeme Bozukluklarının Tedavisi
Hastanede Tedavi
Bireysel Danışma
Grupla Danışma
Farmakolojik Tedaviler
Yeme Bozukluklarından Korunma
Yeme bozukluklarından korunmak için çocukların yemek yeme özellikleri ve ebeveynlerin kendi yemek alışkanlıklarının çocukları nasıl etkileyeceği konusunda eğitilmelidir
Öğretmenler için İpuçları:
Anoreksiya Olan Öğrencilere:
• Öğrencilerin zayıflıkları hakkında yorum yapmaktan kaçınılmalı

• Sağlıklı yeme alışkanlığı konusunda, iyi yemekler yeme, sağlıklı oranlarda tüketme gibi konularda model olunmalı

• Sınıfta ‘’gerçek’’ insanların resimleri gösterilebilir; bu kişiler günlük işlerini yapan, farklı beden ve büyüklükteki balık etli kişileri de içermeli

• Aile, okul danışmanları ve diyetisyenler işbirliğiyle, birbirinden haberdar tedavi planına destek olmalıdır.

Bulimiya Olan Öğrencilere
• Normal vücut tipi övülmelidir. Aşırıya kaçan örnekleri göstermekten kaçınılmalı.

• Derse katılımı ya da sınıf içindeki katkıları ile kendini değerli hissetmesini sağlanmalıdır.

Aşırı Yeme Bozukluğu Olan Öğrenciler
• Öğrenciyi düşüncesizce yeme biçiminden dolayı utandırmaktan kaçınılmalı

• Yeme takıntısından uzaklaştırmak için molalarda etkinlikler oluşturulmalı

• Canı çok istediğinde atıştırmalık kurutulmuş meyve veya şekersiz şekerleme gibi sağlıklı yiyecekler ikram edilmeli

Öğrencinin kiloları hakkında arkadaşlarının yorum yapmaları engellenmelidir .

HAZIRLAYAN:
Gözde Çamaş

İlginiz için Teşekkür Ederim....
Full transcript