Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Com arribar a avaluar per dimensions?

No description
by

Lukas Killam

on 4 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Com arribar a avaluar per dimensions?

Teoria Crítica VS Teoria Bancària
Què hi ha al darrera de les seqüències tradicionals?
•Es presenten a l’alumnat unes eines, fruit del desenvolupament social i cultural de molts segles, abans de saber per a què serveixen
•Es mostren uns exemples del servei que poden fer, fets pel professorat
•Es demana que l’alumnat resolgui exercicis calcats dels que se’ls han presentat
Què hi ha al darrera de les seqüències innovadores?
•Es presenten a l’alumnat unes situacions problemàtiques que, en principi, no han de saber resoldre
•Per a poder resoldre-les, posaran en moviment tot el que saben de dins i de fora del centre escolar, també el treball cooperatiu
•Si els és necessari, demanaran eines, fruit del desenvolupament social i cultural de molts segles
•En acabar, quedarà del tot justificat que es comuniquin
els resultats dels uns als altres

Com arribar a avaluar per dimensions?
CURRÍCULUM 2007
Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària
- Objectius...
- Continguts...
- Criteris d'avaluació...
- ...
Què diferencia les competències i els sabers?
CURRÍCULUM 2015
DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.
Us sonen?
ORDRE D'AVALUACIÓ
ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària
MARC LEGAL
ANTECEDENTS
- Només tenen sentit en la seva funcionalitat.
- Són dinàmiques no es poden definir fora de cada context.
- S’han d’aplicar a si-tuacions canviants, per tant cal creativitat i “situació”.
- La suma de les parts no dóna la complexitat.
COMPETÈNCIES
SABERS
- Tenen sentit en sí mateixos.
- Estàtics, ja construïts, sempre iguals.
- Un cop interioritzats només cal aplicar-los mecànicament.
- Les parts formen el conjunt
JUNY DE 2017
Xavier Vilella
Xavier Vilella
Com és el currículum?
Per què aquest canvi?
BONES PRÀCTIQUES.
Xavier Vilella
Continguts versus competències
•Els continguts són el vehicle per a desenvolupar les competències

•Desenvolupem competències en base a ensenyar uns continguts

•No totes les metodologies porten a aquest punt
En dos minuts escriu què t’enduus de la sessió d'avui.

(Dues línies, màxim dues línies)

Reflexió final
Julián Torralba
Què és aprendre
- Desenvolupar competèn-cies transformant les informacions en coneixe-ments per a l’actuació.

- Integrar els coneixements en esquemes cognitius.

- Respostes a qüestions complexes.

- Col·laboració i cooperació.

- Relacions d’interdependència.
CRÍTICA (aprendre)

BANCÀRIA (ensenyar)

- Memoritzar coneixements tancats i desenvolupar automatismes.

- Acumular coneixements.- Respondre associant linealment coneixements.

- Individualisme.


- Relacions de competició.
Xavier Vilella
Rols educatius i currículum
- Paper del professorat
Guia i estructura bastides
Crea dubtes i preguntes
Gestiona la complexitat
- Paper de l’alumnat.
Col·laborador i constructor actiu.
De vegades expert.
- Relacions didàctiques interactives.
- Cal harmonitzar el previst amb les propostes que s’acorden amb l’alumnat.

CRÍTICA (aprendre)

BANCÀRIA (ensenyar)

- Paper del professorat
Expert
Transmissor d’informacions

- Paper de l’alumnat.
Receptor passiu.
Aprenent en situació d’interlocutor.
- Relacions didàctiques verticals.
- Tot està previst i predissenyat i decidit, només cal acceptar.
Xavier Vilella
Plantejament i avaluació
- Centrada en les competències desenvolupades.

- Portfolios.
- Qualitat de la comprensió, de les competències dels coneixements .

- Capacitat de transferència.

CRÍTICA (aprendre)

BANCÀRIA (ensenyar)

- Centrada en coneixements fixos.


