Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteraturhistoria

No description
by

Anders Olsson

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteraturhistoria

Litteraturhistoria
Medeltid
(476-1400-tal)

Muntlig tradition:
Man berättade eller sjöng berättelser för varandra

Det var få som kunde läsa och skriva och det fanns inte något snabbt sätt att kopiera och sprida texter.

"Lekare" eller "jonglörer" kallades de kringvandrande underhållarna. De berättade historier, dansade och jonglerade.
De som
kunde
läsa och skriva var antingen lärda män eller rika män
Feodalsamhälle
Handlingarna i berättelserna kretsade ofta kring människorna och livet i
slotten/hovet
eller i
kyrkorna

Trubadurdiktning:
Viktiga dygder:
tapperhet
,
trofasthet
och
kärlek
Riddarhistorier:
Kung Arthur och riddarna kring det runda bordet
Tristan & Isolde
Beowulfkvädet
Gruppuppgift
1. Välj en text du vill läsa. Du kan välja mellan:
*
Tristan och Isolde
(s. 56-60)
*
Att bli en varg bland vargar
(s. 62-64)

2. Läs texten. Ni får gärna läsa högt för varandra!

3. Sätt er i grupper (max 5) och gör diskussionsfrågorna tillsammans. Tänk på att alla i gruppen ska få tala!
Spelmän, diktare
Verksamma i hoven
Höviskhet
Trubadurernas sånger handlade ofta om olycklig kärlek eller om kungars storhet
Naturen är ett återkommande tema
Norden under medeltiden
Landnamstiden (870-930)
De tog med sig:

* språk
* traditioner
* kultur
* religion
* historia
Den poetiska Eddan
I skriven på vers dvs. med dikter.

Dikterna beskriver den nordiska
mytologin med allt från
skapelseberättelser, jordens
undergång och hur människor
ska leva.

Ett av de mest kända avsnitten heter
Hávamál
och den beskriver hur en god människa ska leva.
Deyr fé,
deyja frændur,
deyr sjálfur ið sama.
Eg veit einn
að aldrei deyr:
dómur um dauðan hvern
Deyr fé,
deyja frændur,
deyr sjálfur ið sama.
Eg veit einn
að aldrei deyr:
dómur um dauðan hvern
Fä dör,
fränder dö,
även själv skiljes du hädan,
men ett vet jag,
som aldrig dör,
domen över död man.
Fä dör,
fränder dö,
även själv skiljes du hädan,
men ett vet jag,
som aldrig dör,
domen över död man.
Isländska sagor
Innehåll: resor, släktfejder, maktstrider, kärlek och hemkänsla.
Historiskt korrekt?
Stilen är ofta korthuggen och realistisk
Njals saga
Utspelar sig under tiden då asatro och kristendom lever sida vid sida på Island
Släkthistoria
Innehåller även beskrivningar av Island under medeltiden
All litteratur i kyrkan var skriven på latin.
Kyrkan var centrum för makt och utbildning
Låg läskunnighet i rikena- människorna i kyrkan kunde ofta läsa.
I kyrkorna kopierade munkar texter. Därmed kunde kyrkan styra över
hur många
exemplar som ska finnas och
vilka
texter som skulle spridas.
Bibeln
Legender
Historier om helgon
Ofta var historierna blodiga skildringar om hur gudfruktiga
människor torterades, dödades eller på andra sätt skändades av icke-troende.
Dante Alighieri
Divina Commedia
- Den gudomliga komedin
3 delar - Inferno, Purgatorio & Paradiso
Varje strof består av 3 rader
Varje sektion är uppdelad i 33 sånger
Varje del består av 9 sektioner
Jag stod i mitten av min levnads bana
då i en nermörk skog jag mig befann,
där ej mer väg och stig jag kunde ana.

Ej vet jag längre hur jag skildra kan
en skog så full av grymheten och nöden;
vid minnet än mig skräcken slår i bann.

Den ödslig var som tomheten, som döden -
men skall jag säga er hur tröst jag fann,
så må jag måla färdens alla öden.
Jag stod i mitten av min levnads bana
då i en nermörk skog jag mig befann,
där ej mer väg och stig jag kunde ana.

Ej vet jag längre hur jag skildra kan
en skog så full av grymheten och nöden;
vid minnet än mig skräcken slår i bann.

Den ödslig var som tomheten, som döden -
men skall jag säga er hur tröst jag fann,
så må jag måla färdens alla öden.
Vestibulen
De likgiltiga

Straff: För evigt jaga en fana, jagandes av stickande getingar
Första cirkeln
De okristna

Straff: Evigt liv, ingen ro
Andra cirkeln
De vällustiga

Straff: Blåsa omkring i en storm
Tredje cirkeln
De omättliga

Straff: Ligga i gyttja när det regnar och haglar
Fjärde cirkeln
De giriga och de slösaktiga

Straff: För evigt rulla stenar mot varandra
Femte cirkeln
De vreda och de lata

Straff: De vreda slåss mot varandra i ett träsk
...de lata ligger i träsket
Sjätte cirkeln
Kättare

Straff: Brinner i öppna gravar
Sjunde cirkeln
Våldsverkare, homosexuella, de som utför tidelag, de som skadar sig själva

Straff: Leva i en glödhet öken, jagade av hundar
Åttonde cirkeln
De som lurar, bedrar eller sviker

Straff: 10 olika diken
- evig march -> svåra sjukdomar
Nionde cirkeln
Förrädare

Straff: Olika mycket nedfrysta
Judas
Brutus
Cassius
Uppgift:
Dags att tänka till!
Jag och Linda delar in er i grupper.
Ni får inte reda på vilka som är med i er grupp innan lektionen.
Imorgon ska ni ha muntliga diskussioner i grupper
Syftet med diskussionerna är att ni ska visa att ni uppnår kursmålen, istället för att visa detta skriftligt
Dags att tänka till!
Detta innebär att det är viktigt att du är aktiv i gruppen och visar att du kan det som vi har tagit upp på lektionerna. Det kan vara en fördel att även läsa i boken.
Ert fokus är att se hur medeltida texter har påverkat eller påverkar texter idag!
Ni kommer att få frågor att svara på imorgon.
Om ni har läst genom era anteckningar, läst i boken
och
hängt med på lektionerna har ni goda förutsättningar att klara uppgiften.
Ert fokus är att se hur medeltida texter har påverkat eller påverkar texter idag!
(1265-1321)
Full transcript