Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Farklılaştırılmış Öğretim

Öğrenme süreçlerinin ve öğrenme ortamlarının, öğrencilerin doğal öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanması.
by

Mustafa Koray Köseoğlu

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Farklılaştırılmış Öğretim

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM Farklılaştırılmış Öğretim Nedir? Farklılaştırılmış öğretim, öğretmenin girişimiyle başlar.
Farklılaştırılmış öğretim, nicelden ziyade niteldir.
Farklılaştırılmış öğretimin kökleri ölçme-değerlendirmededir.
Farklılaştırılmış öğretim, içerik, süreç ve ürün açısından farklı yaklaşımlar sağlar.
Farklılaştırılmış öğretim, öğrenci merkezlidir.
Farklılaştırılmış öğretim, bütün sınıfa, gruba ve bireye yönelik öğretimin bir harmanıdır.
Farklılaştırılmış öğretim, organiktir. İleri seviyedeki örenciler, okulda başarılı olsalar da zihinsel olarak tembelleşebilirler.
İleri seviyedeki örenciler, başarının tuzaklarına düşebilirler.
İleri seviyedeki örenciler, mükemmeliyetçi hale gelebilirler.
İleri seviyedeki örenciler, olumlu bir özyeterlik algısı geliştiremeyebilirler.
İleri seviyedeki örenciler, çalışma ve baş etme becerilerini geliştiremeyebilirler. İleri Seviyedeki Öğrencilerin İhtiyaçlarını Anlamak İleri düzeyde öğrenenlerin belirli bir normdan, ölçütten ziyade kendi imkanlarıyla rekabet etmeleri için sürekli olarak beklenti tavanını yükseltiniz.
İleri düzeyde öğrenen bir öğrenci için mükemmeliyetin neyi kapsadığını açıkça ortaya koyunuz, böylece öğrenci en azından büyük ölçüde, neyi anlaması gerektiğini bilir.
Beklenti çıtasını yükselttikçe, hedeflerine ulaşabilmeleri için öğrencilere sağladığınız desteği de arttırınız.
Öğrenirken zorluğu ve zevki dengede tuttuğunuzdan emin olunuz. İleri düzeyde öğrenenlere, gelişmeleri için koçluk ederken yararlı olabilecek birkaç ilke: Zorlanan öğrencinin olumlu yönlerini bulmaya çalışınız.
Bozuk olanın, çalışan şeyi bastırmasına izin vermeyiniz.
Yararlılığa dikkat ediniz.
Güçlü öğrenmeyi amaçlayınız.
Başarı için öğretiniz.
Öğrenmeye götüren pek çok yollu kullanınız.
Gönül gözüyle görünüz. Zorlanan Öğrencilerin İhtiyaçlarını Anlamak Öğrencilerin bir dersten anladığını artırmak için, öğrencilerin neyi bilmeleri, anlamaları ve yapabilmeleri gerektiği hususunda açık olunuz.
Zorlanan öğrenciler için anlama ve düşüncelerden yararlanma konusunda önemli hedefler koyunuz. sonra öğrenciye sağlanacak desteğin, bu hedeflere ulaşmada onları nasıl başarıya götürebileceğini düşününüz. Bu hedefleri asla sulandırıp seyreltmeyiniz.
Bağlam içinde öğrenme üzerinde çalışınız. Öğrencilerin, fikirlerle becerilerin, nasıl kendi ailelerinin, çevrelerinin ve geleceklerinin birer parçası olduğunu görmelerine yardımcı olunuz.
Öğretimi ve öğrenimi pek çok farklı şekilde planlayınız.
Sürekli olarak öğrencilere, onlara inandığınızı söylemek için fırsatlar yaratınız ve ne zaman başarılı olsa, bunu pekiştiriniz. Zorlanan öğrencilerin başarılı olmasını sağlayacak şekilde plan yaparken hatırımızda tutabileceğimiz birkaç önemli ilke: Öğretimi farklılaştıran öğretmenler, bir koç ya da akıl hocası rollerine odaklanırlar. Öğrencilere üstesinden gelebilecekleri kadar sorumluluk verirler ve daha fazla sorumluluğu nasıl kaldırabileceklerini öğretirler. Bu öğretmenler, aşağıdaki becerileri geliştirmeye çalışırlar;
- Öğrencilerin hazır olma derecelerini çeşitli yollarla ölçmek,
- Öğrencilerin ilgileri ve öğrenmeye dair tercihleri ile ilgili ipuçlarını okumak ve yorumlamak,
- Öğrencilerin bilgi ve fikir edinmeleri için çeşitli yollar sunmak,
- Öğrencilerin fikirleri keşfedebilecekleri ve sahiplenecekleri çeşitli yollar geliştirmek,
