Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

input-output-interaktion

No description
by

Elina Maslo

on 8 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of input-output-interaktion

Sociale faktorer/
omgivelser
Input
Sproglige
processer
L2-viden
Output
Anden viden, f.eks. L1
Individuelle
faktorer
Input-output-interaktion
Tre hypoteser om sprogtilegnelse
Efter: Ellis, Rod(1994): The Study of Second Language Acquisition, s. 194.
Inputhypotesen
Interaktionshypotesen
Outputhypotesen
Stephen Krashen - mennesker lærer sprog ved at


modtage et forståeligt indput, dvs. at vi hører og læser sproget i en forståelig udgave (comprehensible input)
Learneren er selv aktiv i kommunikationen. Tilegnelsen foregår via


dannelse og afprøvning af hypoteser.
Krashen - man lærer
sprog bedst i et
sprogligt bad
i + 1
Forenkling af skriftlige tekster

skriftlige og mundtlige tekster bliver tilpasset lørnernes niveau
læreren taler et tilpasset sprog
læreren bruger kontekstualiseringsteknikker, f.eks. billeder, demonstrationer, modeller
kritik?
Michael Long - den mest effektive måde at finde frem til et input der er forståelig erigennem inteaktiv betydningafklaring eller sproglig forhandling (negotiation of meaning)
Eksempel på
"negotiation of meaning" Ladegaard, Bjerre
(2006) s. 52
scaffolding
stilladsering (Bruner)
kollektiv stilladsering (Donato)
1) forhandlingen giver lørneren mere tid til at bearbejde det sproglige input
2) tilpasningen giver mulighed for en sproglig stilladsering
Hvad slags undervisning?
kommunikativ undervisning med plads til at kunne forhandle om sproget
Evelyn Hatch - scaffolding
Vygotsky - zone of proximal development
2. Foreigner talk
Hvad lærer man når man er i interaktionen?
nøgler til forståelse af Karen Lund
Hvad vi end foretager os som undervisere i sprog, indebærer det en bestemt opfattelse af hvordan man lærer sprog.
Hvad har forskningen i dag at sige om sprogtilegnelse, og hvordan kan vi bedst muligt tilrettelægge aktiviteterne så de fremmer sprogtilegnelsen?
Sprogforum, 1998:1

Det er en engelsktime i en folkeskole i et fransktalende område af Canada (et isoleret område hvor eleverne næsten intet engelsk hører uden for skolen). Eleverne, der er 9-10 år, kommer ind i klasseværelset, som er indrettet med små lyttebokse hele vejen rundt langs væggene. De går hen til hylderne med bøger og båndkassetter og vælger det materiale de vil læse og lytte til i de næste 30 minutter. Læreren går nogle runder i klassen og ser efter at båndoptagerne fungerer som de skal. Han/hun taler ikke med eleverne om hvad de arbejder med. Nogle af eleverne sidder og lytter med lukkede øjne; andre læser tydeligvis meget aktivt idet de udtaler ordene for sig selv. Der er ret stille i klassen bortset fra lyden af bånd der bliver sat i eller taget ud, eller skraben af en stol når eleverne går hen til hylderne for at hente et nyt bånd eller en ny bog.

Patsy Lightbown - the comprehension approach
"Lad dem forhandle om betydning"
Infödd talare: Går du på kurs nu eller?
Inlärare: Kurs?
Infödd talare: Läser du svenska nu?

interactional modifications
Inger Lindberg
"De skal presses til at tale"
Merril Swain -
sproglig produktion


kan føre til tilegnelse
i det øjeblik learneren
bliver presset
negotiation of meaning
negotiation of form
http://www.schooltube.com/video/25f2ba06abe848639953/Dictogloss-Strategy
Inger Lindberg - en studie af interaktion

fokus på form er nødvendig

formål med studiet:
"att undersöka i vilken utsträckning andetspråkselever med olika utbidningsbakgrund och språkfärdighet genom kollaborativ interaktion och metaspråkliga förhandlinger kan ta vara på varandras resurser och förse varandra med språkutvecklande samtalstöd då de tilsammans försöker rekonstuera en text" (Lindberg, 1998199)
Funktioner af output:
- Opmærksomhedsfunktion
- Hypotesetestningsfunktion
- Metasproglig funktion
Opgave:
Hvad synes I er vigtigst for at et menneske tilegner sig et nyt sprog: input, output eller interaktion? Begrund jeres svar.
Hvad tror man som underviser på? Hvordan tror vi vores elever lærer fremmedsprog? Det må man som underviser have gjort sig klart for at kunne udvikle, planlægge og gennemføre sprogundervisning. Hvilke materialer skal man vælge? Hvilke samarbejdsformer? Hvor meget skal eleverne være på, og hvor meget skal man som underviser styre? To aspekter enhver sprogunderviser aktivt skal forholde sig til, er: Hvad er nødvendigt for at eleverne lærer det de skal? Og er det som man beslutter sig for er nødvendigt, nu også tilstrækkeligt til at de lærer det man har planlagt?


Lund (2009): kap 4. Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer for undervisningen. I: Byram et al. (2009): Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur, s. 127.
1) Foregår sproglæringen bevidst eller ubevidst?

2) Er det tilstrækkeligt for læringen at eleverne udsættes for naturlig talt sprog, eller er det afgørende at de også får mulighed for at bruge sproget? (Er et sprogbad tilstrækkeligt?)

3) Er det nødvendigt at undervisere ekspliciterer sproglige problemfelter, eller klarer eleverne selv at løse dem, og foregår denne problemløsning i så fald ubevidst eller bevidst?

4) Hvilken rolle spiller kreative problemløsningsprocesser for den sproglige udvikling? og hvilke konsekvenser har det for undervisningstilrettelæggelsen?

