Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A közösségi védjegyrendszer tervezett reformja

Szakmai rendezvény a szellemi tulajdon világnapja tiszteletére, 2013. április 26., dr. Gonda Imre - dr. László Áron Márk előadása
by

Mező Barnabás

on 10 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A közösségi védjegyrendszer tervezett reformja

A közösségi védjegyrendszer tervezett reformja dr. Gonda Imre - dr. László Áron Előzmények Javaslat a rendelet módosítására Javaslat az irányelv módosítására 2013. április 26. A Max Planck tanulmány következtetései Hatásvizsgálat 2013. március 27-én a Bizottság közzétette a védjegy irányelv és rendelet módosítására vonatkozó javaslatait - az európai védjegyrendszer alapvetően szilárd alapokon áll - DE a nemzeti jogszabályok további harmonizációjára van szükség Átfogó módosítások Politikai, intézményi változások Védjegyek Európában - számok és adatok - 2012-ben minden eddiginél nagyobb számú közösségi védjegybejelentést nyújtottak be, és az évenkénti bejelentések száma több, mint a duplájára nőtt (2002: 49 503 db, 2010: 98 217 db, 2012: 107 900) - 2011 októberében került benyújtásra az 1.000.000. CTM bejelentés CTM jogosultak a társaságok mérete szerint A reform politikai háttere - 2007. május 21-22.: a Tanács következtetései az OHIM pénzügyi tervéről és a közösségi védjegyrendszer továbbfejlesztéséről (9427/07. sz. tanácsi dokumentum) a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy kezdjen el dolgozni egy a közösségi védjegyrendszert értékelő átfogó tanulmányon - 2008: a Bizottság kisvállalkozói intézkedéscsomagja - a Bizottság ígéretet tett arra, hogy a kkv-k számára jobban hozzáférhetővé teszi a közösségi védjegyek rendszerét -2008: az európai iparjogvédelmi stratégiáról szóló 2008-as közleményében a Bizottság hangsúlyozta elkötelezettségét a hatékony és eredményes védjegyoltalom mellett
(COM(2008), 465 végleges, 2008. július 16.) A reform politikai háttere II. - 2010: a Bizottság vállalta a „Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” című közleményében, hogy a vállalkozások innovációs keretfeltételeinek javítása érdekében korszerűsíti a védjegyek keretrendszerét - 2011: a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó európai stratégiában a Bizottság bejelentette az európai védjegyrendszer felülvizsgálatát - 2010. május 25: a Tanács következtetései az európai uniós védjegyrendszer jövőbeli felülvizsgálatáról (2010/C 140/07) Max Planck intézet átfogó tanulmánya - 2009. novembere és 2011. februárja között készült - Számos konzultáció az érdekeltekkel:
a közösségi védjegyrendszert igénybe vevők körében széleskorű online felmérés (Allensbach Institute felmérése)
a védjegyek használóit képviselő szervezetek észrevételei
2010 júniusa: meghallgatás e szervezetek részvételével
kozultáció a tagállami hivatalokkal és az OHIM-mal - szükséges a közösségi és a nemzeti védjegyjog párhuzamos
létezése - a jelenlegi közösségi védjegyrendszer számos eleme jól működik, DE vannak olyan területek ahol az OHIM és a nemzeti hivatalok szorosabbá tudnák tenni együttműködésüket. - két fő probléma:
a meglévő szabályozási keret eltérő rendelkezései
az uniós védjegyhivatalok közötti együttműködés elégtelenségei - az irányelv eredetileg alacsony harmonizációs szintet határozott meg, csak korlátozott számú anyagi jogszabályra vontkozott, számos más területet, pl. az eljárásokkal kapcsolatosakat, nem harmonizált. eltérések a nemzeti szabályok és eljárások és OHIM eljárása között - általános cél a védjegyrendszer modernizációja Terminológiai változások Közösségi védjegy európai védjegy (1. cikk) OHIM Az Európai Unió Védjegyoltalmi és Formatervezési
Mintaoltalmi Ügynöksége (2. cikk) OHIM elnöke Ügyvezető igazgató (128. cikk) közösségi védjegybíróság európai védjegybíróság
(1. cikk) Az OHIM igazgatási szabályainak módosítása a jobb átláthatóság érdekében - az igazgatótanács szerepkörének bővítése (124. cikk) az igazgatótanács feladata az éves munkaprogram és éves jelentés elfogadása Összehangolás az EUMSZ 290. cikkével - új cikkek: (24a., 35a., 45a., 49a., 57a., 65a., 74a., 74k., 93a.,
114a., 144a. és 161a.). - a rendelet bizonyos szabályok elfogadása érdekében jogokat ruház a Bizottságra Jogszabályi
változások Adminisztratív, pénzügyi vonatkozású változások Az európai védjegy fogalmának definíciójából kikerül a grafikai ábrázolhatóságra vonatkozó követelmény (4. cikk) a jelenlegi rendszer modernizációja illetve az ECJ döntések implementációja Az európai védjegyoltalom tartalmára vonatkozó szabályok részletesebb kifejtése (10-11. cikk) A korábbi jogok sérelme nélkül
