Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2015 BDDK SUNUMU

No description
by

YUSUF DEMİRTAŞ

on 5 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2015 BDDK SUNUMU

BDDK’da İstihdam Olanakları
Fotoğraflar
BDDK’nın Temel Görevleri
Bankacılık işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme izni vermek,
Bankaları, finansal kiralama, faktöring, finansman şirketlerini, finansal holding şirketlerini, ödeme kuruluşlarını ve elektronik para kuruluşlarını yerinden ve uzaktan denetlemek,
Bu kuruluşların; kuruluş ve faaliyetleri ile birleşme, devir ve izin işlemlerine ilişkin uygulamayı gerçekleştirmek,
Bankacılık Kanununda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
Mali bünyesi bozulan bankalar ve kuruluşlar hakkında tedbirler almak,
Mali bünyesi düzelemeyecek şekilde bozulan banka ve kuruluşları sistem dışına çıkarmak

Kamuoyunu Bilgilendirme Faaliyetleri

beğen yorum yap paylaş
Personelin Eğitim Profili
Çalışma Yerleri
Ankara-İstanbul
Kamuoyunu Bilgilendirme ve Şeffaflık

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BDDK

BDDK’nın Kuruluş Gereksinimi

Mevcut ikili sistemde yaşanan sıkıntılar,
Global finansal sistemde etkin ve hızlı karar almanın artan önemi,
Yeni mali enstrümanların, risk yönetim tekniklerinin ve mali türev ürünlerinin artan şekilde kullanılması,
Yetersiz yetkiler ve siyasi otoriteden bağımsız hareket edilememesi,
Mali ve idari özerkliğin sağlanması gerekliliği,
Gereksinimleri karşılayacak yasal değişikliklerin yapılmasında yaşanan gecikmeler,
Şeffaflık ve etkinlik,
Bağımsız bir denetim kuruluşuna olan uluslararası eğilim.


Bankacılık Denetim ve Gözetimine İlişkin
Dünya Örnekleri

BDDK Öncesi Bankacılık Gözetim
Sisteminin Yapısı

Banka Gözetimine Yetkili Kurumlar

Hazine Müsteşarlığı

Banka birleşme ve satın almalarına ilişkin izin
Bankaların izne tabi işlemleri ve uygulama
Yerinde denetim
Yasal düzenlemeler

T.C. Merkez Bankası

Uzaktan gözetim
Hazineye görüş bildirimi
TMSF’nin idare ve temsili


Finansal sistemde istikrarı sağlamak,
Mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak,
Kredi sisteminin etkin çalışmasını sağlamak,
Sorunlu aktiflerin oluşmasını engellemek,
Banka iflaslarının olumsuz sonuçlarını engellemek.
Banka Denetim ve
Gözetimini Zorunlu Kılan Faktörler


31 Ağustos 2000

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Kurumun Yasal Alt Yapısının Oluşturulması (4389 Sayılı Kanun)

18 Haziran 1999
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Atanması

23 Mart 2000

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat Yönetmeliğinin Yayımlanması

22 Haziran 2000

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun
Fiilen Çalışmaya Başlaması

BDDK’nın Kuruluş Süreci
BDDK, temel değerleri arasında yer alan şeffaflık ilkesi gereğince:

Faaliyetlerine,
Sektördeki gelişmelere,
Yürüttüğü araştırma çalışmalarının sonuçlarına ilişkin olarak kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmektedir.

Organizasyon ve Personel Yapısı
(Arkadaşlarım)
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
BAŞKANLIK

BAŞKAN YARDIMCILIĞI

DÜZENLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
FİNANSAL TÜKETİCİ İLİŞKİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BİLGİ SİSTEMLERİ UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI
VERİ VE SİSTEM YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL İLETİŞİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI I
DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI II
DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI III
RİSK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI IV
EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
-Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
-İnsan Kaynakları Müdürlüğü
-Eğitim Müdürlüğü
-Mali İşler Müdürlüğü
-İdari İşler Müdürlüğü
BAŞKAN YARDIMCILIĞI

UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI I
UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI II
UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI III
UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI IV
UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI V
HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BAŞKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ

Kurumun karar organı biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere 7 üyeden oluşan Kurul’dur.

