Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Вирази, функції та об’єкти у Java-Script: типи, приклади

No description
by

on 4 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Вирази, функції та об’єкти у Java-Script: типи, приклади

Вирази у мові Java-Script
Функції у мові Java-Script
Функція — частина програми, яка реалізує певний алгоритм і дозволяє звернення до неї з різних частин загальної (головної) програми.
Область видимості функції
Кожна функція, точніше навіть кожен запуск функції задає свою індивідуальну область видимості.
Змінні можна оголошувати в будь-якому місці. Ключове слово var задає змінну в поточній області видимості. Якщо його забути, то змінна потрапить в глобальний об'єкт window. Можливі несподівані перетини з іншими змінними вікна, конфлікти і баги.
На відміну від ряду мов, блоки не задають окрему область видимості. Без різниці — визначена змінна всередині блоку чи поза ним.
Задана через var змінна видима скрізь у області видимості, навіть до оператора var
Об'єкти у мові Java-Script
Об'єкти Java-Script — це набори властивостей і методів. Властивості об'єктів — це дані, пов'язанні з об'єктом, а методи — функції для опрацювання даних об'єкта.

типи, приклади
Вирази, функції та об’єкти у Java-Script:
Вираз (англ. expression) — мовна конструкція для обчислення значення невідомої величини за допомогою одного або декількох операндів. Це комбінація певних констант, змінних, операторів і функцій, які інтерпретуються згідно з певними правилами черговості і асоціації для конкретної мови програмування, що вказує комп’ютеру послідовність виконання дій.
Бувають:
Числові
Логічні
Рядкові
Інші типи
умови
цикли
методи
масиви
функції
Існує три типи об'єктів:
Вбудовані об'єкти

Вбудовані об'єкти, властивості й методи яких доступні у сценаріях Java-Script без попереднього означення цих об'єктів :
- Array — масив;
- Boolean — логічні дані;
- Date — календарна дата;
- Function — функція;
- Global — глобальні методи;
- Math — математичні сталі й функції;
- Number — числа;
- Object — об'єкт;
- String — рядок.

Об'єкти переглядача
Звертаючись до властивостей і методів цих об'єктів, можна здійснювати різні операції з вікном, завантаженим у це вікно документом HTML, а також з окремими об'єктами, розташованими в документі HTML.
Об'єкти переглядача є тим інтерфейсом, з допомогою якого взаємодіють сценарій Java-Script, користувач, переглядач і документ HTML, завантажений у вікно переглядача
Призначення об’єктів переглядача
Об'єкти на основі класів, створених у ході виконання програми
Клас Java-Script створюють як функцію, в якій визначено властивості, що грають роль даних. Методи так само означаються як функції, але окремо
.
Приклад:
Створимо клас для збереження запису телефонної бази даних. У цьому класі потрібно передбачити властивості для збереження імені, прізвища, номера телефону, адреси і спеціальної ознаки для записів, закритих від несанкціонованого доступу.

function myRecord(name, family, phone, address) {
this.name = name;
this.family = family;
this.phone = phone;
this.address = address;
this.secure = false;
}
Опис даного класу — це функція-конструктор. Властивості визначають простим посиланням на їхні назви після слова this. Тут це слово вказує посилання на властивості саме того об'єкту, для якого викликано конструктор
На основі утвореного класу можна створити довільну кількість об'єктів. Подамо фрагмент сценарію JavaScript, що на основі класу myRecord створює два об'єкти rec1 i rec2:
var rec1;
var rec2;
rec1 = new myRecord("Гершко", "Кац", "1234567","Стальського вул., б. 4, кв. 11");
rec2 = new myRecord("Грицько","Терпилихо","7654321",
"Сагайдачного вул., б. 1, кв. 41");
rec2.secure = true;
Конструктору передано параметри для ініціалізації властивостей створюваних об'єктів.
Існує три способи створити функцію і два різновиди функцій за способом створення:
іменовані та анонімні
. Основна відмінність у результаті їх роботи: іменована функція видима скрізь, а анонімна — тільки після оголошення.
Приклади створення функцій
У Java-Script функції є повноцінними об'єктами вбудованого класу Function. Саме тому їх можна привласнювати змінним, передавати і, звичайно, у них є властивості:
function f ( ) {
...
}
f.test = 6
alert (f.test) // 6
Властивості функції доступні і всередині функції, так що їх можна використовувати як статичні змінні.
Параметри функції
Функції можна запускати з будь-яким числом параметрів. Якщо функції передано менше параметрів, ніж є у визначенні, то відсутнім присвоюється значення undefined .
Безпосередньо перед входом в тіло функції, автоматично створюється об'єкт аrguments, який містить :
- аргументи виклику, починаючи від нуля;
- довжину у властивості length;
- посилання на саму функцію у властивості callee.
Властивість arguments схожа на масив, адже у неї є довжина і числові індекси. Насправді arguments не належить класу Array і не містить його методів .
Дякую за увагу!
Full transcript