biztosított jogok A kettős azonosság esetei Kereskedelmi név vagy cégnév
használata Használat összehasonlító reklám során Szállítmányok kereskedelmi
beszállítóktól A vámterületre behozott áruk Előkészítő tevékenységek Az eljárások egyszerűsítése - a bejelentések benyújtása - eltörlik a nemzeti hivatalon keresztül történő bejelentés lehetőségét (25. cikk) - bejelentés napja: törlésre kerül az egy hónapos fizetési határidő és a fizetési kötelezettséget a bejelentés benyújtásához kapcsolják, így a bejelentőnek bizonyítania kell, hogy a bejelentés benyújtásakor teljesítette a fizetést vagy megbízást adott arra. (27. cikk) - kutatások: a jelenlegi kutatási rendszereket megszüntetik (38., 155. cikk) Az eljárások egyszerűsítése II. - bejelentés meghirdetése (39. cikk): a lajstromozás meggyorsítása érdekében a kutatási jelentésekről való tájékoztatás és a bejelentés meghirdetése között előírt egy hónapos időtartamot megszüntetik - észrevétel (40. cikk): meghosszabbodik az észrevételek benyújtására rendelkezésre álló időszak (észrevételt nem a bejelentés meghirdetésétől, hanem a CTM-online adatbázisban történő közzétételtől lehet benyújtani) - jogorvoslat saját hatáskörben ellenérdekű fél esetén (62. cikk): törlés - nem fordult elő a gyakorlatban - eljárás folytatása (82. cikk): részletezés - felszólalási időszak nemzetközi lajstromozás esetén (156. cikk): a jelenlegi 6 hónapról 1 hónapra rövidül Az OHIM eljárásái díjainak tervezett változásai A védjegyoltalom korlátaira vonatkozó rendelkezések módosulnak (saját névhasználat tekintetében leszűkül, + magyarázó új bekezdés bekerül) (12. cikk) Az európai tanúsító védjegy bevezetésre kerül (74b-74k cikkek) Földrajzi jelzések és hagyományok kifejezések oltalma (össze kell hangolni a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozó uniós rendeletekkel + kizáró okok bővítése, hogy lefedje a borhoz kapcsolódó oltalom alatt álló hagyományos kifejezéseket és a hagyományos különleges termékeket.) (7. cikk) Áruk és szolgáltatások megnevezése és osztályozása (28. cikk) - IP Translator ügy fejleményeinek beépítése - cél: bejelentési és megújítási díjak csökkentése
a mostani 3 helyett 1 osztály lenne benne az "alapdíjban"
minden további osztályért extra díj lenne DE
ez a díj alacsonyabb lenne, ha a bejelentő 3-nál kevesebb osztályra kér oltalmat A jelenlegi és a tervezett díjak összehasonlítása Átfogó javaslatok Védjegyoltalom meghatározása (3. cikk) A védjegyoltalom tartalmára
vonatkozó
módosítások (10-11. cikk) Meglevő rendelkezések
korszerűsítése Védjegyoltalom korlátai (14. cikk) Az anyagi jogszabályok nagyobb fokú közelítése - a földrajzi jelzések és a hagyományos kifejezések oltalma (4-5. cikk)
a rendelettel szemben az irányelvben jelenleg szereplő kizáró okok nem foglalkoznak az oltalom alatt álló földrajzi jelzések, borokra vonatkozó hagyományos kifejezések és a hagyományos különleges termékekkel kapcsolatos nézeteltérésekkel
- a földrajzi jelzések és a hagyományos kifejezések oltalma (4-5. cikk) - A jó hírnévvel rendelkező védjegyek oltalma (5, 10. cikk): kötelező rendelkezéssé teszi a kiterjesztett oltalmat - a védjegyoltalom mint a tulajdon tárgya (22-27. cikk): az irányelv nem tartalmaz rendelkezéseket a védjegyoltalom mint a tulajdon tárgya egyéb vonatkozásaival, mint például az átruházásokkal vagy a dologi jogokkal kapcsolatban. - együttes védjegy (28, 30-37. cikk): a rendelettel való összehangolásképpen módosítások A fontosabb eljárási
szabályok közelítése - Áruk és szolgáltatások megnevezése és osztályozása (40. cikk)
az IP Translator ügy konklúzióinak beépítése - a hivatalból történő vizsgálat korlátozása az abszolút okokra (41. cikk)
12 tagállam ugyanis a reletív kizáró okokra is folytat vizsgálatot - kötelező felszólalási eljárás bevezetése (45. cikk) - kötelező védjegyoltalom megszűnésének megállapítása vagy a védjegy törlése iránti adminisztratív eljárás bevezetése (47. cikk) - a használat hiánya mint kifogás felszólalási és törlési eljárásokban (a rendelettel összhangban) (46. és 48. cikk) - díjszabás összhangolása (44. cikk) - első osztályon túl minden további osztályért kiegészítő díj Köszönjük a figyelmet! Irányelv: COM(2013) 162 final 2013/0089 (COD)
Rendelet: COM(2013) 161 final 2013/0088 (COD) - kikerül a védjegy fogalmából a grafikai ábrázolhatóság követelménye - új fogalommeghatározás, kikerül a grafikai ábrázolhatóság követelménye A korábbi jogok sérelme nélkül biztosított jogok Sem az irányelv, sem a rendelet nem tartalmaz egyértelmű szabályt arra vonatkozóan, hogy a
védjegyjogosult nem érvényesítheti sikeresen jogait egy korábbi jog tárgyát képező, azonos
vagy hasonló megjelöléssel szemben.

