Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den danske litteraturhistorie

gruppe 7 Anna, Sarah og Marie
by

Marie Halgren Kastrup

on 17 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den danske litteraturhistorie

(cc) photo by theaucitron on Flickr ... small Middelalderen
1050-1500 Litteraturhistorisk oversigt
Oldtiden
750-1050 Rennæssancen
1500-1650 Barokken
1650-1720 Oplysningstiden
1720-1800 Romantikken
1800-1870 Det moderne gennembrud
1870-1890 Mellemkrigstid
1915-1945 - I Danmark såvel som det meste af Europa.
- Kom samtidig med enevældens indførelse i 1660 og blev brugt til at understøtte kongens magt. Fokuserer på den orden der opretholder tilværelsen (hierarki) hvilket genspejles i samtidens digte.
- Mange hyldest digte til konge og adel
- Tilværelsesforståelsen var præget af en dualistisk forestilling om det timelige liv på jorden efter døden skulle erstattes af et evigt liv i himlen.
- Præget af symmetri, avanceret metrik, antiteser og vanitassymboler hvilket minder læseren om at det jordiske liv bare er en forfængelig tilstand og at man først i himlen er bliver udfriet og opnår evigt liv.
- Troper og modsætninger blev anvendt her.

Tekster: Thomas Kingos hyldestdigt "Hosianna" - Tankerne var præget af videnskab og rationalisme.
- Filosoffer: Voltaire, Locke og Rousseu
- Centrale ord: frihedsrettigheder, fornuft og oplysning.
- Bibelkritik -> sekularisering
- Borgerskabet oplevede stor vækst -> udvikling af en borgerlig offentlighed med klubber, selskaber og aviser
- Viste derfor det voksende borgerskabs idealer og ønske om at ytre sig
- (Erasmus Montanus) 1723 af Ludvig Holberg
- Gud og mennesket blev tillagt en anden rolle end tidligere.
- Gudsopfattelsen var deistisk
- Mennesket havde i civilisationens skygge fjernet sig fra sin oprindelse og ønskede det tilbage til naturen.
- For første gang er littereaturen ikke skrevet for et bestemt formål, men for litteraturens egen skyld. Thomas Kingo
- Dansk digter og biskop
- Kongemagten og gud var for ham centrale orienteringspunkter
- Kingo mener at jordelivet er forgængeligt. Analyse af Thomas Kingos hyldestdigt "Hosianna" + sammenligning med Michael von Havens kunstværk Christian d. 5.’s salving i Slotskirken på Frederiksborg

På billedet ses en konge i en måske purpur rød kappe, ligesom nævnt i digtet, ”Lad Solen deylig frem i Purpur-Kaabensvandse”. For at understrege hans magt, da purpur symboliserede magt og rigdom.
E mand bliver kronet, dette vil vi formode er sønnen af den tidligere enevældige konge, dette påstår vi pga. følgende citat:”Da NORDENS ARVE-SØN med egen Krone gik”.
Lys i vinduerne ”Om Solen torde dig med hefftigStraaler blinde” gud er med til at hylde kongens salving, han fremstår i form af lys gennem vinduerne og ned på kongen. Lyset illustrerer dermed også kongens magt.”Der træder Solen frem med Prunk og KONGE-foore”
Kongen er valgt af gud, dette fremstår i teksten således:”Gud Krone KONGEN saa med Ære, Seyr og Magt”.
Teksten er meget fokuseret på gud og kirken og det at kongen er valgt af gud.. Litteraturen i vikingetiden:
Eddaer - digte
Sager- episke fortællinger Sagaer er en episk, realistisk genre, der er nedskrevet i 1200-tallet, og beskriver stormænd, der levede i perioden fra 930-1030 på Island.

Sagagenrens litterære virkemidler er kendtetegnet ved at have dialog og handling i centrum og en underspillet, knap og præcis mundtlig fortællestil.Altså en objektiv stil med skjult fortæller instans. Ravnkel Frøjsgode Saga:
Ravnkel, søn af Halfred som er en af de største nordmænd på Island, vokser op i Landmandstiden. Han er gode(høvding for et område) og tilbyder Einar(søn af Sams slægt) arbejde på hans gård. Sam bryder sit løfte til Ravnkel, om ikke at ride på hans religiøst bundne hest- og Ravnkel må så slå ham ihjel. Ravnkel står nu i gæld til Sams slægt som nægter at indgå forlig- Ravnkel bliver dømt fredslør på Altinget. Sam og hans slægt overtager Ravnkels ejendele. Både han og han folk bliver tortureret. Ravnkel må nu genoprette sin ære, og dræbe Sams bror Øjnvid. Til sidst mødes de to stridende parter i det afgørende slag hvor Ravnkel vinder Thøger Larsen:
Selvlært, socialrealistisk digter.

