Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KlicGIS

De volgende stap in de visualisatie van Klic gegevens: volledig digitaal, mobiel, interactief, 4D en altijd volledig en actueel.
by

Rick Ghauharali

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KlicGIS

KlicGIS
minder graafschade
hogere projectmarges
meer tevreden opdrachtgevers

WION
In navolging van het Kadaster ontwikkelden diverse commerciele partijen hun eigen ""Klic-viewer"":

Klic-App.nl - FUGRO - CADAccent -
GCE CADService
visualisatie van KLIC-levering
printen van KLIC-levering
draait op desktop / laptop
draait op tablet: mobiele oplossing
GPS gekoppeld
sommige partijen: koppeling met Google Earth
voor betere orientatie t.o.v. omgeving
sommige partijen: koppeling met CAD systemen
Tweede generatie KLIC visualisatie
een ontwikkeling van Ecoflight
Derde generatie KLIC visualisatie
Doelstelling: het verschaffen van beter inzicht
en meer overzicht in de ligging van kabels en
leidingen, zodat
in de ontwerpfasen van een project intelligent ontworpen kan worden, rekening houdend met de ondergrondse infrastructuur
in de uitvoerende fasen van een project actuele en gedetailleerde informatie over de ondergrondse infrastructuur steeds laagdrempeling en intuitief beschikbaar is
in de nazorgfasen van een project de juiste informatie voorhanden is om in het geval dat toch een graafschade voorvalt, te reconstrueren hoe de schade heeft kunnen ontstaan.

Resultaat: minder graafschade!

Dienst: KlicGIS
Derde generatie KLIC visualisatie
www.ecoflight.nl
De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, (WION) is op 1 juli 2008 in werking getreden. Sinds 1 oktober 2008 is het verplicht voor grondroerders om bij elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding bij het Kadaster te doen. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt.

Doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen.
In reactie op een graafmelding verstrekt het Kadaster informatie over de in het betreffende gebied aanwezige kabels en leidingen: de Klic-levering. Voor het inzien van deze informatie stelt het Kadaster een gratis viewer, de Klic-viewer, ter beschikking:

www.kadaster.nl/klicviewer
draait op desktop / laptop
bedoeld voor visualiseren en uitprinten van de Klic-levering
Eerste generatie KLIC visualisatie
Met Google Earth als visualisatie omgeving kun je, zonder dat daar grote investeringen tegenover staan, gestructureerd en interactief orde scheppen in complexe ruimtelijke informatie, zoals de ligging van kabel- en leidingnetwerken. Je bepaalt zelf welke informatie je wanneer wel en niet ziet, in combinatie met welke andere informatie in het systeem. Hiermee verbetert het inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende leidingen onderling en tussen de leidingen en de omgeving.

Naast Google Earth raadt Ecoflight QuantumGIS aan als KlicGIS visualisatie omgeving.
Dus geen statische papieren prints meer van de ligging van kabels en leidingen, maar interactieve open source digitale geografische informatiesystemen voor meer overzicht en beter inzicht!
De keuze voor de achtergrond in het geografisch informatiesysteem bepaalt in grote mate hoe gemakkelijk je de informatie in het systeem kunt interpreteren. Wij raden fotografische achtergrondkaarten aan.
Geen goede luchtfoto voorhanden? Geen probleem!Ecoflight is gespecialiseerd in het betaalbaar vervaardigen van actuele en gedetailleerde
(5 cm details) luchtfotografie in kleine gebieden.
We doen dat met ons onbemand vliegtuig,
de GeoSkyHawk
Geografische informatiesystemen zijn veelal 2D (plat) georienteerd. Echter, door vanuit Google Earth een koppeling te maken met Streetview, krijgt de informatie in het systeem een 3D component, waardoor inzicht in en overzicht van de ondergrondse infrastructuur nog verder verbetert.
Naast de leidingen zelf kunnen we ook bufferzones rond de kabels en leidingen visualiseren.
Als er dan toch, ondanks alle zorgvuldigheid, graafschade is, is het voor de verzekeringstechnische afhandeling van de schade essentieel om zo goed mogelijk vastgelegd te hebben wat is gedaan om de schade te voorkomen en hoe desondanks de schade is ontstaan.

Veel van de huidige tablets en smartphones zijn uitgerust met GPS- en standsensoren. Daarmee kunnen ze de positie waarop een foto is genomen registreren en koppelen aan die foto. We noemen dit "geotaggen". Deze geotags kunnen gebruikt worden om vast te leggen hoe, op een bepaald tijdstip, het werkterrein erbij ligt.

