Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det norske språksystemet

Ord, setninger og lyder
by

Mari Nordhuus Lie

on 13 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det norske språksystemet


SYNTAKS
1. Hva er et setningsledd???
VERBAL
3 åpne
7 lukkede
1. setningsledd
2. leddstilling
Kan bestå av flere ord, altså er ikke ledd det samme som ord eller ordklasse.

Et setningsledd er en del av en setning.

Vi har 5 ulike setningsledd på norsk:
Verbal
Subjekt
Objekt
Adverbial
Predikativ
SJEFEN I SETNINGA!
Verbet..
.
Henger sammen med subjektet
JEG KJØRER
BIL

JEG GIR
GAVEN
TIL
HAM
Det norske språksystemet
s. 136-143

verb - substantiv - adjektiv

adverb - preposisjoner - konjunksjoner - pronomen - subjunksjoner - interjeksjoner - determinativ
SUBJEKT
Den som "utfører verbalet", hovedaktøren i setninga
JEG
KJØRER.
Hvem/hva + verbal?
Svaret = subjekt
Dette er den minste fullstendige setningen som
finnes i det norske språket: S + V
OBJEKT
Subjekt + verbal + hva?
Subjekt + verbal + til/for hvem?
Vi skiller mellom
direkte
og
indirekte
objekt
ADVERBIAL
HVORFOR gjør vi noe?
NÅR gjør vi noe?
Gjør vi noe, eller gjør vi det ikke?
JEG SPISTE
FORDI JEG VAR SULTEN
VI GÅR

JEG VIL
IKKE
HAN TRENER
HVER ENESTE DAG
PREDIKATIV
Verbene BLI, HETE, VÆRE OG KALLES tar predikativ.
Subjektet og predikativet er identiske/knyttet tett sammen
JEG HETER
MARI
HAN ER
FOTBALLSPILLER
VI BLIR
SINTE
2. Hva er leddstilling???
Hvordan setningen er satt sammen
viser hva som er subjekt og objekt.
Jeg slår deg
Du slår meg
Deg slår jeg
Meg slår du
På norsk står subjektet før objektet...
Verbalet står alltid som ledd nummer to i en fortellende setning.
I går kjøpte mannen bilen
I går kjøpte bilen mannen
NORSK ER ET SVO-SPRÅK
NORSKE LYDER
LYDER
1. vokaler og konsonanter
2. toner
FØRST OM SYNTAKS
Lydene er ordenes byggesteiner
Vi må vite noe om lyder for å kunne sammenlikne norsk med andre språk
Norsk har mange vokaler!
Norsk har sjeldne lyder!
Norsk har et sjeldent tonefall!
Norsk har mange dialekter som er veldig forskjellige!
1.

Vokaler og konsonanter
Et språks lydsystem er de lydene som gjør at ord skifter mening

HEI - VEI LIV - RIV FAR - FYR
Skarre-r og rulle -r er samme lyd

De 9 vokalene (+ diftonger)
De 20 konsonantene
vi skiller også mellom lang og kort vokal, og dette endrer ordenes mening. FIN - FINN DUGE - DUGGE
TONER
kj-lyden er sjelden (og i ferd med å forsvinne?)
Vi synger når vi snakker, språket er melodisk
Dette kaller vi tonefall
Tonelag 1 - TANKEN (som i "tanken med bensin")

Tonelag 2 - TANKEN (som i "det er tanken som teller")
Hva med:
BØNDER - BØNNER
ORDKLASSENE I NORSK
Full transcript