Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slideshow Mini Proposal Kos Kanak2

Slideshow Mini Proposal Kanak2 dalam Keluarga Bermasalah
by

Siti Hajar Kawi

on 18 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slideshow Mini Proposal Kos Kanak2

Kesan Memiliki Kanak-kanak Berkeperluan Khas Terhadap Emosi Ibu Bapa Muhammad Zawawi Korubin
Siti Amona Mohd Ron
Siti Hajar Kawi
Siti Zaleha Ismail Bab 1
Pengenalan Kajian ini akan dijalankan untuk mengenalpasti kesan-kesan memiliki kanak-kanak keperluan khas terhadap emosi keluarga.
Kanak-kanak berkeperluan khas (Farrell, 2003): - Komunikasi dan interaksi (eg: Autistik, Cacat pendengaran) - Kognitif & pembelajaran - Perkembangan tingkah laku, emosi & sosial - Sensori & fizikal Adakah memiliki kanak-kanak berkeperluan khas memberi kesan terhadap emosi ibu bapa.
Apakah tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas yang boleh memberi kesan kepada emosi ibu bapa. Permasalahan Kajian Tujuan Kajian Untuk mengkaji hubungan di antara memiliki kanak-kanak berkeperluan khas terhadap emosi ibu bapa.
Untuk mengkaji tahap penerimaan ibu bapa terhadap kanak-kanak berkepeluan khas.
Untuk mengkaji sama ada terdapat perbezaan memiliki kanak-kanak berkeperluan khas lelaki atau perempuan terhadap emosi ibu bapa. Bab 2 Sorotan Kajian Lepas Whaley & Wong (1991)- dalam kajian mereka mendapati bahawa reaksi negatif yang ditunjukkan oleh ibu bapa kepada kanak-kanak berkeperluang khas adalah berhubung kait dengan tahap kehilangan kewibawaan identiti.
Mohd Sharani (2004)- menyatakan bahawa terdapat banyak faktor yang menjelaskan reaksi penerimaan ibu bapa seperti terkejut , tidak percaya, hiba, marah, kecewa dan penafian terhadap penerimaan ibu bapa yang memiliki kanak-kanak keperluan khas.
Li, Moore & Dennis (1998) dalam kajian mereka mendapati bahawa stigma sosial dan diskriminasi yang dilemparkan terhadap ibu bapa yang mempunyai anak istimewa seperti suatu sempadan atau halangan bagi ibu bapa untuk menerima anak mereka. Pendekatan Teori Teori Perkembangan Piaget 1. Tempoh Sensorimotor (0 hingga 2 tahun) ~ sistem kognitif kanak-kanak adalah terhad kepada refleks motor ketika lahir 2. Pemikiran Pra-operasi (2 hingga 6/7 tahun) ~ mempunyai pemikiran egosentrik
~ melihat dunia dari perspektif mereka sendiri. 3. Operasi Konkrit (6/7 hingga 11/12 tahun) ~ mengambil kira sudut pandangan orang lain
~ mempertimbangkan lebih daripada satu perspektif serentak, dengan proses pemikiran menjadi lebih logik, 4. Operasi Formal (11/12 hingga dewasa) ~ mampu berfikir secara logik dan abstrak Teori Emosi James-Lange ~ emosi berlaku sebagai hasil daripada tindak balas fisiologi
~ ransangan luaran membawa kepada tindak balas fisiologi
~ reaksi emosi adalah bergantung kepada bagaimana anda mentafsir reaksi fizikal
~ contohnya, andaikan anda sedang berjalan di dalam hutan dan anda melihat beruang kelabu. Anda mula menggeletar dan jantung anda mula berdetak laju. Teori James-Lange mencadangkan bahawa anda akan mentafsir reaksi fizikal anda dan membuat kesimpulan bahawa anda takut Definisi Konsep & Operasi Kanak-kanak Berkeperluan Khas Definisi Konsep: menurut Mahmood Nazar (2000), kanak-kanak berkeperluan khas dianggap kanak-kanak yang berhadapan dengan batasan keupayaan dengan sendirinya bagi memperoleh keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal dan mentalnya kanak-kanak berkeperluan khas adalah sebagai kanak-kanak khas yang berbeza dalam aspek ciri-ciri mental, keupayaan sensori atau deria, keupayaan komunikasi, tingkah laku sosial dan ciri-ciri fizikal. Definisi Operasi: Emosi perasaan dalam keadaan sedar, yang di kelaskan kepada tiga komponen iaitu rangsangan terhadap fizikal, tingkah laku yang mengambarkan perasaan tentang dunia luar dan kesedaran dalaman mengenai perasaan (Ciccarelli & White, 2011) Definisi Operasi: emosi itu termasuklah rasa seperti gembira, takut, kecewa dan marah yang dipengaruhi oleh pelbagai aspek contohnya aspek persekitaran.
keadaan emosi yang dimiliki ibu bapa terhadapa kanak-kanak keperluan khas Kepentingan Kajian 1. Dapat mengenalpasti sejauhmana ibu bapa boleh mengawal emosi dalam menjaga kanak-kanak berkeperluan khas.

2. Dapat membantu ibu bapa untuk mengawal emosi dalam membesarkan kanak-kanak berkeperluan khas. Definisi Konsep: Kerangka Teoritikal Memiliki Kanak-kanak Berkeperluan Khas Lelaki Perempuan Emosi Ibu Bapa Hipotesis Kajian Tidak terdapat hubungan yang signifikan diantara kesan memiliki kanak-kanak berkeperluan khas dengan emosi ibu bapa.

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan diantara kesan memiliki kanak-kanak berkeperluan khas lelaki dan perempuan terhadap emosi ibu bapa. Analisis Data Untuk mengkaji jenis hubungan yang terdapat di antara dua pembolehubah:

Memiliki kanak-kanak bekeperluan khas (pembolehubah bebas)

Emosi ibu bapa (pembolehubah terikat) Kolerasi Pearson Ujian-t Untuk melihat samada terdapat perbezaan atau tidak memiliki kanak-kanak bekeperluan khas di antara kanak-kanak lelaki dan perempuan terhadap emosi ibu bapa. Reka Bentuk Kajian Survey Lokasi Kajian Pusat Anak Permata Negara, Tuaran (Sabah) BAB 3 Subjek Kajian Ibu bapa kanak-kanak lelaki dan perempuan berkeperluan khas
Umur: 6-12 tahun
Sampel: 30 (15 lelaki, 15 perempuan)
Tatacara Kajian Mengenalpasti tajuk kajian dan permasalahan kajian -> Mengenalpasti populasi & memilih sampel -> Merekabentuk borang penilaian -> Menghantar surat kepada Dekan bagi meminta kebenaran membuat kajian -> Mendapatkan kebenaran pihak sekolah & ibu bapa -> Mentadbir Borang Penilaian -> Menganalisa maklumat yang diperolehi -> Membuat kesimpulan Alat Kajian Family Expressiveness Questionnaire (FEQ) Cara Pemarkatan Family Expressiveness Questionnaire (FEQ) Bab 4:
Jangkaan Keptusan Kajian 1. Hipotesis nol ditolak: Terdapat hubungan yang signifikan di antara kesan memiliki kanak-kanak bekeperluan khas dengan emosi ibu bapa.

2. Hipotesis nol diterima: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara kesan memiliki kanak-kanak bekeperluan khas lelaki atau kanak-kanak bekeperluan khas perempuan terhadap emosi ibu bapa. Terima Kasih Kerana Memberi Perhatian. :) Q & A Session.
Full transcript