Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språksituationen i Sverige och övriga Norden

No description
by

Joakim Runds

on 25 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språksituationen i Sverige och övriga Norden

I vissa fall MÅSTE franska användas!
Kuskaper i huvudspråket krävs för medborgarskap!
Minoriteetsspråken i Sverige
Diskussionsfrågor
Diskutera i grupp!
Examination
Urgermanskan
De framgångsrika germanerna
Våra svenska dialekter
Indoeuropeiskan
Man tror att det startade vid Svarta havet
Språksituationen i Sverige och övriga Norden
Nordgermanskan
Vi och våra grannländer
Svenska dialektmysterier
Stockholmska
Prov och argumenterande text
Nordgermanska
Västnordiska
Östnordiska
Orangea länder är de där man talar ett eller fler indoeuropeiska språk.
Indoeuropeiskans utbredning
Bilden visar en illustration över hur en del forskare tror att de indoeuropeiska språken spridits från områdena kring Svarta havet och ner över Indien och upp över Europa under perioden 4000-1000 f.Kr.
Alltså, den kulturella diffusionen har inte påverkat alla kulturer (vilket erövring skulle gjort).
2.
2.
1.
3.
Språköarna kommer sig förmodligen av:
fortsatt jägarkultur eller
geografin.
Baskiska
Finskugriska språk (finska, estniska, samiska, ungerska m.fl.)
Turkiska språk
Språköar i Europa där man inte talar indoeuropeiska språk
Indoeuropeiskan spreds över kontinenten enligt en av två teorier:
Krigarteorin: Krigarfolk från sydrysslands stäpper med överlägsen stridsteknik som utvandrade och lade andra folkslag under sig. (Rigveda)Jordbrukarteorin: Under ca 6 500 – 3 500 f.Kr. (yngre stenåldern) spreds jordbruket i Europa som en vågrörelse och förde språket vidare med jordbrukskonsten. Neolitiska revolutionen, neo=ny, lithos=sten. Kulturell diffusion!
Indoeuropeiskan
Germanskan dominerar
Ovan, goternas folkvandringar under 400-500-talet.

Vänster, Silverbibeln på östgermanska från 300-talet. Förvaras i Uppsala (Carolina Rediviva).
Germanerna (goterna) dominerar Europa under 400-talet

Skriver med runor:
Den 24-typiga (germanska) runraden:

Särdrag som urgermanskan utvecklade:
Betoningen kom att ligga på första stavelsen – obetonade stavelser föll bort = synkope
Raginahar – Ragnar, hlewagastiR – lägäst
(moderna exempel: sedan – sen, någon – nån, sade – sa)

Urgermanskan delas runt Kristi födelse upp i:
Väst-, Nord- och Östgermanska
http://www.pohjola-norden.fi/sv/skolor/undervisningsmaterial/sprak_och_litteratur/
Vilka länder består Norden av?
isländska
färöiska
nynorska
danska
svenska
bokmål
1. Ég veit að hann kemur heim
2. Eg veit at hann kemur heim
3. Eg veit at han kjem heim
4. Jeg ved at han kommer hjem
5. Jag vet att han kommer hem
6. Jeg vet/veit at han kommer hjem/heim
GÖTADIALEKTER
SYDSVENSKA DIALEKTER
SVEADIALEKTER
MELLANSVENSKA DIALEKTER
GUTAMÅL
NORRLÄNDSKA DIALEKTER
ÖSTSVENSKA
DIALEKTER
"He som rolit, åm man så säg"
"Ja bur i Lond"
"Jo, nå di va nok trevligt"
"Vi säge mange ord såm di int fattar"
"Görmöcke fesk"
"Due, karta dän frå murn"
"Durren stängdes framför snoken"
Vågrörelsen representerar en språklig förändring – en innovation – som sprider sig genom ett språksamhälle. När olika stenar hamnar på olika ställen i vattnet, kommer vågorna att efterhand bilda ett invecklat mönster av cirklar som skär varandra på olika sätt.
Vågmodellen
"Han ä dretroli"
Attityder till olika dialekter
Vilka föreställningar finns om våra svenska dialekter?
Finskan har använts i Sverige sedan 1200-talet då Finland och Sverige var ett. Talas av ca 300 000 människor i Sverige.

Kallas ibland Tornedalsfinska och talas av ca 75 000 människor i Sverige. Språket är finsk-ugriskt och är nära besläktat med finskan. Den största andelen användare av meänkieli bor i Tornedalen, framförallt Pajala.
Betyder ”romskt språk” och är just romernas språk vilket talas av ca 40 000 människor i Sverige idag. Kallas även romani, romanes eller romska och har talats av romer i Sverige sedan 1500-talet. Språket tillhör Indoeuropeiskan och är således besläktat med svenskan.
De samiska språken tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen och är besläktat med de östersjöfinska språken som finska och estniska. Samiskan är ett samlingsnamn för flera språk med en mängd olika dialekter. Samiska talas av ca 7 000 människor i Sverige.
Betyder ”judiskt” och talas av ca 3,5 miljoner judar världen över (4 000 i Sverige). Uppstod på 1000-talet i nuvarande Tyskland. Språket baseras på medelhögtyskan, hebreiska, vissa slaviska språk och armeniska. Talas i Sverige sedan 1700-talet då judar först tilläts bosätta sig i Sverige.
Romani chib
Samiska
Finska
Meänkieli
Jiddisch
Beckna - sälja
Beng, bengalo - idiot
Dabba - slå
Gola - skrika
Grej - häst
Hak - hak
Hispa - hus
Jiddra – leva, föra oväsen
Jycke, jycklo - hund
Kis - man
Lack – elak, arg, ond
Lattjo - gott, bra, roligt
Mucka – bli fri
Mula - döda
Puffra – vapen, pistol
Tjack - handelsvaror
Tjej - resandeflicka
Tjill - vara
Vischan – skog, land
schmuck (klantskalle)
knapsu 'feminin man som utför kvinnosysslor'
Tornedalsflaggan/Meänflaku
poika > pojke
kenkä > känga
kyllä > kul
pieksu > pjäxa
hyvä > hyvens, slang, hyvä betyder "bra"
kuolla > kola, slang, att dö, exempel "att kola vippen"
molotovin cocktail > molotovcocktail
pulkka > pulka
hän > hen
Andel "sverigefinnar" i södra sverige 2005
Inofficiell!
Inofficiell!
Vi kräver inte kunskaper i huvudspråket för medbogarskap!
Isländska Direktöversättning Svenska

bylting kastad till marken, vänd
smásjá se smått
veitingahús mathus
ljósmynd ljusbild
hitageymir gömma hetta
eldavél eldmaskin
revolution
mikroskop
restaurang
fotografi
termos
spis
Rikssvenska
Gnällbältet
Kriterier för minoritetsspråk:
1. Talats i Sverige i hundra år
2. av tre generationer
3. Att de som talar språket själva vill klassa det som minoritetsspråk
4. Språket ska löpa risk att försvinna (dö ut)
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/lyssna-och-se-pa-exempel.html
Dialekterna
Norrländska
Full transcript