Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filosofi 1 - introduktion

No description
by

Jonas Larsson

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filosofi 1 - introduktion

Filosofi
Innehåll
Metod
Världen/verkligheten
Människan
Kunskapsteori
Moralfilosofi
Existensfilosofi
Problematisering:
1. Starta med en "evig" fråga. Tolka, precisera frågan.
2. Sök flera, olika möjliga svar på frågan.
3. Värdera, jämför, leta styrkor och svagheter, för- och nackdelar
Kort sagt: PROBLEMATISERA!
Ta hjälp av kända filosofiska teorier.
Mål:

- en djupare förståelse för grundläggande filosofiska frågor.

- en mer välunderbyggd uppfattning.

- utveckling av det kritiska tänkandet.
Hur arbetar filosofer?
Vad arbetar filosofin med?
Vad vet vi egentligen?
Vad är sanning?
Vad är sant?
Vilka handlingar är moraliskt korrekta?
Finns det absoluta svar på moraliska frågor?
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv
Ifrågasätta och tänka kritiskt, även kring det vi normalt sett tar för givet
Vetenskapsteori
Samhällsfilosofi
Språkfilosofi
Staten, friheten och rättvisan...

Hur ser ett gott samhälle ut?
Definitioner, begreppsanalys, argumentation
Hur ska god vetenskap bedrivas?
Forskningsmetoder
Jämför, värdera, argumentera självständigt...
REDOGÖR för... (frågor, begrepp och teorier)
DISKUTERA...
Analytiskt tänkande
Förmåga till PROBLEMATISERING
Vad innebär det att vara människa?

Finns det någon mening med livet?
Full transcript