- Respostes tancades.
- Quantitat d’informacions i de sabers memoritzats
Xavier Vilella
•Nivell esperat: reproducció, eco
•Valors associats: disciplina, obediència

Això demana un canvi
•Ensenyar una àrea:
•Professorat:
•Descobrir la seva
lògica interna
•Explicacions
•Exemples

•Alumnat:
•Aplicar els
coneixements:

reproducció, eco

•Presentar a l’alumne una demanda més o menys real:
repte

•Provocar la seva reflexió
i la seva anàlisi

•Ajudar a trobar els coneixements, habilitats, actituds... que necessita per a resoldre-la:
relacionar

Xavier Vilella
•Nivell esperat: reflexió, connexió
•Valors associats: afrontar el repte, curiositat, empatia,
equip, imaginació...
Tasques riques i tasques pobres
•Busca al diccionari la paraula
perseverant
i escriu una frase on hi aparegui aquesta paraula.
Tasques riques i tasques pobres
•"Imagina't que en aquests moments tu ets una mandarina i algú t'està menjant. Explica amb detall el viatge que faràs des del inici (la boca) fins al final. Per on passes? Què et passa a cada lloc? Quan trigues a sortir?"

Tasques riques i tasques pobres
Avui farem de zoòlegs
Heu de classificar aquests animals en 5 grups segons les seves característiques i escriure un nom a cada grup.

G1 G2 G3 G4 G5

Ànec, lleó, cocodril, colom, sardina, granota, bou, tritó, llangardaix, bacallà...

Anar afegint animals més complicats: balena, dofí, pingüí, ratpenat, estruç, ornitorinc.

Tasques riques i tasques pobres
Quantes sumes i restes es podeu fer amb aquests tres nombres?
325, 645, 970

(quan ja han aconseguit les quatre operacions)

Comparem les sumes (propietat commutativa de la suma)
Comparem les restes (no hi ha propietat commutativa)
Comparem sumes i restes (prova de la resta)

Tasques riques i tasques pobres
Algú de vosaltres s’ha mirat mai a un mirall?
Què es veu quan us mireu?
Us veieu exactament iguals?
(Ho comproven amb mirall i webcam a la PDI)

Dibuixeu per parelles una figura i el company haurà de dibuixar el reflex del mirall (fan servir pissarres “velleda” i comproven si està bé o malament posant un mirall entre les pissarres)

Explicació figura simètrica (reflex) i eix de simetria (mirall)

La tasca que proposem a l’aula
•En un institut de l’àrea metropolitana de Barcelona:
•¿Quantes vegades ha bategat el cor d’una persona de 80 anys en tota la seva vida, si suposem una mitjana de 72 batecs per minut?

•Contingut competencial?
•Resultat a l’aula, en termes competencials?
•Resultat a l’aula, en termes d’inclusivitat?

La tasca enriquida
¿Quantes vegades batega el cor d’una persona
de 80 anys
en tota la seva vida,
si suposem una mitjana de 72 batecs per minut
?

Queda així:
Quantes vegades batega el cor d’una persona en tota la seva vida?

•Contingut competencial?
•Resultat a l’aula, en termes competencials?
•I en termes inclusius?

ENRIQUIMENT DE TASQUES
•Tu ets perseverant?
•Si dius que sí, per què creus que ho ets? Si dius que no, per què creus que no ho ets?
•Els companys i les companyes del teu grup de treball, en són, de perseverants?
•Parleu-vos-ho i prepareu alguns suggeriments per a qui vulgui ser més perseverant que no ho és ara.
•Aquests suggeriments els presentareu a tota la classe.

•Quines són les parts de l’aparell digestiu? Quina és la funció de cadascuna d’elles?
Classificació dels animals vertebrats (tercer de primària)

Relació entre la suma i la resta i propietat commutativa de la suma (quart de primària)

Seguir l’explicació del llibre sobre figures simètriques i eix de simetria (quart de primària)
Xavier Vilella
Xavier Vilella
Xavier Vilella
Xavier Vilella
Xavier Vilella
Documents ATENEU
Avaluació competencial
Enriquir tasques pobres
Què podem fer?
Xavier Vilella
Ja tenim un camí!
Avaluació
TRIAR UNA DIMENSIÓ
Si volem avaluar dimensions hem de començar a veure-les per separat.
TRIO QUIN CRITERI O CRITERIS D'AVALUACIÓ EM SÓN ÚTILS
BUSCO A LES COMPETÈNCIES DE LA DIMENSIÓ QUINA S'AJUSTA MÉS AL CRITERI
Activitat rica
Gestió d'aula
DUA
Instruments d'avaluació

Observacions d'actuacions competents

PROPOSTA PER ARRIBAR A AVALUAR LES DIMENSIONS
Ho hem de fer més sovint
MÓN ACTUAL
2.- Valorar la importància de respectar i protegir el medi.
COMPETÈNCIA 4: Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
Full transcript