Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Magda Pikul

on 13 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Praca Przewodniczacej
Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia
- opracowanie ankiety oceniajacej lektoraty języka obcego (wraz z Komisja Mobilności i Praktyk Studenckich)
- ankietyzacja ECTS
- promocja Badania Jakości Kształcenia
- udział w pracach Rady ds. Jakości Kształcenia
- szkolenia z zakresu jakości kształcenia i ECTS
- doraźna pomoca (aktywna grupa)
Komisja Kultury i Sportu
CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ:
- Wieczorki filmowe
- Współpraca z Biblioteką Uniwersytecką
- Współpraca z SWFiS oraz Fundacją Aktywny Uniwersytet
(w głównej mierze promocja wydarzeń sportowych i happenigów)
- Nocny Maraton Fitness
- Wsparcie festiwalu artystycznego CIN_Art
- SMB: Bitwa Kapel & Rap Scena (przeglądy muzyczne)
- Nakrętkomania (akcja nieco zwolniła w tym roku)
- Rendez-BU
Komisja Prawna
Spotkania:
Senaty 5
Komisje Senackie 13
Rektor 17
Kanclerz 8
Rektorat (działy) 21
Konferencje 1
FUniP 1
Urzad Miasta 5
Absolutoria 15
Media 10
PSSUP 6
Konwet Przewodniczacych 5
Inne 40

Posiedzenia PSS 8 zwyczajnych/ 1 nadzwyczajne

Do zrobienia:
- nowa strona internetowa
- informator dla studentów pierwszego roku (tekst ogólny + wydziałowe)
- informator dla absolwentów
- akcja informacyjno- promocyjna dot. opłat za DUE, drugi kierunek oraz dot. reformy językowej
- regularne newslettery
- Rady Mieszkańców,, reforma
- Podsumowania rzeczy biezacych
- wzmocnienie roli sekretarza
- pozyskanie sponsorów
- sieci promocji (skuteczniejsze informowanie na wydziałach)
- "konwenty" starostów
- karta pierszeństwa do dziekanatów
- Belfer Roku
- poprawa relacji z kołami naukowymi (duża rola wydziałów)
- Ambasador UAM
- baner samorzadu
- współpraca z organizacjami studenckimi
- Teatr Akademicki
- promocja programu MOST
- program "Dobra Praktyka"
- kalendarz akademicki
- polepszenie relacji z ośrodkami zamiejscowymi
- wyjście do parku linowego (bon z WG 2012)
"Sukcesy"
- przekazanie nowego Regulaminu Samorzadu i ordynacji wyborczej do Radców Prawnych
- prace nad reforma ksztalcenia
- prace nad regulaminem oplat
- przyjecie delegacji z Armenian National Student's Assosiation
- podział srodkow wspolnie z zarzadem
- aktywna i twórcza grupa na FB "Majowa Grupa Interwencyjna"
- duże zaangazowanie wydziałów w Wielkie Grillowanie
- zaangażowanie PSS UAM na terenie Juwenaliów
- owocna współpraca z Akamedikiem- możliwośc dotacji na kolejny rok akademicki przy przedłuzeniu umowy
- "Unikat"
- rozpoczecie walki z podmiotami reklamujacymi sie na naszej uczelni (Integra, Zywiec)
- 3 szkolenia (Jakość Kształcenia PSRP, Pierwsza Pomoc i Psychologia Tłumu WG)
- "personalizacja" Campusu Akademickiego
- oficjalne pismo w sprawie nowego biura, przeprowadzka
- podział miejsc w DSach
- akademiki w piekarnikach
- dyskusja z Rektorem na temat stawek opłat dla nauczycieli za praktyki pedagogiczne
- współdziałanie z Urzedem Miasta w temacie prferencyjnych biletów semestralnych
- Studencki Projekt X
- naprawa komputera samorzadowego DELL
- odblokowana skrzynka @
- stała odpowiedź na @ studentów z adresów zss@amu.edu.pl, samorzad@amu.edu.pl
- "gaszenie pożarów spowodowanych Wielkim Grillowaniem"
- obrona wolności studentów przy aferze "Braci Figo Fagot"
- Wielki Pochód Juwenaliowy
- opinia PSS w sprawie zagospodarowania Moraska
- rosnaca wartosc ankietyzacji
- odzyskanie profilu na FB Wielkiego Grillowania
- lepszy kontakt zarzadu z przewodniczacymi
- zgrany zarzad
- roll up
- naprawa okien w biurze
- I etap sprzatania biura (w tym dokumentów)
- Stałe prowadzenie adwokatury studenckiej
- Zmiana regulaminu Samorządu Studenckiego
- Zmiany w Ordynacji Wyborczej i wprowadzenie wyborów elektronicznych
NIE UDAŁO SIĘ
- Sąd koleżeński
PLANY:
- Studenckie Zeszyty Naukowe
- ankieta dot. Samorzadu
- raporty z ankietyzacji
PODSUMOWANIE PRAC PSS UAM STYCZEŃ-CZERWIEC 2013
Komisja Socjalno-Ekonomiczna
Komisja Praktyk
i Mobilnosci Studenckiej
- I część wymiany ormiańsko-polskiej
- Współtworzenie wraz z Komisją Dydaktyki i Jakości Kształcenia ankiet oceniających lekoraty
- Współpraca z Komisją Dydaktki i Jakości kształcenia w reformie nauczania języków obcych
- Internaional Student's Day
NIEDOKOŃCZONE:
- Zestawienie praktyk pedagogicznych i niepedagogicznych na UAM