5) Hvilken rolle spiller automatisering, og hvad skal der til for at man får etableret automatiserede øer at hvile på?Lund (2009): kap 4. Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer for undervisningen. I: Byram et al. (2009): Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur, s. 128.
DIKTAT -/- DICTOGLOSS
Formål med diktat:
at få testet hvor langt eleverne er nået i automatiseringen af deres stavekompetencer.
Hvor meget kan de huske?
Hvor godt sidder det fast?

automatisering
Formål med dictoglossen er i modsætning til diktaten at iværksætte bevidste kognitive problemløsningsprocesser.

1) den kognitive dimension, hvor eleverne er i gang med bevidste kognitive udrednings- og problemløsningsaktiviteter
2) den sociale dimension, hvor eleverne er i gang med at udforske og problemløse i fællesskab.
The Input Hypothesis

vi lærer sprog
når vi forstår beskeder

comprehensive
input
The Input Hypothesis (5):

1) The Acquisition-Learning Hypothesis
2) The Natural Order Hypothesis
3) The Monitor Hypothesis
4) The Input Hypothesis
5) The Affective Filter Hypothesis
The Interaction approach accounts for learning through input (exposure to language), production of language (output), and feedback that comes as a result of interaction (Gass, Mackey, 2006)
... interaction research "takes as its starting point the assumption that language learning is stimulated by communicative pressure and examines the relationship between communication and acquisition and the mechanisms (e.g., noticing, attention) that mediate between them (Gass, Mackey, 2006, 224)
collaborative dialogue = knowledge-building dialogue

output pushes learners to process language more deeply
- with more mental effort

with output, learners can "stretch" their interlanguage
to meet communicative goals

analyser eksempel fra feltarbejdet
Stephen D. Krashen (1985).
The Input Hypothesis. Longman
1) The Acquisition-Learning Hypothesis

There are two independent ways of developing ability in second languages. "Acquisition" is a subconscious process identical in all important ways to the process children utilize in acquiring their first language, while "learning" is a conscious process that results in "knowing about" language
2) The Natural Order Hypothesis

states that we acquire the rules of language in a predictable order, some rules tending to come early and others late. The order does nor appear to be determined solely by formal simplicity and there is evidence that it is independent of the order in which rules are taught in language classes.
3) The Monitor Hypothesis

This hypothesis states how acquisition and learning are used in production. Our ability to produce utterances in another language comes from our acquired competence, from subconscious knowledge. Learning, conscious knowledge, serves only as an editor, or Monitor.
4) The Input Hypothesis

The Input Hypothesis claims that humans acquire language in only one way - by understanding messages, or by receiving "comprehensible input". We progress along the natural order (hypothesis 2) by understanding input that contains structures at our next "stage" . structures that are a bit beyond our current level of competence.
our current level
the next level along
the natural order
5) The Affective Filter Hypothesis

Comprehensible input is necessary for acquisition, but it is not sufficient. The acquirer needs to be "open" to the input. The "affective filter" is a mental block that prevents acquirers from fully utilizing the comprehensible input they receive for language acquisition. When it is "up", the acquirer may understand what he hears and reads, but the input will not reach the LAD.
sprogudviklende potentiale
af den kollaborative dialog
voksne lørnere af svensk
som andetsprog rekonstruerer en tekst
ineraktionens vigtigste rolle er
at gøre indholdet forståeligt og
tilgængeligt for tilegnelsen (Long, 1981)
flere studier har vist, at forhandling
(negotiation of meaning) øger forståelsen
af indholdet.
Michael Long (1981): Input, interaction and second language acquisition. In H. Winitz (Ed.): Native language and Foreign language acquisition: Annals og the New York Academy of Science (Vol. 379, 259-278).
Information Processing (IP) (McLaughlin 1987):

input-output

perception and the input of new information; the formation, organization and regulation of internal (mental) representations; and retrieval and output strategies
Foreigner talk (Kleifgen, 1986):

__Mommy look at your work? (deletes does)
__You have Indians in Korea? (deletes do)
Would you give us __pencil? (deleres a)
See, Siti's made __mouth real scary. (deletes the)
Baby sitter take_ care of baby. (deletes -s)

Nogle eksempler fra DSA klasseværelset?
A: koppa kopp ehh va kan ja använda /
ställa inte koppar koppar ja xxx koppar
B: du kan också fraga var star koppar
A: står?
B: star
A: inte ligger?
B: nej dom ligger inte
A: står?
B: står
A: ja står / ja ja ja ja du har rätt
(Lindberg, 1996)
s 203 i Lindberg 1998:
grammatisk forhandling
s 204
fonologisk/ortografisk forhandling
leksikals fohandling
Opgave:
Analyser data. Find eksempler på stilladsering. Systematiser dine eksempler.
Merrill Swain (1995): Three functions of output in second language learning. In: G. Cook and B. Seidenhofer (eds.): Principle and practice in applied linguistics. Oxford University Press, s. 125-144.

1 the "noticing/triggering" function, or what might be referred to as its consciousness-raising role

2 the hypothesis-testing function

3 the metalinguistic function, or what might be referred to as its "reflective" role
genrepædagogik

Britt Johanson & Anniqua Sandell Ring (2010): Lad sproget bære.
kun naturligt tilegnet sprog kan føre til naturlig, flydende kommunikation
grammatical morphemes in childs first languge (Roger Brown, 1960):
present progressive -ing (mommy running)
plural -s (two books)
irregular past forms (Baby went)
possessive 's (daddy's hat)
copula (Anne is a nice girl)
articles "the" and "a"
regular past -ed (She walked)
third person singular simple present -s (She runs)
auxiliary "be" (He is coming)
monitoren ændrer og forbedrer det der er produceret i det tilegnede system
Full transcript