Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metode poučavanja i učenja

No description
by

Ivana Koncic

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metode poučavanja i učenja

Podučavanje i učenje izvan škole
instrukcija i obučavanje
poučavanje i učenje u obrazovanju odraslih
samoorganizirano učenje
Istraživanje metoda poučavanja
razvitak, predmeti i metode
potraga za najboljom metodom - postaje
realnost uporabe metoda u nastavnoj praksi
teorije nastavnikova djelovanja
Sustavi klasifikacije
Metode poučavanja kao uvjeti za procese učenja
Alternativni oblici učenja i poučavanja
Metode učenja i poučavanja

Sugestopedija
učenje u stanju opuštenosti
meditativno stanje -> učenje bez napora
prilagodba prostorije -> boje i mirisi, klasična glazba
podsvjesno učenje -> plakati, slike
raznolikost metoda - igrokazi, skečevi, debate...

1. Schulzov sustav klasifikacije

2. Winkelov sustav klasifikacije

3. Meyerov strukturni model metodičkog djelovanja
student/ice:

Luka Boršić Ivana Končić
Anđela Tenšek

mentor:
Ivan Markić, prof.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za pedagogiju
kolegij:

Didaktičke teorije

siječanj, 2014.

učenje - moguće bez poučavanja
poučavanje - mora biti usmjereno prema učenju
Klasifikacija metoda
-> nužnost metodički pluralističkog oblikovanja nastavnih procesa
1. predavačka nastava
receptivno učenje
2. problemska nastava
učenje putem otkrivanja
3. grupna nastava
kooperativno učenje
4. metode moralnog odgoja
moralno učenje
5. nastava orijentirana na djelovanje
integrativno učenje
Predavačka (frontalna) nastava: receptivno učenje
nastavnik -> transmisija -> prenošenje znanja
učenik -> recepcija -> preuzimanje znanja
Problemska nastava: učenje putem otkrivanja
znanje se ne prenosi! > zadaje se u obliku problema koji učenik samostalno rješava
razvijenje vještina za stjecanje znanja
samostalnost u učenju i intelektualnom radu
Grupna nastava: kooperativno učenje
kooperativno učenje - visoki stupanj kvalitete
Metode moralnog odgoja: moralno učenje
* problem kompatibilnosti škole i moralnog odgoja
Nastava usmjerena na djelovanje: integrativno učenje
kognitivno + socijalno + moralno učenje
aktiviranje što više osjetila
nastava - tendencionalno interdisciplinarna
samoorganizacija i samoodgovornost
usmjerenost prema cilju
prednosti
ekonomičnost > štedi se vrijeme (i novac)
aktivnosti su unaprijed isplanirane
didaktički jednostava nastavna metoda
olakšava disciplinske mjere
nedostaci
učenici ne sudjeluju u predlaganju aktivnosti
nema diskusija
orijentiranost na nastavnika
može postati rutinski postupak - učenici poprimaju pasivnu ulogu
mehaničko učenje napamet
Kod kojeg je oblika nastave prisutna veća djelotvornost?
predavačka / problemska
ne postoji jednoznačan odgovor
najbolji su prijelazni oblici
Razlike?
unaprijed se planira nastavni sat

pomagala:
- ploča, audiovizualna sredstva
- pitanja
- ponavljanje i potkrepljivanje

organizacijski oblici su planirani

vrednovanje na kraju nastavne jedinice
oslanjanje na interes djeteta

pomagala:
- knjige, priče
- različiti materijali
- životinje u učionici

organizacijski oblik je fleksibilan

kontinuirano vrednovanje na individualnoj osnovi
predavačka & problemska
psihološki/psihoterapeutski pristupi
temelje se na fiziološkim osnovama ljudskog učenja
neurodidatika
-> sugestopedija
-> neurolingvističko programiranje
-> edukinestetika
Neurolingvističko programiranje (NLP)
R. Bandler i J. Grinder
Edukinestetika
Paul & Gail Dennison
Brain Gym
cilj: određenim pokretima prevladati razliku mozgovnih polutki - uspostava ravnoteže
pluralnost metoda

metodička monokultura
R. Gagné sistematizacija učenja
kritika:

pretjerana dominacija i pogrešna primjena
Whole Brain Teaching
Razvitak
duhovnoznanstvena i iskustvenoznanstvena tradicija
utjecaj psihologije

