Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cellen - kroppens organisation

No description
by

Marina Ageland Liljeqvist

on 27 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cellen - kroppens organisation

Cellen - kroppens organisation
Vävnader
Funktionella enheter av Samarbetande celler, vatten, trådar och andra ämnen.

Allt i en vävnad som inte är celler kallas intercellulärsubstans eller matrix.
Kroppens vätskerum
ICV - intracellulära vätskerummet
(inne i cellen)

ECV - extracellulära vätskerummet
=intravasala (i blodkärl o lymfa) och interstitiella vätskerummet (mellan celler).
Organ
Organsystem
Organ består av vävnader och ingår i organsystem.
Exempel på organsystem:
+ Nervsystemet - styrning
+ Endokrina systemet - styrning
+ skelett- och muskelsystemet -
rörelseförmåga
+ Cirkulationssystemet - transport
+ hudsystemet - försvar o skydd
+ matspjälkningssystemet -
näringshantering

Transportmeka-nismer
Vatten och lösta ämnen förflyttas mellan olika vätskerum.

- Diffusion. Från hög till låg
koncentration.
- Osmos. Diffusion av
vattenmolekyler.
- Filtration. Från högt till lågt
vätsketryck.
- Aktiv transport. Från låg till hög koncentration med hjälp av energikrävande transportprotein.
Cellens livsfunktioner.:
- retbar
- ämnesomsättning
- rörelse
- fortplantning
Cellen
cellmembran
cellmembran består av fosfolipider och proteiner
mitokondrie
cellens kraftstation - bildar ATP (adenosintrifosfat), det minsta energirika ämnet.
Nukleus (cellkärna)
Innehåller bl.a. nukleol med
DNA (arvsanlag)
mRNA (kopian)
cytoplasma innehåller cytosol och organeller
endoplasmatiskt retikel
proteinet modifieras och transporteras i "transportblåsor" till golgiapparaten.
golgiapparat
lysosom
"sopstation" Lysosomens enzymer kan spjälka (bryta ner) proteiner till aminosyror som kan återanvändas.
Packcentral.
Proteinet packas i sekretblåsor gjorda av golgiapparatmembran och transporteras ut i cytoplasman
Granulärt med ribosomer och
slätt utan ribosomer.
Det granulära deltar i proteinsyntesen.
Ribosomer
cellens "proteinfabriker".
Finns dels i anslutning till endoplasmatiska retiklet och dels som fria i cytoplasman
mRNA binds till ribosomen
Det släta endoplasmatiska retiklet är kalciumjon-förråd, speciellt i muskelcellerna.
I levercellerna kan enzymer ombilda giftiga ämnen till ofarliga.
epitelvävnad
Innehåller många celler och lite matrix.
Funktion: skydddar

-körtelepitel (cellen kan utsöndra
vätska)
_sinnesepitel (förnimmer t.ex.
tryck och beröring)
-endotel (inne i blodkärl)

(Huden och slemhinnor består av epitelvävnad.)
stödjevävnad
Består av mycket matrix och få celler (utom fettcellen)
Matrix innehåller tre typer av proteintrådar:
- kollagena trådar. Starka, böjliga men ej
elastiska. Finns t.ex. i senor och ledband.
- elastiska trådar. Finns rikligt i rörliga organ.
- retikulära trådar. tunna och bildar nätverk i t.ex. fettvävnad och lymfkörtlar.

Stödjevävnad kan indelas i:
- bindväv
- fettvävnad
- broskvävnad
- benvävnad

Nervvävnad
Består av: neuron (nervcell) och gliaceller.

Funktion: bildar och leder elektriska impulser.

Gliacellerna förser nervcellerna med näring, skyddar mot skadliga substanser och isolerar den ena nervcellen från den andra så de elektriska impulserna når rätt mål.
Flytande vävnad
blod och lymfa. Vävnadens celler cirkulerar i intercellulärsubstansen

www.folkbildning.net/sjukvårdstolkning

Muskelvävnad
Skelettmuskelceller. Viljestyrd

Hjärtmuskelceller. Ej viljestyrd.

Glatta muskelceller i tarmar och blodkärlsväggar. Ej viljestyrd.
Full transcript