Kurum Başkanı, aynı zamanda Kurulun da başkanıdır.

BDDK Başkanı ve Kurul üyeleri, Bakanlar Kurulu tarafından atanmaktadır.

5411 sayılı Kanunda 2012 yılında yapılan değişiklikle, Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi beş yıl olarak değiştirilmiştir. Süreleri biten başkan ve üyeler bir defalığına tekrar atanabilmektedir.

Başkan ve Kurul Üyelerinin süreleri dolmadan Kanunda yazılı haller dışında herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez.
Kurum; Başkan, Başkan yardımcıları, Başkanlık müşavirleri ve hizmet birimlerinden oluşur.

BDDK teşkilatında 5 Başkan Yardımcılığı ve 19 Daire Başkanlığı bulunmaktadır.

Hukuk, basın ve halkla ilişkiler, yönetim ve finans gibi alanlarda 15’i geçmemek üzere başkanlık müşaviri görevlendirilebilmektedir.

BDDK’nın halen 575 çalışanı bulunmaktadır. Kurumda meslek personeli sayısı 423 kişidir. 5411 sayılı Kanunla Kurumun toplam kadro sayısı 867 olarak olarak belirlenmiş olup, yönetici ve meslek personeli haricindeki personel sayısı, toplam kadro sayısının %30’u ile sınırlandırılmıştır.

Kurum faaliyete geçtiğinde tecrübeli uzman personelin geldiği kurumlar; Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, DPT, Maliye Bakanlığı, Üniversiteler, Özel sektör.

Yönetici

3,1
18
Müşavir
1,7
10
Meslek
Personeli

73,6
423
Diğer
Personel

21,6
124
TOPLAM

100
575
Personel Sayısı

Oran(%)

Eğitim
Personelin Üniversiteler İtibarıyla Dağılımı
Personelin Yaş Profili
Atanılabilecek Meslek Personeli Kadroları
Aranılan Öğrenim Şartları
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı), BDDK Uzman Yardımcısı;
üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olanlar yazılı sınav için başvuruda bulunabilir.

Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı);
en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun ve sınava son başvuru tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olanlar yazılı sınav için başvuruda bulunabilir.

Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı);
üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olanlar yazılı sınav için başvuruda bulunabilir.

Meslek personeli kapsamında;

Bankalar yeminli murakıp yardımcısı,
Bankacılık uzman yardımcısı
(bankacılık, hukuk ve bilişim alanlarında)
BDDK uzman yardımcısı,


kadrolarında
kadro karşılığı sözleşmeli
olarak istihdam edilebilecektir.

Kurum personeli, sosyal güvenlik mevzuatı açısından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabidir.

Banka Denetim ve Gözetimini Zorunlu Kılan Faktörler
Sınavlar
Kurumda göreve başlayacakların, Kurum tarafından açılacak giriş sınavını kazanmaları gerekmektedir.
Kurumda çalışabilmek için adayların;
Sınav ilanında belirtilen KPSS puanına sahip olunması
Yazılı sınavda başarılı olunması
Sözlü Sınavda başarılı olunması
olmak üzere 3 aşamadan oluşan giriş sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı) için;
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi.

Ayrıca, yazılı sınav konularına ilaveten yabancı dil sınav konusu olarak yabancı dilden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de yabancı dillerden birine çevrilmesi istenebilir.

Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için;
a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.
 
Ayrıca, yazılı sınav konularına ilaveten yabancı dil sınav konusu olarak yabancı dilden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de yabancı dillerden birine çevrilmesi istenebilir.

Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim Alanı) için;
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; Yöneylem araştırması, olasılık teorisi, rassal modeller,
ç) Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik ve Bilgisayar, İstatistik ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; verilerin toplanması ve özetlenmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, değişkenler arası ilişkiler, bankacılıkta üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, türev ve integralin iktisadi uygulamaları, matris, doğrusal denklem sistemleri ve uygulamaları, diferansiyel denklemlerle ilgili uygulamalı problemler,
d) Bilgisayar Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
e) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler.

Ayrıca, yazılı sınav konularına ilaveten yabancı dil sınav konusu olarak yabancı dilden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de yabancı dillerden birine çevrilmesi istenilebilir.

