Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pediatrik perfüzyon, sorunları ve çözümleri

No description
by

Semih Ufuk Tezeren

on 1 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pediatrik perfüzyon, sorunları ve çözümleri

Pediatrik perfüzyon, sorunları ve çözümleri

Kardiyopulmoner bypass; yenidoğan, infant ve pediatrik hastaların konjenital kalp defektlerinin onarımı ve palpasyonu için gereklidir.
Pediatrik vs erişkin
Karşılaşılan sorunlar
Konjenital kalp defektleri
a) Siyanotik
TOF
Tek ventrikül
Çift çıkımlı sağ ventrikül
Ebstein anomalisi
Pulmoner atrezi
TPVDA
PDVDA
b) Asiyanotik
ASD
VSD
PDA
Aort koarktasyonu
Aort stenozu


Günümüzde gerçekleştirilen kardiyopulmoner bypass destekli kalp ameliyatlarının %6'sını bu grup oluşturur.
Cerrahi ve anestezi teknikleri ve teknolojideki gelişmeler doğumsal
kalp defektlerinin giderek daha erken tedavisini sağlamıştır.

Pediatrik CPB uygulaması bu yaş grubundaki hastaların fizyolojik
farklılıklarının bilinmesi kadar; anatomik defekt ve fizyopatolojinin de bilinmesini gerektirir.
Anatomik
Metabolik
Fizyolojik

Potansiyel zararlı etkiler erişkin hastalardan daha fazla ve belirgin.

Erişkinlere özgü cihazlar gerekli parametrelerin kontrolünü güç.

Yenidoğan ve çocuklarda sistemik inflamatuar cevap daha belirgindir.

Yabancı yüzeye temas

İskemi-Reperfüzyon

Endotoksemi
•Biyolojik Uçlar
Derin Hipotermi-TSA (15-18C)
Hemodilüsyon (%100-%200)
Düşük perfüzyon basıncı (20-30 mmHg)
Değişken akımlar (0-200 ml/kg/dk)
•Glukoz regülasyonu (Hiper/Hipoglisemi)
•Aorta-pulmoner kollateraller
•Kanül yerleşimleri
•Alfa vs pH stat
• Düşük kan volümü
• Yüksek Oksijen tüketim hızı
• Reaktif pulmoner yatak
• İmmatür organ sistemleri
• Değişik termoregülasyon
• İntra ve ekstrakardiyak şantlar
Renal damar direnci yüksek.
Böbrek kan akımı dış korteksten medullaya yönlendirilir.
Konsantrasyon ve dilüsyon mekanizmaları kısıtlı.
Na tutulumu ve reabsorbsiyonu kötü.
Asit baz denge mekanizmaları bozuk.
Metabolizma gereksinimleri yüksek.
Daha yüksek perfüzyon akım gerekir.
Kanın şekilli elemanları daha çok tahrip olur.
Yenidoğan, infant ve pediatrik hastalar erişkin hastaların küçültülmüş modeli değildirler.
Sistemik imflamatuar yanıt
ve
immünolojik reaksiyonlar
Lökosit degranülasyonu
Kompleman aktivasyonu
Endotel harabiyeti
Kapiller permeabilite artışı
İntertisiyel ve alveoler ödem

Gelişen teknolojiye rağmen perfüzyon devreleri erişkinlere göre hala çok büyük.
Fazla prime solüsyon nedeniyle artan dilüsyon;
Kanın şekilli elemanlarını
Pıhtılaşma faktörlerini
Plazma proteinlerini, negatif yönde etkiler.
Kalp akciğer makinası
Ekipman
Full transcript