Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projektledelse

No description
by

mads hjortkjaer

on 15 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projektledelse

Har et formål og indeholder mål
Er begrænset i tid
Er komplekst
Kræver samarbejde
Er enestående
Kræver selvstændig ledelse
Hvad er projektledelse
Projektstyring
Fastlægge mål (målhierarki)
Lave planer og analyser
Holde styr på fremdrift
Vurdere risici
Projektledelse
Motivere og inddrage deltagerne
Håndtere uoverensstemmelser
Følge op og facilitere dialog
Lede opad, nedad og udad
Lede sig selv i processen
Idémodning
Forberedelse
Gennemførsel
Afslutning
Formål med fasen
At gøre en vild idé lidt mere konkret...
At få fastlagt formål og mål...
At få lavet en indledende projektbeskrivelse
Hvad skal jeg gøre i denne fase
Du skal skrive en overordnet projektbeskrivelse
Du skal på baggrund af denne, vurdere (evt. sammen med andre), om denne idé holder
Du skal få "godkendt" at måtte gå videre med projektet
Værktøjer du bruger i denne fase
Indledende projektbeskrivelse, fx indeholdende
Baggrund; Hvorfor og hvordan er denne idé opstået
Formål; Hvad vil vi helt overordnet opnå - hvilken effekt
Løsning; Hvad er det for en idé der kan gøre at vi opnår formålet
Ressourcer; Første bud på den indsats der skal til (timer, DKK)
Tid; Hvad er vores første bud på en tidshorisont


Du kan evt. allerede på dette tidspunkt optegne det første bud på
projektets målhierarki
Projektets fasemodel
Hvad er et projekt
Projekt-
Formål med fasen
At planlægge projektet gennemførelse, herunder
Hvorfor (formål og mål (målhierarkiet))
Hvad (indsatsområder og leverancer)
Hvordan (plan for gennemførelsen af projektet)
Hvem (interessenter)
... som håndteres hvordan (kommunikationsplan)
Uden uforudsete udfordringer (risikohåndtering)
Hvad skal jeg gøre i denne fase
Du skal gennemføre analyser af projektet
Formål, delformål, leverancer, delleverancer
Interessenter - hvem skal du påvirke, og hvem kan du blive påvirket af
Risici - hvilke risici kan indtræffe, med hvilken sandsynlighed og konsekvens...

Du skal lave en projektplan
Leverancer, delleverancer og aktiviteter omsat til milepæle - milepælsplanen
Interessenthåndtering - hvordan skal interessenternes håndteres, og på denne baggrund opstilles kommunikationsplanen (en del af håndteringen)
Risikohåndtering - hvordan skal de væsentligste risici håndteres - imødegå ved at nedbringe sandsynlighed og/eller konsekvens - eller plan B...
Værktøjer du bruger i denne fase
Analysere projektet og dets omgivelser...
Formål med fasen
At gennemføre projektet, mens...
du bevarer overblikket
du opdaterer planer når du sammen med teamet bliver klogere

du først og fremmest koncentrerer dig om LEDELSEN af teamet!
Hvad skal jeg gøre i denne fase
Du skal bruge dine planer
Uføre aktiviteter og nå leverancer jævnfør din milepælsplan
Vurdere om planen forsat holder
Evt. re-planlægge
Udføre aktiviteter ....

Du skal håndtere dine interessenter, og periodisk revurdere om analysen forsat er korrekt og tilstrækkelig

Du skal håndtere projektets risici, og periodisk genbesøge og opdatere analysen med status og nye risici/nye vurderinger af sandsynlighed/konsekvens

Du skal LEDE projektgennemførelsen, først og fremmest dit projektteam, herunder...
Inddrage dem i planlægningen
Støtte, motivere og anerkende
Sikre samarbejdet, og lede gennem opsamling og fordeling af opgaver
Værktøjer du bruger i denne fase
Du bruger dine analyser og planer - som du følger og opdaterer...
Formål med fasen
At få lukket projektet pænt ned, herunder
At få vurderet resultater i forhold til oprindelige projekttrekant
At få kommunikeret om afslutning klart og og tydeligt
At takke alle indvolverede (ligesom det forhåbentlig er sket mange gange i løbet af projektet)
At få uddraget og delt læringer, som kan bruges ved andre projekter
Hvad skal jeg gøre i denne fase
Du skal indsamle viden...
Du skal vurdere de opnåede resultater (tid, scope og ressourcer) med det oprindeligt planlagt
Du skal evaluere projektet med alle indvolverede (du kan vurdere resultater, processen og personer)

Du skal lære noget...
Hvis der har været afvigelser, hvad skyldes de så - og hvad kan læres herfra...
Hvad kan vi lære fra evalueringerne - primært om processen

Du skal dele...
Du skal kommunikere om succes
Du skal "melde" projektet lukket hos alle interessenter
Du skal sige tak (igen) til alle involverede
Værktøjer du bruger i denne fase
Den oprindelige projekttrekant (projektbeskrivelse)
Projekt-trekanten
Scope
(omfang)
Tiden
Ressourcer
(timer, DKK)
?
Lave projektplaner...
EVT TEGNING MED SAMMENHÆNGE!!!
styring
Full transcript