Predmeti
poduka
interakcija
Istraživačke metode
promatranje i eksperiment
tumačenje i refleksija
Potraga za najboljom metodom
djelotvornost - polazni problem
okretanje prirodno-znanstvenom spoznajnom idealu
provedba relevantnih istraživanja
ATI istraživanje
analiza korelativnih veza između osobine učenika i metode poučavanja
analiza uspješnih nastavnika

"Direct instruction" "Effective schools"
Matrica ciljeva i metoda
"Dobra nastava"
"Dobri nastavnici"
U kojim se uvjetima reducira raspršenost postignuća učenika sa istodobnim povećanjem razine postignuća skupine?
Realnost uporabe metoda u nastavnoj praksi
Teorije nastavnikova djelovanja
kognitivni pristup
interakcionistički pristup
postavke teorije razvoja
obrasci opažanja i mišljenja mogu se programirati (oblikovati) i deprogramirati vještim utjecanjem
tehnika šest šešira
brainstorming
Disneyeve strategije kreativnosti
5 pristupa
Moralni odgoj kao prenošenje vrijednosti
Moralni odgoj kao razjašnjavanje vrijednosti
Moralni odgoj kao analiza vrijednosti
Moralni odgoj kao povećanje razine moralne rasudne moći
Moralni odgoj kroz moralno okruženje
razvoj sposobnosti za socijalnu kooperativnost i demokratskih oblika ophođenja
nastavnik - pokretačka
- prikazivačka
- usklađujuća
- stimulirajuća
- vrednujuća uloga

Georgij Lozanov
Sadržaj
2
1
Dimenzije metodičkog problema
Poučavanje i učenje izvan škole
Metode poučavanja kao uvjeti za procese učenja
Alternativni oblici učenja i poučavanja
Nastavna metoda u povijesnom procesu razvoja škole
Istraživanje metoda poučavanja
3
4
5
6
Metoda?
"U širem smislu nastavna metoda je opća oznaka za pokušaje posredovanja između individualno-subjektivnih pretpostavki i interesa učenika te objektivnih zahtjeva u skladu s mjerilom pedagoške intencionalnosti."
Terhart (1983)
dimenzije definicije nastavne metode
susret s predmetom
postizanje cilja
institucionalni okvir
pomoć u učenju
Schulze
odluke o primjeni metode

makrorazina (put)
srednja razina (koncept puta)
mikrorazina (sredstva, metodički postupci)
Schulzov sustav klasifikacije
metodičke koncepcije (cjelovit nacrt nastave, oblik)
sheme artikulacije (vremenska raščlamba nastave)
socijalni oblici (odnosi u koji stupaju nastavnik i učenici)
djelatni oblici poučavanja (oblici nastavnikova ponašanja)
oblici suđenja (mikropotezi nastave)
Meyerov strukturni model metodičkog djelovanja
nastavni proces se konstruira u konkretnim situacijama djelovanja
socijalni oblici
obrasci djelovanja
nastavni koraci
oblici diferenciranja i integracije
oblici odvijanja nastavnog procesa
veliki metodički oblici
Dimenzija postizanja cilja
usmjerenost na ciljeve učenja
implikacija sheme cilja i sredstva
Dimenzija susreta s predmetom
od sadržaja do metode
međuovisnost sadržaja i metode
"Metoda tvori sadržaj."
Dimenzija pomoć u učenju
pojmovna analiza u odnosu poučavanja i učenja
psihologija učenja i metode poučavanja
filozofski modeli poučavanja i učenja
Schefflerovi oblici poučavanja i učenja
model utiskivanja
model uvida
model pravila
Hvala na pažnji!! :)
Full transcript