1875 Født på Geller Odde, Tørring sogn 1892 Præliminæreksamen, huslærer
1895 Første digtsamling Vilde Roser
1896-1911 Landmålerassistent i Lemvig
1904 Gift med Thyra Paludan
1904 Redaktør ved Lemvig Dagblad
1904 Gennembrud som lyriker med Jord
1925-26 Rejse i Italien
1928 Død i Lemvig Per Fabian Lägerkvist:

Født lørdag d. 23. maj 1891 i Växjö, Sverige
Død torsdag d. 11. Juni 1974 i Stockholm, Sverige. I 1916 udkom Lägerkvist's gennebrudsværk digtsamlingen: "Ängest", der er stærkt præget af ekspressionismen. Temaer som angst, uro og livets absurditet, der er de bærende elementer i hans værker. Tom Kristensen:
Født 4. august 1893 i London
Familien flytter tilbage til Danmark 1896
Ansat ved Politiken 1923-1963
Lange udlandsrejser til bl.a. Spanien og Asien
En af 1900-tallets betydeligste danske forfattere
Skriver lyrik, romaner, rejseskildringer, børnebøger, erindringer
Også kendt som kritiker og oversætter
Medstifter af Det Danske Akademi 1960
Død 2. juni 1974 på Thurø Angst(af Hærværk): Septembernat: ängest, ängest är min arvedel:
Digtet er skrevet i forbindelse med digtsamlingen "Ängest" fra 1916. Digtet skildrer den eksistentielle angst, som det moderne mennesker må leve med. Angst er altså noget eviggyldigt. Og grundet tiden digtet er skrevet i, kan vi antage, at Lägerkvist hentyder til angsten under 1. Verdenskrig. Hereticadigtning og
Eksistentialisme
1945-1955 Konfrontation og
virkelighed
1955-1965 Skrifttematik og
samfundskritik
1965-1980 Firserpoesi og
fabulerende prosa
1980-1990 Minimalisme og
grotesker
1990-2000 Genrehybrider og
fiktionseksperimenter
Efter 2000 Tidstypiske genrer:
Udviklingsrom
Naturalistisk drama
Socialistisk brugslyrik Centrale begreber:
Naturalisme
Impressionisme
Kritisk realisme
Determinisme
Sædlighedsfejde Læste tekster fra denne periode:
Franz Pander 1885 af Herman Bang
Naadsensbrød 1887 af Henrik Pontoppidan Tidstypisk genrer:
Modernistisk digt
Eksistentiel prosa
Fortælling Centrale begreber:
Eksistentialisme
Absurditet
Meningsløshed Læste tekster:
Kongesønnerne 1946
af Karen Blixen Tidstypisk genrer:
Modernistisk digtning
Absurd fortælling Centrale begreber:
Konfrontationsdigtning
Fantastisk realisme
Absurditet Læste tekster:
Sprog anvendelse 1662 af Vagn Steen
Uro i forstæderne 1962 af Leif Panduro Tidstypisk genrer:
Knækprosa
Dokumentarisk tekst
Systemdigt Centrale begreber:
Nyrealisme
Skrifttematik
Konkretisme
Attituderelativisme
Bekendelseslitteratur Læste tekster:
Uddrag af Operaelskeren 1966 af Klaus Rifbejrg
REBEL af Michael Strunge Tidstypiske genrer:
punktroman
Kortprosa Centrale begreber:
Postmodernisme
De store fortællingers sammenbrud
Ironi og grotekster
Minimalisme
Eklekticisme
Intertekstualitet
Metafiktion Læste tekster:
Farvel 1998 af Jan Sonnergaard
Villy1999 af Charlotte Witze Tidstypiske genrer:
Digital litteratur
Hypertekst
Mediehybrid Centrale begreber:
Realismens genkomst
Genre-,medie- og fiktionseksperimenter
Remediering
Konvergens
Selvbiografism Læste tekster:
Hun græder ikke 2006 af Naja Marie Aidt
Borgerligt Tusmørke 2006 af Simon Fruelund Forfattere under periode Tidstypiske genrer:
Modernistisk og postmodernistisk digtning
poetik Centrale begreber:
Stroby
Krop
Skrift
Metapoesi
Fabulerende prosa
Magisk realisme Tidstypiske genrer:
Salmedigtning
Epos Centrale begreber:
Humanisme
Individualisme
Reformation
Verdslighed
Det metriske gennembrud Universalromantikken
var første del af romantikken der
varede fra 1802-1807.
Grundtankerne bag universalromantikken
var panteisme.
Panteisme er en naturopfattelse,
hvor ånden er i naturen og gud er i
alt i naturen. Indvielsen af Staffeldt 1804: i indvielsen falder han hen i sin egen verden. De 2 verdner mødes.