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı için;
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi.

Ayrıca, yazılı sınav konularına ilaveten yabancı dil sınav konusu olarak yabancı dilden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de yabancı dillerden birine çevrilmesi istenebilir.

BDDK Uzman Yardımcılığı için;
a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza
Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku),İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),
c) İktisat: Makro İktisat ve Mikro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi,
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,
 
Ayrıca, yazılı sınav konularına ilaveten yabancı dil sınav konusu olarak yabancı dilden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de yabancı dillerden birine çevrilmesi istenebilir.

Yazılı Sınav Konuları
Sınavların Değerlendirilmesi

Yazılı sınav aşamasında
, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.
Giriş Sınavını Kazananların Belirlenmesi;

Sınav komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların,
yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını
almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve kadro unvanı ve/veya uzmanlık alanları itibariyle
sıralamaya
tabi tutar. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir.

Ayrıca, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

Sözlü Sınavda Adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Personelin Hakları
Aylık ücret,
Sosyal yardımlar (Aile, sağlık, ölüm, cenaze, yiyecek ve tedavi yardımları),
Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi (%60),
Yurtdışı Lisansüstü Eğitim
BDDK’da Eğitim Olanakları
Kurum personeline, göreviyle ilgili bilgi ve becerisinin arttırılması, meslekteki gelişmeleri izlemesi, kendisini yenilemesi amacıyla;
Yurtiçinde
Hizmet içi eğitime
Diğer kurumların düzenlemiş olduğu eğitim programlarına (TBB, Üniversitelerin Eğitim Merkezleri, PWC, Deloitte vb.)
Yurtdışında
Lisansüstü eğitime,
İhtisas eğitimine,
Kurs ve staj amaçlı eğitim programlarına
(FDIC, OCC, FED, IMF, FSI, ECB vb)
katılım imkanı verilmektedir.

Yurtdışı Yüksek Lisansa Gönderilen Personel
İlgi Alanlarım
Kütüphane
BDDK, kuruluşundan bu yana bankacılık ve finans alanında, yalnızca kendisinin değil, Kurum dışı kullanıcılarında yararlanabileceği ülkemizin önde gelen ihtisas kütüphanelerinden birisini oluşturma yolundadır. Kurum kütüphanesi faaliyetlerini halen Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı olarak sürdürmektedir.

Kurumun gelirleri, bankalardan alınan katılma paylarından oluşur.

Harcamalar, Kurumun yıllık olarak hazırlanan bütçesine göre yapılır.

5411 ve 5018 sayılı Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, mali kaynaklarını, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde kullanır.
Lisans Derecesine Sahip Personelin Alanlar İtibarıyla Dağılımı
Yurtdışı Yüksek Lisans Bölüm ve Ülkeler
Neden
İstanbul ve Ankara’da güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı,
Kariyer mesleğine sahip olma avantajı,
Bankacılık ve finans sistemini en iyi şekilde öğrenme,
Yurt içinde yabancı dil eğitim desteği,
Mesleki kariyere ara vermeden yurtdışında lisansüstü eğitim,
Dünyadaki mesleki gelişmeleri yakından takip edebilme (kongre, konferans, seminer vb),
Son derece güçlü meslek içi eğitim,
Anında en güncel ve kapsamlı yerli ve yabancı kaynaklarla donatılmış Kurum kütüphanesinden yararlanabilme,
Özel sektöre üst düzey yönetici olarak geçiş,
Bürokraside yükselme,
Kamuya hizmet
BDDK İletişim Bilgileri
BDDK ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için
www.bddk.org.tr
adresini ziyaret edebilir;

Düşünce ve önerileriniz için
bilgi@bddk.org.tr


Kişisel başvurularınız için
insankaynaklari@bddk.org.tr

Eğitimle ilgili konularda ise
egitim@bddk.org.tr

e-posta adreslerini kullanarak iletişime geçebilirsiniz
TEŞEKKÜRLER…
Dr. Mete BUMİN
Daire Başkanı
Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Dairesi

E-posta: mbumin@bddk.org.tr
Tel: 0 (312) 455 65 24
Faks: 0 (312) 424 17 42
BDDK’nın Bütçesi
Hakkında
Full transcript