Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Revalideren thuis

No description
by

Henry Honné

on 9 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Revalideren thuis

Revalideren doe je vooral als je thuis bent....
hersteld maar toch problemen...
Neurologisch

Neuropsychologisch

Psychologisch
Onderwerpen van deze presentatie
De persoon met niet aangeboren hersenletsel

Het leerbare brein

Het therapeutisch handelen
Weer thuis...
Hersenschudding, zonder "duidelijke" neurologische verschijnselen.
Kleinere beroertes, TIA' s zonder "duidelijke" neurologische of neuropsychologische verschijnselen.
Ernstige beroertes met een slechte prognose
Alle Niet Aangeboren Hersenletsel(eigen wens van de patiënt en/of oordeel van de arts)
Weer thuis...
na ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis
Veel therapie in de acute fase en weinig in chronische fase?
ADL-zelfstandig, dan naar huis
70 % van de mensen gaat zonder nazorg naar huis
Maar niet zonder support van familie of naasten
Geen verdere vooruitgang meer...
Hervatten leven ondanks handicap gewenst
Geen vertrouwen in (para)medische aanpak
Wel weer kunnen lopen, is anders dan wandelen of sporten.
ADL-zelfstandig is anders dan
huishouden of werk.
Weer kunnen praten is anders dan
afrekenen bij de kassa of converseren.
Geen cognitieve stoornissen is anders dan (complexe) dubbeltaken kunnen uitvoeren.
Functioneel goed is anders dan
iets ondernemen uit zichzelf.
Geen depressief gedrag is anders dan
de gangmaker van vroeger zijn.
Geen gedragsproblemen is anders dan
het in stand houden van de relaties.


Door de bouw van het brein is het zo, dat een probleem voor meerdere stoornissen zorgt en een stoornis voor meerdere problemen
"Als ik weer kan lopen komt alles goed",

Echter functie overgrote delen hersenschors gaan over zinvol/adequaat handelen in context, die begrepen wordt.
geen verlamming, maar toch onhandig (apraxie?)
geen hemianopsie, toch vergissing met voorwerpen of gezichten (visuele agnosie?)
niet slechthorend, toch verwarring bij geluiden (akoestische agnosie?)
geen sensibiliteitsstoornissen, toch onhandig in de keuken (tactiele agnosie?)
evenwichtsstoornissen door visus, vestibulair
of uitval van somatosensoriek?
Samenvattend, stoornissen op drie gebieden

NEUROLOGISCH
(parese, hemianopsie, sensibiliteit, evenwicht...)

NEUROPSYCHOLISCH
(Ruimtelijke aandacht,ruimtelijke stoornissen,
handelingsstoornissen, herkenningsstoornissen
taal- en spraakstoornissen, slikstoornissen,
geheugenstoornissen, aandacht- en bewustzijnstoornissen, executieve stoornissen,
vermoeidheid)

PSYCHOLOGISCH
(gedrag, stemming, persoonlijkheid, depressie, rouwverwerking...)

Veel gebruikt model voor classificatie van gezondheidsproblemen
Analyse van de sterke en zwakke punten van de persoon met NAH

Het lerende brein
Sensitisatie
bepaalde synapsen worden gevoeliger

Habituatie
andere worden minder gevoeliger
Groeien en snoeien
Hoe leren we? Hoe leert het brein?
Conditioneren
Chaining
Leren van fouten
Imitatie leren
Verbale (zelf)-sturing
Impliciet versus expliciet
Mental practice


Voorwaarde om te kunnen leren is geheugen;
Zonder het geheugen kan er geen leren plaatsvinden en verliest alles zijn betekenis.
declaratief= geheugen voor kennis
procedureel= geheugen voor vaardigheden
semantisch= geheugen voor algemene feiten
episodisch+ geheugen gebonden aan tijd en persoon
Conditioneren
Chaining
Leren van fouten
Imitatie leren
Verbale (zelf)-sturing
Impliciet vs expliciet
(onbewust vs bewust)
Mental practice
Associatief leren
Klassiek (Pavlov); hoe leren veilig oversteken met neglect?
Operant conditioneren
Motivatie en zinvolle bekrachtiging
Chunking: Handelingsreeks
opbreken in stukken
Forward chunking: pt. start reeks zelf
vanaf begin
Backward chunking: pt. zelf einde van
de reeks laten uitvoeren

Leren van fouten bij goede cognitie
leren van wat goed is gegaan heeft
meer effect!
Foutloos leren (drill en dram)
Amnesie?
Nosoagnosie?
Voordoen en afkijken
Taalloos
Spiegelneuronen
betekenisvolle handeling
Taal om gedrag te sturen
Talig kan ook muzikaal zijn
Handelingsreeksen
Frontaal letsel

Verhoogt de arousal, richt de aandacht en beperkt de afleiding
voorkeur voor impliciet leren
knowlegde of results
knowledge of performance
Cognitieve activiteit
zelfde gebieden actief als bij daadwerkelijke activiteit
traject/reeks beter dan bij losse handelingen
Therapeutische interactie
zelfmanagement, eigen regie en klantenperspectief

