Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bursadaki Ekonomik Faliyetler

No description
by

Feyyaz Oktay

on 19 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bursadaki Ekonomik Faliyetler

Başlıca Ekonomik Faliyetler
Tarımcılık
Sanayi
Hayvancılık
Ormancılık
Ulaşım
Madenler
Turizm
Tarım Sektörü
Sanayi
Madencilik
Bursa mâden bakımından da zengindir. Silâh ve uzay sanâyiinde kullanılan Volfram (tungsten) Uludağ’da çıkmaktadır. 100.000 ton krom istihsal edilmektedir. Ayrıca linyit, bor tuzları, manyezit, çinko, amyant, mermer bulunmaktadır. Silah sanâyiinde kullanılan Bor tuzları M. Kemâlpaşa ve Kestel’de çıkmaktadır.

Bursadaki Ekonomik Faliyetler
Ulaşım
Hayvancılık
Otomativ Sanayi
Gıda Sanayi
Tekstil Sanayi
Bursa'nın fiziki konumunun ve iklim şartlarının uygunluğu, tarımsal yapıya, kalite, çeşit ve miktar yönünden zengin bir görünüm kazandırmaktadır. Tarım faaliyetleri içerisinde, bitkisel üretim, hacim ve değer itibariyle hayvansal üretimden önde gelmektedir. Tarımsal üretim, daha ziyade küçük işletmeler tarafindan gerçekleştirilmektedir. Tarım kesiminde makine kullanımı, büyük bir artış göstermektedir. Tarım sektörü, Bursa'da önemli bir istihdam sağlamaktadır. Bursa'da yaratılan tarımsal ürünler, aynı zamanda bunların işlenerek değerlendirildiği glda sanayiinin de gelişmesine neden olmaktadır.
Bugün yaygın biçimde iplik hammaddesin-den konfeksiyona kadar geniş bir operasyon sü-recine sahip olan tekstil endüstrisi, ileri teknolojiye ve yüksek kapasiteye sahip tesisleri ile, bölge ve ülke ekonomisinin itici gücünü temsil etmektedir.
Bursa'da ekonomik yapı üzerinde, tekstilden sonra ağırlığı en fazla hissedilen sektör otomotivdir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 3 tane binek tipi otomobil üretim fabrikası bulunmaktadır. Bunun yanında, aynı sektör içerisinde 200'ün üzerinde yan sanayi fabrikası bulunmaktadır. Taşıt araçları imalatı sektöründe Bursa'da, iki adedi beş kişilik binek tipi araba, bir adedi de, minibüs, midibüs, ve az sayıda kamyonet üreten toplam üç tane otomobil fabrikası bulunmaktadır.
Bursa'nın doğal şartlar itibariyle uygun bir fiziki konumda bulunması, tarım ürünlerinin, kalite, miktar ve çeşit yönünden zenginlik göstermesine imkan sağlamaktadır. Bursa'da gıda endüstrisine ilişkin olarak hemen her dalda faaliyet gösteren firmalar mevcuttur. Bu sektörde et ve sütlü mamuller üretimi, sebze ve meyve işleme endüstrisi, bitkisel ve hayvansal yağlar, un ve unlu mamuller, şekerli mamuller, alkolsüz, gazlandınlmış meyve suları üretimi ile soğuk depoculuk, en önemli kısmı teşkil etmektedir.

Bursa'nın bugünkü ekonomik yapısı içerisinde, ülke ekonomisini temsil eder mahiyetteki temel sektörler, en önemli yeri işgal etmektedir.

Özellikle, imalat sanayinin Bursa'da hızlı bir gelişme göstermesi; istihdama, üretime, gelir seviyesinin artırılmasına, yeni kapasiteler yaratılmasına, Devlet gelirlerinin vergi yoluyla artırılmasına, ihracat yoluyla döviz girdisi sağlanmasına, çok önemli katkılar sağlanmaktadır.

Bursa'nın ticaret, sanayi, tarım, turizm ve hizmet sektörlerinde meydana gelen hızlı gelişmeler, istihdamda da, önemli artışlar meydana getirmiştir.

Bursa’da hayvancılık oldukça ileridir. Mer’a ve çayırlar hayvancılığa müsâittir. Başta koyun olmak üzere kıl keçisi ve sığır beslenir.

1924’ten sonra hayvancılığın ıslahı için burada damızlık at, koyun, sığır ve tavuk yetiştirilmeye başlanmıştır. Bunların bir kısmı köylüye satılır. M. Kemâlpaşa’nın Ayazköy ve İncilpınar mer’aları ıslah edilmiştir.
Bursa, kara, hava ve deniz ulaştırması bakımından zengin bir ildir. İstanbul, İzmir ve Ankara’ya mükemmel karayolu ile bağlıdır. Bursa, Osmanlı devrinde en işlek ve karayollarının kavşak noktasında bulunuyordu. Bugünkü yolların esası Osmanlı devrinde açılan yollardır.
Full transcript