Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thành Viene (Áo)

No description
by

Le My

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thành Viene (Áo)

Nguyên nhân của khủng hoảng và thất nghiệp.
Next Chapter
John Maynard Keynes
John Maynard Keynes
1. Lý thuyết tổng cầu
- AD = C + I + G + NX

2. Lý thuyết khuynh hướng tiêu dùng cận biên
- Y = C + S
- Cm & Sm
-
Tiêu dùng và tiết kiệm phụ thuộc các nhân tố: 1) thu nhập, 2) các nhân tố khách quan như tiền công danh nghĩa, lãi suất, thuế khóa, 3) nhân tố chủ quan, tâm lý.
-
Gia tăng của thu nhập, khuynh hướng tiết kiệm cận biên sẽ ngày càng tăng.
3. Lý thuyết số nhân đầu tư
- Số nhân đầu tư thể hiện mối quan hệ giữa gia tăng đầu tư với gia tăng thu nhập.
- k = delta Y/ delta I
- k = 1/(1 - MPC)
- Khuynh hướng tiêu dùng cận biên càng tăng thì số nhân đầu tư càng lớn.

*HẠN CHẾ:
- Khó tính chính xác
- Độ trễ của chính sách tài chính
$1.25
Monday, February 17, 2014
Vol XCIII, No. 311
1. Lý thuyết về ích lợi giới hạn
Thành Viene (Áo)
John Maynard Keynes
- ích lợi cận biên của của cải được quy định bởi hai nhân tố:
cường độ thỏa mãn nhu cầu và tính khan hiếm của nó.
-
ích lợi có xu hướng giảm dần. Vật cuối cùng chính là “vật giới hạn”. Và ích lợi của nó chính là “ích lợi giới hạn”.

Nó sẽ quyết định ích lợi chung của tất cả các vật khác.
-
Tiến hành trao đổi vật phẩm cho nhau chỉ khi thấy mình có lợi.
- Vì vậy “giá trị giới hạn” chính là giá trị của “sản phẩm giới hạn”.
Nó quyết định giá trị của tất cả sản phẩm khác.
- Giá trị khách quan và giá trị chủ quan.
*Hạn chế:
- Lợi ích (giá trị sử dụng) không thể quyết định giá trị.
- Trong trao đổi, căn cứ vào giá trị xã hội hàng hóa.
- Giá cả thị trường hình thành theo quy luật khách quan.
4. Lý thuyết về vai trò điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư sản
- Đầu tư của nhà nước,
- Chính sách tài chính, tín dụng và lưu thông tiền tệ,
- Đầu tư quân sự,
- Tiêu dùng cá nhân, ...
NEWSPAPER HEADLINE
Full transcript