Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Как да създадем завод за етанол?

No description
by

Kirila Arnautska

on 17 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Как да създадем завод за етанол?

Как да създадем завод за етанол?
Избор на тема
Етапи в производството на етанол
Работа в училищната лаборатория
Козметика от етанол
Тоалетна вода за ръце
Приготвяне на спирт с определена концентрация

Получаване на салицилов спирт

Става поглъщане във видимата и ултравиолетовата част от спектъра на светлината.
Методи
Теоретически – изучаване и анализ на научна литература
Практически - определяне на редуциращи вещества; получаване на козметични продукти на спиртна основа(лосион против акне и тоалетна вода за ръце) и парфюми
Статистически – съставяне на таблици, графики, свързани с направените изследвания
Наблюдение – посещение в заводската лаборатория, наблюдение на машини, процеси и работа на специалисти в завода
График на етаноловото ни пътешествие
СОУ "Христо Ботев" гр. Ихтиман
Глория Атанасова XII клас
Кирила Арнаутска XII клас
В началото на 21 век човечеството трескаво търси нови алтернативни горива за двигателите с вътрешно горене, които успешно да заместят класическите такива – бензин и дизел. Търсенето на „нови горива“ е обусловено от все по-голямото замърсяване на природната среда и ограничените класически ресурси.
Първи „лъч“ в тази насока е и „горивото,което расте“ – био етанола или алкохол произведен на базата на био суровини.
Как можем да получим етанол в промишлени количества и какво представлява един завод за производството му?

1.
Да се запознаем с необходимите условия за създаването и функционирането на един завод за етанол

2.
Да проучим и определим важността в цялостния производствен процес на етанол на заводската химична лаборатория и на работещите в нея специалисти

3.
Да потърсим поредни доказателства за това, че химията не е само една чиста наука, а е пряко и непосредствено свързана с бита и живота на хората

4.
Да дадем и другата визия за етанола (алкохола) и да покажем, че той не е само за пиене

ЦЕЛИ
1.
Избор на тема
.X.2012
2.
Събиране на
информация
от различни
източници
.XI.2012

3.
Обработка
и анализ
.XII.2012

4.
Финансов план
.I.2013

5.
Посещение на завода
за производство
на етанол
„Алмагест“ АД
.II.2013

6.
Работа в
лаборато-
рията
.III.2013

7.
Козметика
от етанол
.IV.2013

8.
Писане проект
.V-VI. 2013

9.
Постер,
презентация
.IX-X.
2013

Финансов план
Събиране на информация
Блок схема
на технологичния
процес на
"Алмагест" АД
1 етап
Склад за зърно и смилане на зърно
3 етап
Озахаряване
4 етап
Ферментация
5 етап
Дестилация и ректификация
6 етап
Склад за етанол
7 етап
Дехидратация
За дехидратация на етанола се използват молекулярни сита(зеолити).

Етапи в производството на Етанол
2 етап Втечняване
Хидролиза под действие
на ензима алфа амилаза
намалява вискозитета
на сместа и формира
свободни краища за
реакция на втория ензим
междинен продукт се
формират декстрини

Лаборатория
Контролира необходимото ниво по показатели
в края на всеки етап от производството и дава „зелена светлина“ за преминаване в следващ етап. При проблеми спуска „митническа бариера“ и прави предписание за корекции на съответните специалисти.

Всеки сe съобразява с нея!

Определяне на
редуциращи вещества
Определяне на редуциращи вещества
Добавяне от разтвор
на Фелинг А и Фелинг В

кипене,
охлаждане

Свързване на колбата
с обратен хладник

Определяне на общи редуциращи вещества
Определяне на общи
редуциращи вещества
Титруване с разтвор 0.1М Na2S2O3
(натриев тиосулфат) до бледожълт цвят.

Добавяне на 2 ml разтвор на нишесте
и титруването до изчезване на синия цвят

Изчисления
Резултати от анализа на Кирила

Резултати от анализа на Глория

При спектрофотометричния
анализ се използва уред,наречен спектрофотометър.

Спектрофотометър

Графика
Тоалетна вода за ръце

Добавяне на нужните съставки
Лосион против акне
Добавяне на тетрациклина

Лосион
против акне

В училищната лаборатория
Парфюм на спиртна основа
Да създадеш свой собствен парфюм
означава да се почувстваш творец
и малко вълшебник.

Етерични масла и натурални съставки
джинджифил
канела на пръчки
етерични масла
праскова
Изкуството да
смесваш

Лосион против акне
Етилов алкохол в
промишлеността
се произвежда от зърнени
култури, съдържащи
нишесте - пшеница,
ечемик, сорго,
царевица и др.

Оценка за степента на постигане на целите, изводи и заключения
1.Проучихме и се запознахме с необходимата изходна суровинна база за производството на етанол, какви химични процеси протичат при отделните етапи, с какви машини и съоръжение се постигат и кои са ключовите действащи специалисти.

2. Детайлно изучихме и се запознахме с функциите и задачите на химичната лаборатория, с методите и средствата за тяхната реализация.
 
3. Научихме много за различните приложения на етанола в бита и промишлеността. Получихме успешно и наши продукти на базата на етанола.

Извод
Заключение
В общината и региона съществува достъпна и разнообразна суровинна база. Ясни са химичните процеси, необходимите машини и съоръжение.Получихме достатъчно ясна представа за необходимите специалисти и тяхната квалификация.
Можем да си направим завод за етанол – остава да осигурим инвеститор!
Извод
Заключение
Лабораторията има изключително важна роля за осъществяване на качествен производствен процес.
 

Впечатлени сме от работата на специалистите в лабораторията – химико лаборантите. Считаме, че това е доста интересна и перспективна професия за нас и можем да инвестираме в нашето обучение в тази насока.
Извод
Заключение
Приложението на етанола е изключително широко, а не само за производство на алкохолни напитки.
Използването му все повече като „зелено гориво“ може да допринесе за преодоляване на екологичните проблеми, свързани с отделянето на вредни емисии от двигателите с вътрешно горене.

Спектрофотометър
Нашите продукти
Full transcript