- Öğrencilerin bildiklerini ifade edebilecekleri ve geliştirebilecekleri çeşitli kanallar sunmak. Farklılaştırmanın Uygulandığı Sınıfta Öğretmenin Rolü Farklılaştırmanın olmadığı bir sınıfta benzerlikler ön plana çıkar,
Farklılaştırmanın olduğu bir sınıfta ise ortak noktalar bilinir, geliştirilir, öğrencilerin farklılıkları da öğretimin ve öğrenimin önemli birer öğesi haline gelir. Farklılaştırma, derste olup biteni "iyice yapılandırmak" anlamına gelir. Farklılaştırmanın Uygulandığı Sınıfı Yönetmek Farklılaştırma konusunda rahat ve ehil hale gelen öğretmenler, neredeyse kaçınılmaz olarak şu becerileri geliştirirler:
- Öğretim programını temel bilgilere, anlayışlara ve becerilere göre düzenlemek ve bunlar üzerinde odaklamak,
- Gruplar kadar bireyleri de görmek ve düşünmek,
- Bireyler hakkında bilgi edinme peşinde olmak,
- İlk izlenimleri bir kanara bırakmak, hareketlerin altında yatanı görmeye çalışmak,
- Öğrencilere söz vermek,
- Zaman hakkında fikir yürütmek ve zamanı esnek biçimde kullanmak,
- Çok çeşitli materyaller bulup toplamak,
- Ortak bir hedefe ulaşmak için pek çok yol bulmaya çalışmak,
- Öğrencilerin ihtiyaçlarını teşhis etmek ve bu teşhisler doğrultusunda öğrenme deneyimleri hazırlamak,
- Etkili planlama yaparak çıkabilecek sorunları öngörmek,
- Öğretmen ve öğrenme sorumlulluğunu öğrencilerle paylaşmak, öğrencilerin ortak görevleri için hazırlıklı olmalarını sağlamak,
- Öğrencileri farklı yerlerde görebilmek ve öğrencilerin kendilerini farklı yerlerde görebilmeleri için çeşitli çalışmalar arasında gidip gelmelerini sağlamak,
- Öğrencilerin bireysel ve grup ölçütlerine yakınlıklarını ve bu doğrultudaki gelişimlerini takip etmek,
- Materyalleri ve ortamı düzenlemek,
- Yönerge vermek,
- Başarılı olmak için öğretmek,
- Sınıfta bir topluluk hissi oluşturmak. Farklılaştırmanın uygulandığı sınıfta öğretmenin rolüne dair üç benzetme, farklılaştırma konusundaki bakış açımızı geliştirmek adına oldukça faydalıdır. Bu benzetme, müziği çok iyi bilen, zarifçe bunu yorumlayan ve bir topluluktaki, aslında birbirlerini çok da iyi tanımayan kişileri, her biri farklı enstrüman çalmasına rağmen, ortak bir hedefe ulaşmak üzere bir araya getirebilecek bir lider imgesini ortaya koyar. Koç olarak öğretmen. Caz müzisyeni olarak öğretmen. Orkestra şefi olarak öğretmen. Orkestra şefi, müzisyenlerin müzik yapmasına yardımcı olur ancak kendisi müzik yapmaz. İyi bir koçuni takım için ve takımdaki her bir birey için açık hedefleri vardır.
Koç antrenmanlar ve maçlar sırasında oldukça aktiftir; taç çizgisinde koşuşturur, oyuncuları motive eder, talimatlar verir, stratejideki değişiklikler için oyuncuları küçük gruplar halinde yanına çağırır. Ancak koç, maçta oynamaz. Doğaçlama, yüksek düzeydeki müzikal yetkinlik ile birleşerek caz müzisyeninin, hem kalıpların içinde hem de kalıpların dışına çıkarak düşünmesini sağlar. Caz müzisyeni resmin bütününü bilir, görür ancak yeni notalar ekleyebilir, tempoyu değiştirebilir, solistin dikkati üzerine toplaması için bir adım geride durabilir ya da bütün dikkati üzerinde toplayan solist halie gelebilir. Grubun havasına göre parça uzayıp kısalabilir. Farklılaştırmanın iyi uygulandığı sınıf, tıpkı caz müziği gibidir! Öğretimi Farklılaştırmak
İçin Birkaç Genel Kural PLanladığınız konuya, bölüme, üniteye ya da derse, anlam ile yapı kazandıran anahtar kavramlar, genellemeler ve ilkeler hakkında net olun.
Ölçme-değerlendirmeyi, düşünme ve planlama için bir yol haritası olarak görün.
Bütün öğrenciler için dersler, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi vurgulamalıdır.
Bütün öğrencileri için dersler, ilgi çekici olmalıdır.
Farklılaştırmanın uygulandığı sınıfta, öğrencinin siieçtiği ve öğretmenin seçtiği çalışmalar ile çalışma düzeni arasında bir denge olmalıdır. Öğrenme Ortamı (Sınıf İklimi) Etkili bir öğrenen topluluğunun özellikleri:

Herkes hoş karşılandığını hisseder ve herkesin böyle hissetmesine katkıda bulunur.
Karşılıklı saygı tartışılmazdır.
Öğrenciler derste kendilerini güvende hissederler.
Gelişmenin yaygın olması beklenir.
Öğretmen başarı için öğretir.
Yeni bir adalet anlayışı mevcuttur.
Öğretmen ve öğrenciler, karşılıklı gelişme ve başarı için işbirliği içerisindedirler. Farklılaştırmanın uygulandığı sınıftaki olumlu öğrenme ortamına katkıda bulunan iki tür somut rehberlik vardır: Gruba katkıda bulunan birer üye olmaları için öğrencilere sürekli koçluk edin.

Esnek gruplamayı aklınızın bir köşesinde tutarak plan yapın. Farklılaştırmanın Uygulandığı Sınıfı Yönetme Stratejileri 1. Öğrencilerin hazır olma düzeylerine, ilgilerine ve öğrenme profillerine göre öğretimi farklılaştırmak için sağlam bir gerekçeniz olsun. 2. Rahat ettiğiniz bir hızda farklılaştırmaya başlayınız. 3. Öğrencilerin başarısını desteklemek için farklılaştırılmış etkinliklerin zamanını ayarlayınız. 4. Dikkatinizi öğrencilerinize odaklayabilmeniz için "çapa etkinliklerinden" yararlanınız. 5. Yönergeleri dikkatlice hazırlayıp iletiniz. 6. Öğrencileri gruplara ve oturma yerlerine pürüzsüz biçimde yönlendiriniz. 7. Öğrenciler için bir "merkez üs" belirleyiniz. 8. Siz başka bir öğrenciyle ya da grupla meşgul olurken öğrencilerin yardım görmek için bir planının olduğundan emin olunuz. 9. Gürültüyü asgari düzeye indiriniz. 10. Öğrencilerin, çalışmalarını teslim etmeleöri için bir plan hazırlayınız. 11. Öğrencilere eşyaları yeniden düzenlemeyi öğretiniz. 12. "Başıboş" hareketleri asgari düzeye indiriniz. 13. Öğrencileri, dikkatlerini çalışmalara vermeye özendiriniz. 14. "Çabuk bitirenler" için bir planınız olsun. 15. "Dur emri vermek" için plan yapınız. 16. Öğrencilerinize kendi öğrenimleri için mümkün olduğu kadar çok sorumluluk veriniz. 17. Sınıf prosedürleri ve grup süreçleri hakkında konuşarak öğrencilerin ilgisini çekiniz.
Full transcript