Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pembentangan Sistem Operasi Rangkaian-SKS 3104

Sistem Operasi Rangkaian-SKS 3104

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pembentangan Sistem Operasi Rangkaian-SKS 3104

Sambungan...
Domain user account
akaun yang mempunyai liputan di seluruh domain, dan dibuat dengan menggunakan kemudahan active directory yang terdapat di domain controller.
Domain akaun dibuat di DC dan boleh digunakan oleh pengguna untuk login ke dalam rangkaian dari komputer manapun selama hak login tersebut diberikan.
domain akaun mempunyai skop (scope) untuk seluruh domain, sehingga policy yang ditetapkan untuk suatu akaun akan berlaku pula di seluruh domain.

Sambungan...
Group User Account
merupakan sekumpulan user account, di dalamnya boleh terdiri dari user account atau group account lain.
memudahkan tetapan rangkaian kerana policy yang diterapkan di suatu group akan diterapkan pula terhadap ahli group tersebut.
maka user yang mempunyai hak yang sama dapat dikumpulkan dalam satu group.
Saat membuat group, terdapat beberapa jenis pilihan untuk menentukan ruang skop dan jenis group yang dibuat.
memahami dengan baik ruang skop dan jenis dari tiap jenis group.

Fungsi local account, domain account, dan group account
Local User Account
adalah akaun yang terdapat di suatu komputer baik DC dan pelanggan, dan hanya boleh digunakan untuk login ke komputer tempat account tersebut dibuat.
mempunyai user dan group sendiri yang hanya berlaku untuk komputer tersebut sahaja.
terdapat akaun di level domain yang dibuat di DC dan mempunyai ruang skop untuk semua komputer di dalam domain.

Nama Ahli Kumpulan: Arunn Raj bin Muhammad Ulaka
Ahmad Zaidi bin Abdul Manan
Nama Pensyarah Kelas: Puan Marziah binti Che Mansor

Pembentangan Sistem Operasi Rangkaian-SKS 3104
Perbezaan antara local policy domain, domain policy dan organizational unit policy
Domain Policy
Kelas transaksi yang mengenal pasti transaksi permohonan peringkat untuk EWLM untuk memantau.
Kelas proses yang mengenal pasti proses sistem operasi untuk EWLM untuk memantau, pilihan.
Permulaan kelas change partition untuk mengenal pasti partition yang EWLM adalah untuk memantau, optional.End perubahan
Matlamat prestasi yang ditakrifkan dalam kelas perkhidmatan yang sesuai dengan objektif perniagaan anda atau perjanjian tahap perkhidmatan rakan kongsi perniagaan.
Dasar-dasar perkhidmatan pelbagai jika anda mahu menukar matlamat kelas perkhidmatan dari satu dasar perkhidmatan yang lain.

Organizational Unit Policy
· Mewakili organisasi kita secara hirarki dan logic.

· Menguruskan sekumpulan objek dalam suatu cara yang konsisten.

· Mendelegasikan izin akses untuk mengadministrasi sekumpulan objek.

· Memohon Policy.
Local Policy Domain
Kumpulan mesin dasar tempatan seperti pelayan itu sendiri atau berdiri sendiri sistem operasi.
Untuk log masuk ke alamat hanya pengguna yang secara fizikal log masuk ke satu mesin tertentu dalam negara, pengguna perlu mencipta ID / Kata Laluan pasangan yang unik yang memberi pengesahan pengguna tempatan kepada sistem fizikal tempatan.
Setelah disahkan kepada dasar mesin fizikal, kumpulan tempatan mengikut mana kumpulan tempatan pengguna ditugaskan dimulakan.

Sambungan
Full transcript