Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IGDI-model

No description
by

Jan Hupkes

on 17 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IGDI-model


Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie
IGDI-model staat voor: Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie-model.
Het IGDI-model is een moderne versie van het directe instructie-model. Binnen het IGDI-model zijn de fasen van het directe instructie-model aangepast zodat er meer differentiatie in uitleg en instructietijd tussen de leerlingen ontstaat.
Met dit instructiemodel kan de leerkracht de instructie variëren naar de behoefte van de leerling.
het IGDI-model
Wat is van belang bij het IGDI-model?
voorbereiding
vakinhoudelijke kennis
consequent fasering volgen
doelen realiseren
voorspelbaarheid
verlengde instructie
hoge verwachtingen
bevorder het gevoel van competent zijn
feedback
efficiënt met tijd omgaan
IGDI
Lesoverzicht
Start van de les
Doel vertellen
Wat weten we nog?
Elke les start met een introductie.
Hierin wordt de nieuwe leerstof voorbereid, de leerkracht geeft een samenvatting van de leerstof die al eerder aan bod is geweest en haalt relevante voorkennis op.
Ook wordt het lesdoel voor de komende les met de kinderen besproken.
Instructie
Presentatie / interactieve groepsinstructie:

Tijdens de instructie wordt de nieuwe leerstof gepresenteerd. Belangrijk is hierbij verduidelijking van het doel, uitleg geven, voordoen en duidelijke voorbeelden geven.
Instructies moeten niet vragend gegeven worden, maar je moet zelf verwoorden.
Belangrijk is ook het vragen stellen en interactie. Door vragen te stellen kan de leerkracht een beeld vormen van het begrip van de kinderen.
Oefenen
Begeleide (in)oefening:

Tijdens deze fase kunnen de kinderen onder begeleiding van de leerkracht oefenen.
Als de opdrachten gerelateerd worden aan het lesdoel is het vooral voor de zwakke leerlingen duidelijker waarom de opdracht belangrijk is en wat ze precies gaan oefenen.
Zelfstandig werken
Verlengde instructie
Bij deze fase wordt de groep in tweeën gesplitst.
De leerkracht geeft verlengde instructie aan risico en zwakke leerlingen in een groep van twee tot 6 leerlingen. De andere kinderen zijn zelfstandig aan het werk met verwerkingsopdrachten die aansluiten bij de groepsinstructie.
De verlengde instructie duurt 15 tot 20 minuten. In deze tijd wordt de groepsinstructie nog eens herhaald (reteaching), wordt nog eens extra geoefend of worden leerlingen alvast voorbereid op de volgende les (preteaching).
Feedback
Feedback zelfstandig werken-groep en verlengde instructie-groep:

Na de verlengde instructie kunnen deze leerlingen ook zelfstandig aan het werk en krijgen de andere leerlingen feedback op hun gemaakte werk.
Afsluiting
Doel bereikt?
Wat leren we de volgende keer?
Afsluiting: dan wordt de les gezamenlijk afgesloten.
Er wordt besproken of de leerlingen het doel hebben bereikt.
Ook is er alvast een vooruitblik naar de volgende les, er wordt verteld wat dan aan de orde zal komen. Vooral voor de zwakke leerlingen is dit belangrijk omdat het verbinden van nieuwe kennis aan wat ze al weten vaak problemen oplevert.
Procesevaluatie alleen als het echt nodig is.
IGDI-instructiefilm
Opdracht
Bespreek in je tafelgroepje de vragen, opdrachten en stellingen die op de kaartjes staan.

Elk teamlid heeft een rol die rouleert bij een nieuwe vraag:

Teamlid 1: heeft de kaarten
Teamlid 2: pakt een kaart en leest voor
Teamlid 3: antwoordt
Teamlid 4: vat samen en bedankt

Afhaken
optie 1
optie 2
Full transcript