A javaslat egyértelművé teszi, hogy a bitorlásra vonatkozó kereset nem érinti a korábbi jogokat. A kettős azonosság
esetei - 5. cikk a) pont (azonosság) a bírósági gyakorlat - védjegyfunciók sérelme esetén az összes vagy néhány funkció releváns? - módosítás: ha az 5. cikk a) pontja szerinti kettős azonosság és a 5. cikk b) szerinti hasonlóság egyaránt fennáll, csak a származásjelző funció számít Kereskedelmi név vagy
cégnév használata - a módosítás az oltalom alatt álló védjegy kereskedelmi nevének használatát bitorlásnak tekinteni, amennyiben az árukra vagy szolgáltatásokra történő alkalmazás követelményei teljesülnek. Használat összehasonlító reklám során A módosítás egyértelművé teszi, hogy a védjegy jogosultja megakadályozhatja védjegyének összehasonlító reklámban való felhasználását, amennyiben az ilyen összehasonlító reklám nem felel meg a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv követelményeinek Szállítmányok kereskedelmi
beszállítóktól - az áruk Unióba irányuló behozatala akkor is tilos, ha csak az áruk feladója jár el kereskedelmi céllal A vámterületre
behozott áruk - kritikák a Philips/Nokia ítélettel kapcsolatban
- új rendelekezés, amely segít hatékonyabban felvenni a küzdelmet a hamisítás ellen Előkészítő tevékenységek - új eszköz a hamisítás elleni eszköztárban az irányelvvel analóg szabályok - abszolút kizáró okokat akkor is alkalmazni kell, ha a kizáró ok a védjegybejelentés benyújtásának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban áll fenn. - megkülönböztető képesség megszerzése bejelentés napját megelőzően és a lajstromozás napja után (kötelező), kettő között (opc.) - új abszolút kizáró ok: a megjelölés összetéveszthető egy Unión kívüli oltalom alatt álló korábbi védjeggyel, feltéve hogy a védjegyet a bejelentés időpontjában még mindig ténylegesen használták, és a megjelölést rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra - A korábbi védjegy szerzett megkülönböztető képességére és jóhírnevére alapozottan akkor lehet a későbbi védjegyet törölni, ha szerzett megkülönböztető képesség illetve jóhírnév megszerzése a későbbi védjegy elsőbbségi napján megvolt. - Belenyugvásra csak törlés ellen lehet kifogásként hivatkozni, a használat ellen belenyugvás esetén is fel lehet lépni
Full transcript