Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vatikáni-magyar tárgyalások a hatvanas években (1963-1967)

No description
by

Sümeghy Kata

on 15 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vatikáni-magyar tárgyalások a hatvanas években (1963-1967)

Vatikáni-magyar tárgyalások a hatvanas években (1963-1967)
Magyarország
VATIKÁN
Puja Frigyes külügyminiszter (1921-2008)
Az esküt nem mindnekinek, csak az állami tisztségviselőknek kellett letenniük, a kormány mégis megkövetelte ezt a papságtól.
Casaroli kéri, hogy az eskü szövegében legyen utalás (záradék) a katolikus papi hivatásra, s az eskü ne érintse a papi lelkiismeretet.
a záradék nem került be a megállapodásba, a záradékot a papoknak hozzá kell "érezni", de kimondani nem lehet.
1. csoport: egyházjogi és egyházszervezeti visszásságok:
az állami eskü
a Magyar Szent Korona
a püspöki kinevezések megváltozott joggyakorlata
a Mindszenty-ügy
a miniszteri biztosok visszahívása, a szabad egyházkormányzat biztosítása
nem hivatalos úton: Agostino Casaroli Bécsben járt 1962-ben, ahol egy titkos magyar küldöttség felkeresi, és kérik tőle, hogy látogasson el Magyarországra valamint rendezzék tárgyalásos úton a két fél helyzetét
A II. világháború (1939-1945) súlyos válságot okozott az élet minden területén: politika, gazdaság, kultúra, vallás stb.
1945
1945. március 29. Serédi Jusztinián halála
Angelo Rotta apostoli nuncius végzi a temetését
nem sokkal később Rottát kiutasítja az országból Klement Vorosilov marsall és ezzel megszűnik a diplomáciai kapcsolat a Szentszék és Magyaroszág között.
november: Mindszenty Rómában: hercegprímási kinevezés és a lehetséges kapcsolat felvétele az új kormány miatt (nem valósul meg).
1944
Ideiglenes Nemzeti Kormány:
többségében baloldali politikusok
miniszterelnök: Dálnoki Miklós Béla (1944. december 22. - 1945. november 15.)
egyházzal kapcsolatos terv:
kormányhoz hű emberekkel megtölteni az egyházi tisztségeket. DE: XII. Piusz kinevezi Mindszenty Józsefet hercegprímásnak
1946
tavasszal bíborossá kreálják Mindszenty Józsefet Rómában
február 1. Magyarország köztársaság
Magyarország:
háború okozta veszteségek az élet minden területén.
új, csírázó ideológia, szemben a katolikus eszmével
a jobbára baloldali összetételű kormányok szeretnék az egyházat és annak üzenetét visszaszorítani, de nem találnak táborra.
Vatikán:
kész a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételére, kész újra megnyitni a nunciatúrát, de csak akkor, ha Magyarország szuverén.