(planowane na początek roku ak. 2013/2014)

To już zrobiliśmy....
- przyspieszenie procedury przyznawania stypendium rektora
- monitoring prac komisji ekonomicznych I stopnia
- seria szkoleń dla członków komisji ekonomicznych i pracowników
- kampanie informacyjne dot. skladania wniosków w I terminie, odwołań, zasad przyznawania p.m., zasad funkcjonowania FPM
- bieżąca informacja o pracach komisji ekonomicznych
- zaangażowanie członków Komisji w prace PSRP
- przeprowadzenie wyborów do Rad Mieszkańców DS
- udział w konferencjach

...ale do zrobienia mamy jeszcze:
- utworzenie jednostki stypendialnej w administracji centralnej*
- opracowanie poradnika dot. odpłatności za studia*
- doposażenie DSów
- wdrożenie systemu motywowania członków komisji ekonomicznych*
- opracowanie e-szkoleń dla studentów

Komisja Marketingu i Public Relations
Co się udało:
- obstawienie targów edukacyjnych w Warszawie
-obstawienie tarów edukacyjnych w Toruniu
-obstawianie targów edukacyjnych w Wolsztynie
- obstawienie targów edukacyjnych w Poznaniu
- produkcja Rollupu PSS UAM
- przeforsowanie nowego gadżetu, bluzy UAM

Nie udało się:
- zbyt mało wyjazdów ambasadora
- brak nowej strony PSS UAM
- brak wydziałowych stron WRSS
- brak jednolitych tablic na WRSS
Plany:
- przeprowadzenie szkoleń z fundraisingu
- wysyłka Ambasadora
- częstrze wyjazdy Ambasadorów
- dalsze prace nad materiałami promocyjnymi
UAM i PSS
- wszczęcie prac nad stronami PSS i WRSS
- dopilnowanie aby powstała strona internetowa z gadżetami UAM
CZEGO NIE UDAŁO SIĘ ZROBIĆ/AKCJE PRZENIESIONE NA NOWY ROK AKADEMICKI:
- Nawiązanie współpracy z Filahrmonią Poznańską
- Paśnik kulturalny (w bierzącym roku "testowany" na WNS)
- Kolejna edycja Wieczorku Artystycznego
- Cykl koncertów Jazz'owo- Blues'owych w klubie Bratniak
- Turniej Piłki Nożnej oraz Piłki Koszykowej (w charakterze Street Ball) +
after party (Silent Disco w plenerze)
- LAN Party (turniej gier komputerowych)
- Projekcje filmowe w plenerze
Full transcript