Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Enkla skuldebrev och enkla fordringar

Föreläsning i kursen Kreditsäkerhet och insolvens den 29 augusti 2013
by

Jakob Heidbrink

on 29 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Enkla skuldebrev och enkla fordringar

Enkla skuldebrev –
och enkla fordringar

Vad är ett skuldebrev?
Enligt förarbetena för skuldebrevslagen en
– ensidigt
– till det yttre fristående
– utfästelse att erlägga ett
– penningbelopp
Dessa regleras i skuldebrevslagen
Skuldebrevslagen är dispositiv och skiljer mellan
a) enkla och
b) löpande
skuldebrev

· Gemensamma regler i 1 kap.
· Löpande skuldebrev i 2. kap
· Enkla skuldebrev i 3 kap.
· Slasktratt i 4 kap.
1 kap. gäller för alla skuldebrev
2 kap. gäller ENBART för löpande skuldebrev
3 kap. gäller för enkla skuldebrev och per avsedd analogi för alla fordringar

Fordran är alla rättsliga krav som någon har mot någon annan

Enkla skuldebrev genom skriftlighetskravet ett kvitto på att fordringen existerar, ett skulderkännande
Gemensamma regler för alla fordringar
1) Vad skall erläggas? – Ett penningbelopp (jfr definitionen), annars det rättsliga kravet; observera valuta och ränta, jfr och 6 och 7 §§ skuldebrevslagen
2) Var skall betalning ske? – I borgenärens bostad, jfr 3 § skuldebrevslagen
3) När skall betalning ske? – Vid anfordran, annars enligt avtal, jfr 5 § skuldebrevslagen
4) Till vem skall betalning ske? – Till den berättigade (DOCK överlåtelse och förvärv, jfr strax); lagen om nedsättning av pengar hos länsstyrelsen
5) Vem skall betala? – Gäldenären
Solidariskt ansvar, delad regress, jfr 2 § skuldebrevslagen
Den skuldebrevsrättsliga frågan
– Mellan den ursprungliga gäldenären och borgenären gäller alltid deras avtal (kausalförhållandet)
– Krav är tillgångar: de kan fritt omsättas genom överlåtelse (köp, byte, gåva; observera 10 § skuldebrevslagen)
· Skulder kan inte omsättas utan samtycke
– Den gyllene regeln: rättigheter kan fritt omsättas, inte skyldigheter
· Terminologi: överlåtare (ursprunglig borgenär), förvärvare, gäldenär

– Fråga:
a) hur förhåller sig förvärvarens krav till gäldenärens rätt?
b) när blir kravet förvärvarens?
Den skuldebrevsrättsliga frågan a) vid enkla skuldebrev
– Förvärvaren har "ej bättre rätt" än överlåtaren, jfr 27 § skuldebrevslagen
· Alla invändningar som gäldenären kunde göra mot överlåtaren, kan hen också göra gällande mot förvärvaren

· Dispositiv regel! ...men inte i konsumentförhållanden, jfr 28 § konsumentkreditlagen
Den skuldebrevsrättsliga frågan b) vid enkla skuldebrev
– Själva skuldebrevet spelar ingen som helst annan roll än som bevismedel
· För fordringar som inte uttryckts i ett tekniskt skuldebrev inte heller
– Fråga:
(i) till vem gäldenären får betala med befriande verkan
(ii) när skuldebrevet inte längre ägs av överlåtaren och börjar ägas av förvärvaren
– Svar: denuntiation, jfr 29 och 31 §§ skuldebrevslagen
Vad är en enkel fordran?
Vilket som helst rättsligt krav sett i isolering

– Avtalskrav (krav på prestation: leverans, betalning, utförande av tjänst, återlämnande av egendom etc.)
– Skadeståndskrav

Skillnad till enkelt skuldebrev:
a) inget krav på skriftlighet
b) inget krav på penningbelopp
Full transcript