Geotagging: automatisch registreren van datum, tijd en positie van foto's. Onmisbaar bij het geautomatiseerd registreren van werkzaamheden en het opbouwen van een dossier, voor het geval dat toch een graafschade ontstaat.
KlicGIS is een volledig digitale Geografische Informatie-Service voor het beheer, de distributie en de 4D visualisatie van ruimtelijke en administratieve gegevens over kabels en leidingen.

Doel van de service is het verschaffen van meer overzicht en beter inzicht in de ondergrondse infrastructuur en daarmee het reduceren van het aantal graafschades.

KlicGIS is ontworpen voor de gehele "levencyclus" van een grondroering: de voorbereiding, de feitelijke uitvoering én de nazorg.

KlicGIS is geoptimaliseerd voor gebruik in kantooromgevingen én in het veld.
KlicGIS
1. We gebruiken het gratis Google Earth als visualisatie omgeving voor de informatiepakketten. Dit heeft als voordeel dat a) u niet hoeft te investeren in nieuwe software, b) we gebruik kunnen maken van fotografische achtergrondlagen, waarmee het eenvoudiger is om aan de hand van bovengrondse kenmerken vast te stellen waar een ondergrondse kabel of leiding ligt en c) we, gebruik makend van de StreetView mode, de kabels en leidingen in 3D zichtbaar kunnen maken.

2. We kunnen in aanvulling op Klic-leveringen van het Kadaster een diversiteit aan andere gegevens in de informatiepakketten integreren. Denk aan bestektekeningen, resultaten van grondonderzoek of uitkomsten van model-berekeningen. Een ander belangrijk type gegevens is projectfotografie met geotags voor het vastleggen van grondroeringen. De fotografie wordt door de camera gelabeld met datum, tijd en GPS positie (geotags) en met behulp van deze tags automatisch toegevoegd aan de andere informatie in KlicGIS. Zo vormt het het "digitale geheugen" van het project en is het daarmee ideaal voor de verzekeringstechnische afhandeling van een graafschade.

3. We maken gebruik van beveiligde centrale opslag en beheer van alle gegevens "in the cloud". Hierdoor beschikken alle gebruikers altijd en overal over dezelfde actuele complete set aan informatie.
De kerneigenschappen van KlicGIS
Er zijn diverse mogelijkheden om data op externe servers op te slaan. We spreken dan over "opslag in the cloud". Deze opslagmogelijkheden kunnen beveiligd worden en exclusief voor bepaalde gebruikers toegankelijk gemaakt worden.

Dominant voordeel ligt in het databeheer: alle data wordt op één centrale plaats geactualiseerd, op kwaliteit gecontroleerd en beschikbaar gemaakt voor (geauthoriseerde) gebruikers.

Speciaal voor KlicGIS wordt KlicBOX gebouwd: de Dropbox voor kabels en leidingen.
Data-opslag "in the cloud"
4D visualisatie
Luchtfotografische achtergrond van Google Earth met daarop een bestaand rioolnetwerk (gele lijnen) en het ontwerp van een stuk nieuw rioolnetwerk (roze lijnen). De drie lagen zijn interactief aan en uit te zetten. In één oogopslag is duidelijk hoe het nieuwe netwerk ligt ten opzichte van het bestaande netwerk en van bestaande kabels en leidingen. Ook kunnen we direct, zonder topografische lijnenkaarten te interpreteren, zien hoe de omgeving eruit ziet. Dit aspect is een verdienste van de moderne luchtfotografie, waarin we routinematig details van 3 - 5 cm zichtbaar kunnen maken. Dankzij dit detailniveau hoeven we niet te gissen naar hoe de omgeving eruit ziet. We zien het gewoon.
Visualisatie omgeving: Google Earth
De kabels en leidingen informatie kan in 3D worden gevisualiseerd: de ondergrond komt boven. Dit verbetert overzicht en inzicht.

De vierde "D"? Dat is de factor tijd. Klic-leveranties zijn "beperkt houdbaar". Nieuwe Klic-leveranties kunnen eenvoudig worden toegevoegd en al dan niet samen met vervallen leveranties zichtbaar worden gemaakt.
Bij het geotaggen van foto's wordt volledig automatisch de tijd én de GPS positie van een foto vastgelegd in de foto zelf. Met deze informatie kan de fotografie eenduidig worden geintegreerd in het informatiesysteem. Een uitstekend hulpmiddel bij de reconstructie van de gang van zaken in het geval dat er toch een graafschade optreedt.
Geotaggen van projectfotografie
KlicGIS
in 60 seconden
Als u behoefte heeft aan achtergrondinformatie of meer inhoudelijk wil weten hoe KlicGIS werkt, kunt u het best het vervolg van deze presentatie bekijken.

