Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

beheersbaar maken profielwerkstuk (fontys)

No description
by

Michel Wiegeraad

on 17 October 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of beheersbaar maken profielwerkstuk (fontys)

Beheersbaar maken van het profielwerkstuk Evita Visscher en Michel Wiegeraad uiteindelijk beoordelingsformulier: Waarom dit onderwerp? Er is weinig te vinden over de begeleiding van Profielwerkstukken
Er zijn weinig/tot geen richtlijnen voor het beoordelen van profielwerkstukken
Beoordelingscriteria verschillen per school/vak
vakken hebben meestal een eigen beoordelingsformulier. Uiteindelijke doel: komen tot tips en trucs voor het begeleiden van profielwerkstuk.
komen tot eenduidige beoordelingscriteria voor alle vakken binnen een school. WETGEVING
Sedert de invoering van de Tweede Fase (1998) kregen scholen te maken met het profielwerkstuk. “…Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel …”
In 2005 is daardoor de discussie ontstaan omtrent de wegingsfactor van het profielwerkstuk in de slaag/zakregeling. De Vernieuwde Tweede Fase heeft vervolgens geleidt tot een compensatieregeling. doelstellingen van ons artikel:
1)Maak het doel van het PW duidelijk aan leerlingen. Gaat het om het product, de inzet, de leerwinst of om een combinatie van die drie?
2)Zorg dat je eigen verwachtingen en die van de leerling op elkaar gaan aansluiten. De leerling verwacht namelijk hulp, daar waar jij zelfstandigheid beoogd.
3)Informeer de leerlingen tussentijds hoever ze staan ten opzichte van het uiteindelijk vereiste niveau.
4)Is het redelijk wat je van een leerling verwacht? Je eigenbelang en idealisme kunnen leiden tot onbewuste verwachtingen .
5)Stel een duidelijk tijdspad met enkele ijkpunten (regelmatig contact.)
6)Signaleer tijdig uitstelgedrag bij een leerling. Spring er op in door samen een beginnetje te maken. Splits eventueel de taken op in deeltaken.
7)Waak ervoor dat je als begeleider je eigen inbreng gaat beoordelen. Tips en trucs: UITGANGSPUNTEN PROFIELWERKSTUK:

De literatuur, empirie en standaardformats bestuderend hebbende, komen wij kort samengevat tot de volgende analyse:

- Formats variëren van zeer beknopt tot zeer uitgebreid.
- Het product wordt veel zwaarder beoordeeld dan de inzet en de leerwinst.
- Geen verschil tussen een VWO-beoordeling en een HAVO-beoordeling.
- De docent is vrij in de begeleiding en de beoordeling van het PW.
- Beoordeling is vanwege de combinatieconstructie niet eenduidig.
- PW-Kerndoelen zijn niet officieel vastgelegd, maar te denken valt aan :
Leerlingen meer bekwamen in een zelfstandig leren;
Meer samenhang creëren tussen schoolvakken
Verbreding van de algemene ontwikkeling
- Docenten zijn niet per definitie deskundig genoeg om het PW te begeleiden.
CONCLUSIE:
Het zou ons inziens echter niet goed zijn als het PW docent- en school-afhankelijk blijft. Er zouden door het ministerie van onderwijs richtlijnen opgesteld moeten worden. Er moet ergens vastgelegd worden wat de weging is van het PW; of er onderscheid wordt gemaakt tussen de HAVO en het VWO en last but not least: Wat zijn de kerndoelen van het PW? BRONNEN

Johnston, S.: Professional development for postgraduate supervision, Australian Universities Review 38 (2), 16-19 (1995)

Berg, E. van den, Noordijk, A.J., Buning, J., Wissen, T. van.: EXO in Aktie, NVOX 20(4), 150-152 (1994)

Kouters- van Waning, S.: Publicatie profielwerkstuk (2009)

Oost, H.: Een onderzoek begeleiden (2004)

Hockey, J.: Motives and meaning amongst PhD Supervisors in the Social Sciences (1996)

http://www.nvon.nl/files/oud/nvox/miniprofiel.pdf

http://www.envisionsoftware.com/articles/Halo_Effect.html

http://www.examenblad.nl

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2005/10/14/informatie-over-de-ontwikkelingen-rond-profielwerkstuk.html

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-het-eindexamen-havo-of-vwo.html

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glrndzx7_n11vg41h1h4i9qd/vhxmmzsxrekw?topparent=vg41h1h4i9qd

Full transcript