therapeutische situatie
patiënt, therapeut, oefening, omgeving
Patiënt/Cliënt
Vertrouwen
Motivatie
Arousal, emotie, cognitie
Persoonlijke kenmerken....
Hobby's
Therapeut
(Psycho-)educatie, ook aan naasten
Instructie (gesproken, geschreven)
Feedback
Effectevaluatie
Interdisciplinair
Wat is een oefening?
Niet spieren maar oefenen hersenen
Doelen
Intensiteit
ecologische validiteit
Interesses
Variatie
Omgeving (thuis/werk)
Realistisch
Relevant
Individueel toegespitst
Aanpassing ter plaatse
Naasten (mantelzorg)
Zelfmanagement
Eigen regie
Klantenperspectief
Vraaggestuurde zorg
Patiënt is de baas
Individueel zorgplan
Participatiesamenleving
Conclusies voor de zorgverleners
Nog veel mogelijk, veel leervormen
Accent niet op primaire schorsprobleem
De "niet-leerbare"patiënt bestaat niet
Interdisciplinair
Kans om te oefenen in thuis-/werksituatie
Individualiteit i.p.v. standaardbehandeling
De patiënt komt iets halen, Wat heb ik te bieden?
Henry Honné, Master Neurorehabilitation and Innovation/fysiotherapeut
Gezondheidscentrum Honné
Breincafé Horn
Adviseur Hartpatiënten Nederland
Externe assessor Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Voorzitter RC Leudal
Oprichter SFML
Vader en echtgenoot

Revalideren, hoe doe je dat?
Breincafé's Midden-Limburg
juni 2015

47.000 mensen per jaar met een beroerte
20.000 mensen per jaar met traumatisch hersenletsel (THL),
maar waarschijnlijk ligt de frequentie 6 keer hoger
maar ook 5000 mensen met hersentumoren
Gemiddelde leeftijd beroerte: > 65 j
Gemiddelde leeftijd THL: 15-24 j

50% van de mensen met beroerte houdt beperkingen
40% van de patienten met een licht THL en
80% van de patienten met ernstig THL houdt beperkingen

Therapie is samenspel tussen

individu
taak
omgeving
Richtlijnen...

De eerste 6 maanden intensief oefenen
(Geen plafond-effect bij intensiteit gevonden)

Training zoveel mogelijk richten op (her)leren van vaardigheden, die voor het dagelijks leven van de persoon relevant zijn (taak-specifiek)

Er is geen meerwaarde gevonden voor een specifieke oefenmethode (eclectisch werken)
Mate van autonomie

(zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfbeschikking)

Mate van zelfmanagement
Dank voor uw aandacht
Neurologisch: 1/2

Verhoogde bloeddruk als uiting van een compensatiemechanisme (de eerste weken na een CVA).

Hemiplegie (geen beweging meer mogelijk)/hemiparese (nog wel beweging mogelijk) aan een kant van het lichaam: In de eerste dagen – weken zijn de spieren aan de verlamde kant meestal slap (hypotoon), geleidelijk komt er spasticiteit (spanning) in de spieren. De spasticiteit is nooit gelijkmatig, maar leidt tot een voorkeurshouding.

Halfzijdige gevoelsstoornissen: Vrijwel altijd aan de kant van de verlamming. Welk gevoel verminderd is (pijn, warmte, koude, houding, beweging, tast), is per persoon verschillend.
Elke vorm van gevoelsstoornis heeft bijbehorende kenmerken en
risico’s.

Hemianopsie: Het gedeelte van het gezichtsveld aan de kant van de verlamming is uitgevallen. Dit komt niet door de ogen, maar door de hersenbeschadiging. Sommige mensen zien in de eerste maanden minder scherp.
Neurologisch: 2/2

Evenwichtsstoornissen.

Slikstoornissen: Vooral (maar niet alleen maar) in de eerste dagen na de start van het letsel.

Constante vermoeidheid, zeker in de eerste maanden. De vermoeidheid kan in het hoofd of in het gehele lichaam zitten.

Incontinentie of niet goed uit kunnen plassen.

Obstipatie, meestal als gevolg van het minder bewegen.

Schouderpijn in de verlamde schouder.

Epilepsie: De grootste kans hierop bestaat in de eerste maanden na bijvoorbeeld een CVA.
Emotionele gevolgen:

Primaire emotionele gevolgen: zijn het directe resultaat van de schade aan de hersenen. Er kunnen zich persoonlijkheidsveranderingen voordoen (Rem op emoties is weg, niet meer kunnen nuanceren, asociaal gedrag, vloeken, agressie, snel huilen, een geprikkelde stemming, depressies en overspannenheid. Snel moe, gevoelig voor licht, drukte en lawaai).

Secundaire emotionele gevolgen: ontstaan als reactie van de getroffene op de vaak vreemde symptomen van het hersenletsel.

Rouwreacties als gevolg van het verlies van een functie of niet meer op de ‘oude’ manier van leven.
Gedragsmatige gevolgen:

Verstoorde sociale waarneming en sociaal bewustzijn:
Naarmate de hersenbeschadiging toeneemt, neemt de mogelijkheid
tot zelfbewustzijn (en de zelfbeoordeling) af.

Verstoorde controle:
impulsiviteit, rusteloosheid, ongeduld, niet in staat zijn tot spontaniteit en flexibiliteit.

Niet in staat zijn te leren van ervaringen.

Catastrofe-reactie: een sterk emotionele reactie, vooral bij confrontatie met dingen die niet goed gaan. De persoon kan echter ook onverschillig reageren.

Specifieke emotionele veranderingen: apathie, kinderlijkheid, verhoogde reactiviteit/impulsiviteit, prikkelbaarheid, dwanglachen/-huilen, ontremming, agressie, toegenomen/afgenomen seksuele interesses.

Verlies van zelfredzaamheid (dit kan leiden tot het afhankelijk gedrag en weinig initiatief vertonen) en niet voor vol aangezien worden: frustraties, woede-uitbarstingen, gevoelens van machteloosheid en depressiviteit.
Full transcript