Als u direct wilt weten hoe u met KlicGIS meer overzicht en beter inzicht kunt krijgen en daarmee het aantal graafschades in uw organisatie verder kunt terugbrengen, kunt u contact opnemen met:

VB Ecoflight B.V.
Dr. Rick I. Ghauharali
Postbus 8
8316 ZG Marknesse
Telefoon: 0527-244755
e-mail: r.ghauharali@vb-ecoflight.nlMeer weten?
leeg visualisatiescherm
datalagen
laag "topografische achtergrond" aan
laag "bestaand riool" aan
laag "ontwerp nieuw riool" aan
laag "datakabels KPN" aan
laag "datakabels ZIGGO" aan
laag "waterleiding WML" aan
laag "hoge druk gasleiding ENECO" aan
vectorkaart van de achtergrond: alleen de contouren van objecten worden aangegeven
ingezoomde vectorkaart van de achtergrond: geen onderscheid tussen de met pijlen aangegeven wegen
topografische rasterkaart van de achtergrond: nog steeds alleen objectcontouren, maar door kleurcodering al meer informatie. de pijlen wijzen naar drie soorten wegen
fotografische rasterkaart van de achtergrond: de omgeving is zichtbaar zoals deze in werkelijkheid is, zonder interpretaties, zonder abstracties
ingezoomde topografische rasterkaart: vanwege de beperkte resolutie zijn de individuele pixels zichtbaar en wordt de kaart moeilijk te interpreteren
ingezoomde fotografische rasterkaart: vanwege de hoge resolutie - 5 cm details zichtbaar - kan veel verder worden ingezoomd en is een gedetailleerd en gemakkelijk te interpreteren beeld van de omgeving beschikbaar
laag "topografische achtergrond" aan
laag "topografische achtergrond" ingezoomed
lagen "bestaand riool" en "rioolontwerp" aan
alle kabels en leidingen datalagen aan
van 2D naar 3D: koppeling met Streetview
de ondergrondse infrastructuur in de 3D werkelijkheid geprojecteerd: in één oogopslag is duidelijk waar ondergrondse leidingen
liggen ten opzichte van bovengrondse
kenmerken
bestaand riool: overzicht
bestaand riool: ingezoomed
bestaand riool + bufferzone
de breedte van de bufferzone kan vrij worden gekozen
de leiding + bufferzone in 3D streetview
de leiding + bufferzone in 3D streetview
projectfotografie
automatisch geregistreerde
positie van de fotografie
projectfotografie
automatisch geregistreerde
positie van de fotografie
projectfotografie
visualisatie in Google Earth
projectfotografie
visualisatie in Google Earth
individuele foto
KlicGIS
in detail
Het bestaande netwerk werd voor dit voorbeeld aangeleverd als PDF tekening zonder digitale georeferentiegegevens. Het nieuwe netwerk werd aangeleverd als AutoCad DWG bestand. Dankzij onze uitgebreide bibliotheek van dataconversietools kunnen diverse verschillende databronnen naadloos getransformeerd worden naar een gemeenschappelijke basis en daardoor (uberhaupt) in onderlinge samenhang worden gevisualiseerd.
Data conversie bibliotheken
In de ontwerpfase zijn deze mogelijkheden van groot belang. In één oogopslag is te zien of een andere positie van het ontworpen object minder interfereert met de onder- én bovengrondse infrastructuur, waardoor het project goedkoper en met minder risico's kan verlopen, Spin-off effect is dat een co-creatie relatie in plaats van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie ontstaat.
Inzet in de ontwerpfase
De
i
nformatie
s
ervice bestaat uit het leveren van digitale informatiepakketten - geschikt voor 4D visualisatie - met daarin alle relevante informatie over de kabels en leidingen in een specifiek gebied. Naast de standaard informatie van het Kadaster kunt u daarbij denken aan bestektekeningen, resultaten van bodemonderzoek, uitkomsten van modelberekeningen en dergelijke.
KlicGIS

Deze kerneigenschappen illustreren hoe KlicGIS zich niet zozeer richt op de visualisatie van bestaande gegevens, maar veel meer op de integrale informatievoorziening voor het complete graafproces.

De informatiepakketten worden als volgt gebouwd:
verzamelen van Klic-leveringen van het Kadaster
verzamelen van overige relevante gegevens
controleren van gegevens op compleetheid en kwaliteit
combineren, converteren en integreren van alle gegevens tot het uiteindelijk informatiepakket
geschikt maken van het informatiepakket voor visualisatie
levering van het resultaat
KlicGIS
Full transcript