Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Społeczeństwo polskie pod okupacją

No description
by

Marta Gitner

on 18 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Społeczeństwo polskie pod okupacją

Spoleczenstwo polskie pod okupacjaą
Kto to? Co to?
Okupacja wojenna
– czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.
Walka okupantów z polskosciaą
Ludność polska, zarówno na terenach wcielonych do III Rzeszy, jak i tych zajętych przez ZSRR od pierwszych dni wojny znajdowała się w bardzo ciężkim położeniu. Układ niemiecko-sowiecki zakładał niedopuszczenie do odbudowy państwa polskiego.
Zydzi przed zaglada
Eksterminacja Zydów
planowa eksterminacja ludności żydowskiej rozpoczęła się w czerwcu 1941 r.
Opór ludnosci zydowskiej
powstanie w gettcie warszawskim (19 kwietnia - 16 maja 1943r.)
Konflikt na Wolyniu
Jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej na Wołyniu działały zarówno polskie, jak ukraińskie organizacje polityczne i militarne. Pozostawały one ze sobą w ostrym konflikcie.
Bibliografia
http://sciaga.pl/tekst/26066-27-spoleczenstwo_polskie_pod_okupacja_niemiecka_i_sowiecka
Okupacja niemiecka
Po ustaniu działań wojennych niemieckie oddziały wojskowe i policyjne (Gestapo) przystępowały do palenia miast i wsi, wykonywali egzekucje, w których zginęło wiele osób. Potem nastąpiły szersze i o wiele sroższe represje.
Deportacje Polaków (wyrzucanie ich z mieszkań, gospodarstw i pozbawianie mienia)
Likwidacja szkolnictwa wyższego i średniego, bibliotek, dzieł sztuki narodowej oraz rozwiązanie polskich partii politycznych i zakaz ukazywania się polskiej prasy
Powstawanie obozów koncentracyjnych i obozów pracy
Likwidacja symboli polskości, usuwanie pomników słynnych Polaków, zmiany nazw ulic i placów
Ograniczenie roli Kościoła w życiu społecznym obywateli (konfiskata kościołów i budynków sakralnych)
Powstanie Gestapo - tajnej policji, która w sposób bezwzględny zwalczała wszelkie przejawy oporu
Kary śmierci za próby udzielania pomocy Żydom, zbiegłym więźniom i partyzantom
Okupacja radziecka
Ludność polska była poddawana terrorowi i prześladowaniom, celem tego było osłabienie polskości na terenach wschodnich.
Aresztowania i zsyłki Polaków do łagrów (rejony Kazachstanu i Syberii)
Przymus do zmiany polskich dowodów tożsamości na paszporty radzieckie i składania pisemnych zobowiązań
Liczne masowe rozstrzeliwania, głównie oficerów, urzędników, ziemian, policjantów, żołnierzy, właścicieli zakładów przemysłowych i duchownych
Nacisk skierowany przeciw religii (palenie Kościołów, niszczenie krzyży i cmentarzy)
Duże zmiany gospodarcze (zrównanie rubla ze złotówką, konfiskaty fabryk, domów mieszkalnych)
Wywózka licznych dóbr materialnych na wschód i wprowadzenie gospodarki nowoczesnej
*Eksterminacja – ludobójstwo, zbrodnia polegająca na wytępieniu pewnych grup ludności
wrzesień 1939 r. - mord 7 tys. cywilnych wyznawców religii mojżeszowej przez hitlerowców
pozbawienie wszelkich praw ludności żydowskiej i poddanie jej terrorowi
proces gettoizacji ludności żydowskiej (największe getto w Warszawie – osadzono tam co najmniej 400 tys. ludzi)
„ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”
grudzień 1941 r. - Niemcy uruchomili w Chełmnie nad Nerem pierwszy obóz zagłady
w obozach zagłady w: Bełżcu, Sobiborze i w Treblince zagazowano 1,5 mln Żydów
próby ucieczki z transportu i obozów pracy
dołączanie do leśnych oddziałów partyzanckich
żydowskie podziemie: Żydowska Organizacja Bojowa oraz Żydowski Związek Wojskowy
Irena Sendlerowa
(1910 - 2008)
Działaczka społeczna, która w czasie okupacji uratowała ok. 2,5 tys. dzieci żydowskich. Umieszczała je w klasztorach, sierocińcach oraz u polskich rodzin
wybuch wojny pomiędzy ZSRR a III Rzeszą przyczynił się do zajęcia polskich Kresów przez oddziały niemieckie
utworzenie konspiracyjnych jednostek zbrojnych na Ukrainie - Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA)
czystki etniczne UPA - Rzeź Wołyńska wobec mniejszości polskiej (1943r.) - zginęło ok. 100 tys. Polaków
http://www.bryk.pl/wypracowania/historia/xx_wiek_ii_wojna_%C5%9Bwiatowa/4090-polska_pod_okupacj%C4%85_niemieck%C4%85_i_radzieck%C4%85.html
http://www.truthaboutcamps.eu/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska
podręcznik "Poznać przeszłość. Wiek XX"
Oliwia Juzek
Marta Gitner

1939r.
1945r.
Cichociemni
Żołnierze, partyzanci Polskich Sił Zbrojnych desantowani do okupowanej Polski podczas II wojny światowej w celu prowadzenia nieregularnej walki z niemieckim okupantem (Wehrmacht i jednostki specjalne RSHA) oraz organizowania i szkolenia polskiego ruchu oporu w kraju.
*Reichssicherheitshauptamt (RSHA) – Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy
Full transcript