Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az új típusú szaktanácsadás

No description
by

Attila József

on 1 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az új típusú szaktanácsadás

TÁMOP-3.1.5-12-0001
Pedagógusképzés támogatása c. projekt:
szaktanácsadók képzése (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
pilot-program, próbalátogatások: 2013-2014
"élesben": 2015-től
Az új típusú szaktanácsadás

Szakmai támogatás és iránymutatás a minősítéshez
A szaktanácsadói látogatás és az e-portfólió dokumentumai
Szaktanácsadói látogatás dokumentumai
tájékoztatólevél
pedagógus önértékelő lap
szakmai önéletrajz
szakmai tevékenység bemutatása
óravázlat + reflexió
óramegfigyelési szempontsor
óralátogatási adatlap, napló
PSzFT
szaktanácsadói összegzés
Szakmai támogatás
egyénre szabott
folyamatos
intézménytípushoz, szaktárgyhoz kapcsolódik (+IKT)
új NAT és kerettantervek gyakorlati alkalmazása
fejlesztő célú: minőség, hatékonyság; előrelépés az életpályán
Iránymutatás a minősítéshez
szaktanácsadói látogatás: előkészítés
lebonyolítás
PSzFT
összegzés
Zalaegerszeg, 2014. szeptember 4.
Nagykanizsa, 2014. szeptember 11.
József Attila - jozsefcsalad@yahoo.com
szaktanácsadó = szakmai támogató
szaktanácsadói látogatás dokumentumai ~ minősítés és
portfólió dokumentumai

szakmai ellenőrzés, értékelés
pedagógusminősítés
támogatás
pedagógus:
szakmai önéletrajz
szakmai tevékenység bemutatása
2 korábbi óravázlat + reflexió
pedagógus önértékelő lap
szaktanácsadó:
intézményi dokumentumok elemzése:
alapító okirat, pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, továbbképzési program, beiskolázási terv
pedagógus dokumentumainak elemzése
látogatási nap indítása
beszélgetés az intézményvezetővel
beszélgetés a pedagógussal
óralátogatás
látottak megbeszélése

PSzFT után záróbeszélgetés
pedagógus szakmai fejlesztési terv:
fejlődési célok
= célok megvalósulását elősegítő dokumentum
önreflexió, tudatos gondolkodás = felkészít a portfólióvédésre
célok + (erő)források + kapcsolódó feladatok + időkeret
szaktanácsadó:
látogatási napló
PSzFT
szaktanácsadói összegzés
pedagógus önértékelő lap ~ pedagógiai szintleírások ~ tanári kompetenciák
szakmai önéletrajz
szakmai tevékenység bemutatása
Szakmai tevékenység bemutatása

Tanított tantárgyak

Intézmény rövid bemutatása:
sajátosságok,
környezet,
összetétel, családi háttér,
pedagógiai specifikumok.

Helyi tanterv

Szakmai eredmények

Feladatok az intézményben: állandó és időszakos

Önértékelés (Pedagógus önértékelő lap)

Választott kompetenciaterületek

Érintett osztály(ok) bemutatása
Óravázlat:
óra témája,
óra cél- és feladatrendszere,
óra didaktikai feladatai,
tantárgyi kapcsolatok,
felhasznált források.

Mellékletek:
kiosztandó feladatok, feladatlapok,
nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése,
felhasznált szövegek, képek pontos forrásának megnevezése,
egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák)
táblakép,
kivetítendő diák képe,
feladatok megoldása.
Reflexió:
siker
nehézség, kudarc, bizonytalanság - megoldás
tanulság
lehetséges fejlődés
mi, illetve ki segíthet?
Pedagógus szakmai fejlesztési terv

CÉLMEGHATÁROZÁS
cél megnevezése
cél típusa

KOMPETENCIATERÜLET
8 kompetencia

FELADAT, TEVÉKENYSÉG
kapcsolódó feladat/ tevékenység típusa
milyen konkrét feladat/ tevékenység kapcsolódik az adott célhoz?

~ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ IDŐFAKTOR
mikor? mennyi idő alatt? milyen határidővel?

~ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ERŐFORRÁSOK
erőforrás típusa
ki/mi és hogyan tud segíteni?

SIKERKRITÉRIUM
mi változik?
kit érint?

EREDMÉNY HATÁSA
milyen változások, eredmények várhatók?
Szaktanácsadói helyzetelemzés
1. HELYZETELEMZÉS
intézményi munka, tantárgy tanítása
pedagógus kompetenciák

2. PEDAGÓGUS FOLYAMATOS SZAKMAI FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
célok és feladatok
várható eredmények
észrevételek

3. JAVASLATOK
fejlesztésre javasolt kompetenciák
szükséges erőforrások, eszközök
jelzések az OFI számára
Szakmai tevékenység bemutatása
Óravázlat, reflexió
Szaktanácsadói óralátogatás (adatlap, szempontsor)
Tanmenet
Útmutató
XI/C/2. fejezet:
Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás
Saját fejlesztésű tananyag
Projektterv
A tanulók munkájának személyre szabott értékelése
Szociometria
Osztályprofil, osztályfőnöki munkaterv
Egy tanuló egyéni fejlesztési terve
Intézményi szintű szakmai rendezvény
Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény
Saját jó gyakorlatok, innovációk
Tanulóktól vagy szüleiktől kapott levelek, e-mailek, meghívók
Érettségi eredmények, az érettségi elnök értékelése
Nyelvvizsga- és OKTV-eredmények értékelése
A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk, könyv, rövid ismertetetése
A szaktárgy tanításához kapcsolódó források, linkgyűjtemény
Kérdések?
Köszönöm a figyelmet!
Megyei Német Nyelvi Verseny
gimnázium: I-II. kategória
szakközépiskola: III. kategória
írásbeli forduló
szóbeli forduló
I. kategória: általános iskola 4. osztályától, normál tanterv, heti 3–4 óra; gimnáziumban legfeljebb 5 óra
II. kategória: általános iskola nyelvi tagozat és / vagy 4. osztályt megelőzően 2–5 óra; gimnáziumban 4-6 óra
NYEK
: német nyelv tanulása gimnázium 9. évfolyamán kezdődött, legfeljebb heti 12 óra -
I. kategória
gimnázium 9. évfolyamán legfeljebb 12 óra, folytatja az általános iskolában megkezdett nyelv tanulását -
II. kategória
Full transcript