Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Туршилтат хичээлийн явцад сурагчдын төсөөллийн өөрчлөлтийг

No description
by

Janchiv bayar

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Туршилтат хичээлийн явцад сурагчдын төсөөллийн өөрчлөлтийг


Судлагдсан сэдвүүд:
Сурагчдын өмнөх төсөөлөлийн судалгаа Туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх үйл ажиллагаа


Судалгааны аргууд:
Туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга
Асуулга анкетын арга


Илтгэлийн бүтэц
Олон улсын түвшинд:
-Сургалтын чанарыг үнэлэх
-Суралцагчдад дутагдаж буй чадварыг илрүүлэх
-Сурлагын амжилтыг үнэлэх
-Сурах үйл ажиллагааны оношлогоо

Улсын хэмжээнд:
- физикийн боловсролын чанарыг дээшлүүлэх
-ЕШ гүйцэтгэлийн дундаж хувь - магадлал
-Физик сургалт-аргазүйн шинэчлэл


Судалгаа хийх хэрэгцээ
Олон улсын түвшинд:
Хэрвээ гүйдэл ба энерги нь ижилхэн бол ээлжлэн хэрэглэгдэнэ. (асуулт 1ба 6) Karrqvist (1985) Shipstone (1988) бас Borges ба Gilbert (1999)
Батерейны хэмжээ ихсэх үед чийдэн илүү гэрэлтэнэ, ба зэрэгцээ холбосон батерейг цуваа холбосонтой харьцуулахад чийдэн илүү гэрэлтэнэ. (асуулт 2). Lee ба Law (2001)
Холболтуудыг сольж үзэхэд, чийдэнгүүдийг зэрэгцээ холбох үед мэдэгдэхүйц харин холболтыг сольж цуваа холбох үед гэрэлтэт мэдэгдэхүйц биш. (асуулт3). McDermott ба Shaffer(1992) Shipstone (1988)
Батерей нь тогтмол гүйдлийн их үүсгүүр. (асуулт 4) Cohen (1983). Shipspone (1988) Karrqvist (1985) McDermott ба Shaffer(1992) Shipstone (1988)
Гүйдэл нь хэлхээний элементүүдээр хэрэглэгддэг. (асуулт 7). Osborne (1983), Cohen (1983), Kärrqvist (1985), Shipstone (1988), Lee ба Law (2001)нар илрүүлсэн.
Чийдэн цуваа холбосон байх үедээ илүү тод гэрэлтдэг. (асуулт 8). McDermott ба Shaffer
2006.08.01 Hüseyin KÜÇÜKÖZER*, Sabri KOCAKÜLAH* 2007.02.11 ба 2007.04.07 дахин боловсруулсан.

Судлагдсан байдал
Туршилтат хичээлийн явцад сурагчдын төсөөллийн өөрчлөлтийг судалсан дүнгээс

Монгол улсын түвшинд:
Төсөөллийн өөрчлөлтийг
ухагдахууны сүлжээ
үүсгэн судласан:
“Хичээлийн явцад сурагчдын төсөөллийг судалсан дүнгээс” Я.Мөнхсайхан нар 2011он
Өмнөх төсөөллийг судалсан:
Цахилгааны өмнөх төсөөллийг судалсан Батболд нар, 2003 он
Дулаан ба температур ухагдахууны төсөөлийг тайлбарлагч хувьсагчаас хамааруулан судалсан дүнгээс, Я.Мөнхсайхан нар 2010он
...

Судлагдсан байдал
Судалгааны хэсэг

Туршилтаар мэдлэг бүтээх явц

Дүгнэлт
Төсөөллийн судалгааны боловсруулалт
Судалгааны үр дүн:

Өмнөх ба дараах төсөөллийг
харьцуулсан байдал
Судлагааны үр дүн

Алдаатай төсөөллүүд
-Судалгаа өгсөн ангийн дийлэнх алдаатай төсөөлөл нь хэлхээний зэрэгцээ, цуваа холболтууд нь хоорондоо тэнцүү хэмжээтэй байна.
-Эерэг цэнэгийн эсэргүүцэл буурхад эерэг цэнэг мөн буурах ба энэ үед гэрэлтэлт бүдгэрнэ.
-Потенциал ялгавар нь бүх цэгүүдэд ижил байна.
-Хэлхээнд амперметр, вольтметр залгахад чийдэнгийн гэрэлтэлт хамгийн тод байх ба амперметрийг цуваа залгасан нь вольтметрыг цуваа холбосонтой тэнцүү байна гэсэн алдаатай төсөөллүүдтэй байсан .
-
Ахуйгаас
-Багшаас хамаарсан
-Сурах бичгээс
Full transcript