Klokken af HC Andersen 1850: Der bliver anvendt ny platonisme, fordi klokkerne blandt andet er i naturen, altså i skoven. I klokken er der panteisme. Klokken = naturen. Klokken er et symbol på det guddommelige. Tekster under universalromantikken Nationalromantikken
1807-1830. Nationalromantikken har borgerligindflydelse. Den startede ved at Danmark har en kæmpe flåde -> England stjæler flåden og bombede København fordi de troede vi ville overgive den til Frankrig. Derefter går nationalfølelsen nedad og den skal genoprettes Tekster under nationalromantikken Borgerligromantik – Biedermeier.
1820-1840
Borgerlig romantik var samtidig poetisk romantisme.
Det var meget idyllisk.
Vi bevægede os over til dagligdagens udfordringer og mellem-klassen opstod. Rudemotivet blev benyttet. tekster under den borgerligromantik Hist hvor vejen slår en bugt af HC Andersen 1829 Romantismen varede fra 1830-1850. Romantismens kendetegn:
-Modreaktion på romantikken
-Det splittede jeg
-Filosofisk
-Indadvendt og individuelt
-Omkring forbindelsen mellem det jordiske og det guddommelige. Tekster under romantismen Sig nærmer tiden, da jeg maa væk:
Melodi: Oluf Ring - Tekst: St. St. Blicher 1838 I digtet opstår der et jeg og et du, hvor Jeg ‘et er fugleverden og du ‘et er menneskeverden
Romantisk digtning, der er meget individualistisk og kritisk til sit livssyn. Menneskeverden
- Fængslet
- Snævre bur
- Fange
- haver andensteds hjemme’ -Længsel
- Gitter Fugleverden
- Gud
- Frihed. -Højen sky
- Gladere sange Begreber -Panteisme er en naturopfattelse, hvor ånden er i naturen og gud er i alt i naturen.
-Dualisme. Fugleverden – menneskeverden. Fokuser på modsætningsforhold. – ny platonisme Forfattere Oehlenschläger
Adam Gottlob Oehlenschläger, født den 14. november 1879 og døde den 20. januar 1950. Han regnes for Danmarks første store romantiske digter. Især kendt for nationalsangen der er et yndigt land og guldhornene. Staffeldt –
Adolf Wilhelm Schack Von Staffeldt 1769-1826. Staffeldt er tankedigter. Hans digte er fulde af iagttagelser fra den omgivende natur. HC Andersen
Hans Christian Andersen
2.april 1805 – 4.august 1875.
Han er verdensberømt for sine eventyr. Grundtvig
Nikolai Frederik Severin Grundtvig.
8. september 1783 - 2. september 1872.
Han var dansk forfatter, teolog og digter. St St Blicher
Steen Steensen Blicher.
11. oktober 1782 – 26. marts 1848.
Han var en dansk præst og forfatter. Hans skrivestil var personlig lyrisk og den var inspireret ag hedelandskaberne,
hvor han ofte gik på jagt. Ekspressionisme: Variant af den avantgardistiske, modernistiske digtning i mellemkrigstiden. Fremstår subjektiv og med voldsomme lyriske virkemidler, fordi den udtrykker indre oplevelse af moderne livsvilkår som kaos, angst og storbyliv. Ekspressionisme var et opgør med naturalisme og impressionisme. Avantgarde, avantgardistisk: Begrebet bruges inden for kunsten om folk, der går foran i fornyelsen i kunsten, f.eks. modernisme kunstnere, der brød traditionen. Denne tids vigtigste litteratur er oldnordisk, norrøn litteratur, hvoraf mange kommer fra Island, og beskriver de mest udbredte forestillinger om datidens samfund.

Oldtidens litteratur er generelt kendetegnet ved ingående beskrivelser af samfundets og tiden mytologiske forestillinger.

Slægten havde en kæmpe betydning i Oldtiden, og jo større end slægt, desto bedre stillet var man. Centrale begreber Hyldestdigtning:
En hyldest til enevælden, der var fortaler for den enevældige regeringsform. Den enevældige regeringsform, skænket af Gud og der var derfor særligt kirkens folk der mestrede dette hyldestsprog. Det svulstige sprog priste den enevældige konge som den ypperste på jorden og tættest på Gud.

Modsætningsfigurer:
- Kiasme: en modsætning med strukturen a-b-b-a, en krydsstilling af to begreber.

Dualisme:
Todelt verdensbillede - himlen og jorden - det fysiske og det metafysiske. Mennesket længes efter at nå frem til himlen og væk fra sit jordiske fængsel. Den signede dag vi ser:
Dualisme: Grundtvig 1826 ”Saa reise vi til vort Fædre-Land,
Der ligger ei Dag i Dvale” nat >< Dag – det jordiske liv. I Paradiset er der kun dag: ”Der ligger ei Dag i Dvale”. Døden ><livet – for at komme i himlen skal man dø. Fyrtøjet skrevet af HC Andersen 1835 Trylleviser:
Overtro,
dæmoni,
overnaturlige væsner Ridderviser:
Realistiske i deres skildringer om samfundets konflikter(ægteskab, jord, blodhævn)
Handling udspilles i konkrete miljøer( herre- og kongsgårde) Ridderviser:
Realistiske i deres skildringer om samfundets konflikter(ægteskab, jord, blodhævn)
Handling udspilles i konkrete miljøer( herre- og kongsgårde) Trylleviser:
Overtro
Dæmoni
overnaturlige væsner Kristendommen erstattede hedenskaben. Magten var delt mellem kirken og kongen. Rummer en idealistisk, religiøs litteratur, som folkeeventyr og folkeviser. Fokuser på samfundets øverste lag. Harpens kraft
Germand Gladensvend Ebbe Skammelsøn
Torbens Datter Samfundsordenen
Full transcript