Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Titrering af husholdningseddike

No description
by

Heidi Byberg

on 4 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Titrering af husholdningseddike

.
Syrer frigiver en hydron når de opløses i vand
baser optager hydroner og/eller firgiver hydroxidioner - en anden måde at definere en base på er ved at sige den har 2 elektroner der kan "fange" og danne binding med hydronen.
Vi vil finde ud af hvor meget eddikesyre der er i husholdningseddike.
pH fortæller om hydron- koncentrationen
Nogle stoffer skifter farve afhængigt af pH,
de kan bruges til pH indikatorer.
.
Titrering af eddikesyre
Det handler om syrer og baser,
og meget om beregning af
mol og koncentrationer!
lidt om pH og
pH indikatorer......
Vores formel er: c=n/V
koncentrationen = stofmængde delt med volume.
Har vi 2 af de 3 ting der indgår kan vi finde den 3.

Vi skal finde koncentrationen af eddikesyre i husholdningseddike.


Fra start kender vi kun V for husholdningseddike
Vi kender c for basen,
NaOH - og V har vi præcis ved ækvivalenspunktet. Stofmængden finder vi ved n = c*V
Titrering
Ækvivalenspunkt: der er tilsat præcis lige så meget base som der er syre i opløsningen - før ækvivalenspunktet er der overskud af syre -
efter ækvivalenspunktet er der overskud af base.

Ækvivalens ligger midt på kurvens stejle del. Man finder punktet ved at se på kurven.
Man titrerer også saltvand med sølvnitrat - her udnytter man at NaCl er let opløseligt i vand og at AgCl ikke er. AgCl udfældes fra start - ækvivalenspunktet ses her vha. en indikator. Sølv(I)kromat er farvet og dannes først efter al Cl er forbrugt.
Syrer og baser
Vi kan også måle pH med et pH-meter;
pH= -log[hydron]
Hvis syren er stærk kan vi regne dens pH værdi udfra dens formelle koncentration.
Vi laver en syre- base titrering!
Hvad er der i buretten og i kolben?
I buretten er NaOH med koncentrationen 0,100M
c= n/V og n=c*V
I 10ml er der 10ml*0.100mol/ml =
1mmol NaOH
Der er 25ml fortyndet husholdningseddike i den koniske kolbe.
Eddiken er fortyndet 10gange.
Der er også en pH-indikator i kolben
Hvad sker der når vi titrerer?
Der starter en kemisk reaktion når NaOH drypper ned i eddiken.
CH3COOH + NaOH -> CH3COO- + H2O
Afstem reaktion!
Den er allerede afstemt - 1 eddikesyre reagerer med 1 NaOH.
I starten er der overskud af syre - til slut er der overskud af base - der hvor de findes i ækvivalente mængder har vi ækvivalenspunktet.
NaOH tilsættes stille og roligt
.
Vi finder stofmængden af den ene reaktant, når vi kender den anden - ,
husk reaktionsligningen skal være afstemt!
om titrering,
Det gør vi her - vi har brug for en række
præcise og samhørende værdier for pH og ml tilsat NaOH
Husholdningseddike består mest af vand og en lille del eddikesyre.
Eddikesyre hedder også ethansyre.
Find eddikesyre!
Læg mærke til eddikesyres
korresponderende base faktisk er en svag base.
Omslagspunktet for phenolfthalein ligger i vores ækvivalenspunkt - så vi bruger den som inikator.
Full transcript