1947
Ortutay Gyula (kultuszminiszter) nemhivatalos tárgyalás: minden területen államosítás, ezt a MKPK ellenzi
politikai viszonyok átrendeződése: augusztusi választásokon nyer a Függetlenségi Front, MKP többségi szavazatok birtokosa, bankrendszer államosítása.
fellépés az egyház ellen: "klerikális reakció"
az egyház eközben: rendezni vitákon (Czapik Gyula), vagy harcokkal (Mindszenty József)
Barankovics István feladata a tárgyalások elősegítése Magyaroszágon belül.
Megoldás: kétsíkú tárgyalások
Mindszenty:
csak akkor tárgyal, ha létrejön a diplomáciai kapcsolat Vatikán és MO között
ha a kormány helyreállítja a betiltott katolikus intézményeket
katolikus sajtó
pártok vallásellenességüket visszaszorítják
nem engedi Czapikéknak, hogy megegyezést kössenek a Vatikánnal a bizonytalan belpolitikai helyzet miatt
Rákosi:
a kibékülés gondolatával szerette volna elterelni a figyelmet az egyházellenes intézkedéseiről
hatalomgyakorlási manőverrel szakadást kívánt előidézni az egyházban
1948
1948. február 8. 1. tárgyalás
az állam és egyház kapcsolatának elősegítése
kultuszminiszter és a hercegprímás nincs jelen
kormány: elszakított nemzeti egyház gondolata egyház: alsópapságnak megtiltották a kormánnyal való "barátkozást"
1948. április 16. 2. tárgyalás:
Rákosi kéri az egyháztól, hogy ismerje el az államot.
Államosítás
Czapik Gyula Rómában: megegyezés vatikáni ösztönzésre, kitétel Mindszenty nyomozati anyagának ismertetése vádemelés előtt.
1948 karácsonya: Mindszenty elfogatása
1949-1958
Mindszenty Józsefet életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélik (február 5.)
Magyarország szovjet mintára Népköztársaság lett
vasfüggöny
1950: egyházi megállapodás a Vatikán megkerülésével: szerzetesrendek szétszóratása, katolikus középiskolák számának csökkentése, hitoktatás "fakultatívvá tétele", papok állami esküje stb.
a Vatikán nem "jutott be" Magyarországra
1958
XXIII. János és Kádár János:
XXIII. János párbeszédre készebb
egy kisebb magyar politikai csoport szerint számolni kell az egyház fennmaradásával.
újdonság: Hamvas Endre és Grősz József Rómába mehettek egy püspöki találkozóra.
az ún. "kis lépések politikája"
Agostino Casaroli
államtitkár vezetésével

a vatikáni mérsékelt irányvonal támogatása, lojális vezetéssel kézben lehet tartani az egyházat
Tárgyalások megindulása
62 tárgyalás
Budapesten vagy Rómában
MO: ÁEH
Vatikán: szentszéki biztosok

Tárgyalások résztvevői
Prantner József ÁEH elnök (1911-1975)
Miklós Imre
ÁEH elnökhelyettes
(1927-2003)
Agostino Casaroli államtitkár (1914-1998)
Luigi Bongianino diplomata
(1919-2003)
Gabriele Montalvo nunciatúrai tanácsos (1930-1998)
Tárgyalandó kérdések:
2. csoport: vallásszabadság biztosítására irányuló törekvések:
szerzetesrendek
papok politikai és társadalmi szerepe: Opus Pacis
papi szemináriumok
papok bebörtönzése és felfüggesztett papok ügye
a lelkigondozás szabadsága
az iskolai hitoktatás
3. csoport: A római papi emigráció és a Pápai Magyar Intézet
Állami eskü:
A Magyar Szent Korona
tájékozódás a Magyar Szent Korona hollétéről
római kiállítás: korona másolat, Vatikán nézzen utána nem-e az eredeti.
Vatikán mediátori szerepben, USA elutasítja

Püspöki kinevezések megváltozott joggyakorlata:
Alaphelyzet: az államnak nincs beleszólása abba, hogy a pápa kit nevez ki püspöknek
általános joggyakorlat: a püspöki kar három évenként listát küldött a Szentszékhez a lehetséges püspökjelöltek nevével, amely jegyzékből a pápa választhatott, de ettől függetlenül is nevezhetett ki püspököt
1957/22. törvényrendelet: "Népköztársaság Elnöki Tanácsának előzetes hozzájárulása szükséges"
Magyar püspökök öt csoportja:
1. régebb óta püspökök, akiknek van állami hozzájárulásuk, de vatikáni nincs
2. olyan püspökök, akiknek nincs állami, de van vatikáni hozzájárulásuk: Belon Gellért és Winkler József.
3. Nem kívánt "egyedek": Badalik Bertalan (veszprémi p.) Péteri József (váci p.), Endrey Mihály és Bárd József címzetes püspökök
4. üres püspöki székek: egri, kalocsai, pécsi
5. Esztergomi egyházmegye kérdése
Megoldás vatikáni részről:
A Vatikán tiszteletben tartja a polgári törvényt, ezért engedményt tesz arra, hogy a jelöltek előzetes vatikáni felterjesztés után megszerezzék az állam beleegyezését, ám mindezt mélyen elítéli.
Megoldás magyar állami részről:
a Püspöki Konferencia elnöke javaslatot terjeszt elő a Szentszékhez a jelöltekről, akikről előzetesen konzultál az ÁEH-val. De a Szentszék csak ebből a jegyzékből választhat.

Megegyezés:
Vatikán hajlandó az állami jegyzékből választani.
Mindszenty-ügy:
A tárgyalások megkezdésekor Mindszenty József már hat éve az USA nagykövetségen volt.
A magyar kormány benne látta a fő ellenséget, ezért szerették volna likvidálni az országból.
Szerették volna, ha önként hagyja el az országot, amire ő nem volt hajlandó.
A magyar kormány kérte a Vatikántól, hogy fogadják be ők, de erre meg ők nem hajlottak.
Nem született megegyezés.
Miniszteri biztosok visszahívása, a szabad egyházkormányzat biztosítása
Casaroli sérelmezi, hogy egyes egyházmegyékben (Székesfehérvár és Hajdúdorog) az állam emberei teljesítenek szolgálatot, ezáltal akadályoztatva van a szabad egyházkormányzat.
Prantner József: csak azon püspökökhöz rendeltek ki biztosokat, akiknél törvényellenességet tapasztaltak.
Megegyezés: Magyar Kormány enged
Rendszeres diplomáciai kapcsolat:
A Vatikán kéri, hogy a Jugoszláv Szövetségi Köztársasághoz hasonlóan MO. is létesítsen rendszeres diplomáciai kapcsolatot a Szentszékkel.
Közvetetten megvalósul: a Külügyminisztérium útján lehetőség van a kapcsolattartásra
Vallásszabadság biztosítására való törekvések:
Magyar ellenállás, mindenben a Vatikán enged.
Szerzetesrendek: továbbra sem működhetnek többen.
A Vatikán nem ért egyet a papi politikai mozgalommal (Opus Pacis), de nem lép fel ellene.
Az ÁEH továbbra sem növeli a szemináriumok számát (6) és a teológiai felsőoktatási intézmények számát (1).
A magyar állam nem tett a bebörtönzött papok ügyében semmit sem.
A Szentszék kérte a katolikus sajtó és a lelkigondozás szabadságát, a magyar fél "megfontolás tárgyává" tette.
Az iskolai hitoktaást továbbra sem engedélyezte a magyar fél.
A római papi emigráció és a Pápai Magyar Intézet
Jelentős a papi és a laikus magyar diaszpóra Rómában (központ RMA, PMI)
A Vatikán őket arra "használta fel", hogy reálisabb képet kaphasson hazánkról.

Megoldási kísérlet:
magyar fél: A Pápai Magyar Intézet legyen lojális
vezetés alatt.
Erre sor is kerül, Zágon Józsefnek
el kell hagynia a vezetői pozicíót.
A "reakciós papok" a Szent István
Házba költöznek.
Részleges megállapodás:
részleges, mert sok vitás kérdésben nem születik döntés (főleg vallásszabadságot érintő kérdésekben)

Nincs pontos forrás arra nézve, hogy mikor dől el, hogy megállapodásra kívánnak lépni.
A negyedik rárgyalás alkalmával (Róma, 1964. június 9-14.) fogalmazzák meg a szövegét, mely a mai napig részeiben titkos.
Három részből áll: 1. Okmány (megoldott kérdések), 2. Jegyzőkönyv (vitás kérdések), 3. Melléklet: püspöki kinevezések módja.
Az aláírásra 1964. szeptember 15-én került sor, aláírandó felek: Agostino Casaroli és Pranter József.
elismerő sajtóvisszhang
Jelenlegi kutatások:
Vatikáni Titkos Levéltár
a tárgyalások olasz résztvevőinek személyes archívuma
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
Full transcript