Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ZİHİN ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

No description
by

füsun ünal

on 27 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ZİHİN ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

ZİHİN ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ
Zihin engelli çocukların devam ettiği okullarda uygulanan matematik programlarının ortak amaçlarından biri, onları
günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmeye
hazırlamaktır.
Bu amaçla matematik dersi, normal öğrencilere olduğu gibi, zihin engelli öğrencilere de devam ettikleri okulların birinci sınıfından son sınıfına kadar verilmektedir. Böylece, onların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri problemleri çözebilecek yeterliliğe ulaşmaları amaçlanmaktadır.
ÖNEMİ
Matematikte yer alan beceri ve işlemler
soyut
olmakla birlikte
ardışık
olma özelliği göstermektedir.

Bu özelliğe göre matematikteki bir beceri ya da işlemin öğrenilmesi ne gibi sonuçlar yaratır?
Dolayısıyla matematik içeriğinin düzenlenmesinde beceri ve işlemlerin birbirinin
önkoşulu olma
ilişkilerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Örnek
Temel çıkarma işlemlerinin öğretimine başlamak için ise, öğrencilerintemel toplama işlemleri önkoşul becerileri olan, 10 dan geriye doğru l er ve 2 şer, sayma ve temel toplama işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştiremediğini saptamak gerekmektedir.
AMACI
Matematik beceri ve işlemlerinin öğretiminde göz önünde bulundurulması gereken diğer bir özellikte, öğretimsel içeriğin hazırlanıp sunulmasında öğrencinin
performans düzeyi
ve
bireysel farklılıkları
dır.
Aynı sınıfta bulunan ve aynı zeka düzeyine sahip çocuklardan beceri ve işlemleri aynı düzeyde öğrenmelerini beklemek yanlış bir yaklaşımdır ve bu durum matematik içeriğini çocuğa göre uyarlamak yerine, çocuğu matematik içeriğine uyarlamak anlamına gelmektedir.
Zihinsel Engellilerin Matematikte Karşılaştıkları Güçlükler ve Nedenleri
Örneğin: Temel toplama işlemlerinin öğretimine başlamadan önce öğrenciler; sayı kavramını belli ölçüde kazanmış olmalı, çeşitli nesnelerle kümeler oluşturabilmeli, 10'a kadar ileriye doğru l‘er ve 2’şer ritmik olarak sayabilmeli, yazılı toplama yapabilmeleri için rakamları yazabilmelidir.
Temel toplama işlemlerinin öğretimine başlamadan önce öğrencilerin öğrenmeleri gereken önkoşul becerileri hangileridir?
Temel çıkarma işlemlerinin öğretimine başlamadan önce öğrencilerin öğrenmeleri gereken önkoşul becerileri hangileridir?
Öğrenciler
verilen bilgileri okumakta
zorlanmaktadırlar. Zihinsel yetersizliği olan
öğrenciler kavramların zorluğundan dolayı matematik kitaplarını okuyarak bilgileri
edinemezler. Bu nedenle, kitaptaki bilgiler onlara doğrudan öğretilmelidir.
Matematik kavramları yetersiz olarak sunulmaktadır. Öğrenciler
birden çok kavram
la aynı anda karşılaşmaktadırlar.
Öğrenilen bilgilerin
uygulanması için çok az fırsat
verilmektedir.
Matematikte
sarmal program
nedeniyle öğrenciler okulda her yıl aynı alanda aynı becerileri yeniden öğrenmek durumunda kalmaktadırlar.

Genel eğitim sınıflarında matematik programlarında ilk sınıflarda öğretimi yapılan beceri ve kavramlar, ileri sınıflarda daha kapsamlı şekilde tekrar edilmektedir. Bir önceki yılda kazandırılması amaçlanan beceri ve kavramlar daha hızlı ve yüzeysel olarak ele alınmaktadır.

Bu hızlı ve yüzeysel bakış, matematikte düşük performans gösteren öğrencilerin beceri ve kavramları kazanmalarında zorluklara yol açmaktadır.
Bu zorlukları göz önüne alarak, öğretmenler;
gerekli uyarlamaları ve değişiklikleri
yapmalılar;
öğrencilerin derse katılımını sağlamak ve yaşanan zorlukları azaltmak amacıyla fazla zaman ayırma,
uzman desteği alma,
kaynak ve destek hizmetleri sağlama,
akranlardan yararlanma gibi çeşitli konularda önlemler almalıdırlar

Matematikte karşılaşılan bu zorlukların yanı sıra, etkili ve
verimli olmayan bir öğretim
de öğrencilerde matematiksel işlem ve hesaplama hatalarının oluşmasına yol
açabilmektedir.

Öğrencinin gereksinimlerine uygun programlara yer verilmemesi,
öğretim etkinliklerinin öğrencinin performansına dayandırılmaması,
kavram ve becerilerin analiz edilmeden öğrenciye sunulması,
somut materyallerin kullanılmaması,
alıştırmalara, uygulamaya ve düzeltme çalışmalarına yer verilmemesi nedenleriyle
öğrenciler matematikte çeşitli hatalar yapabilmektedirler.
Zihinsel yetersizliği olan Çocukların Matematikte Karşılaştıkları Güçlükler ve
Nedenleri
Zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrenciler,
soyut
kavramları öğrenmede önemli güçlüklerle karşılaşılmaktadır.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar m
atematik beceri ve işlemlerini öğrenmede
, bunları
yeni durumlara uyarlamada
ve
eski öğrendiklerini yeni öğrendikleriyle ilişkilendirmede
güçlük çekerler.


İlkokulda başlayan bu sıkıntılar ortaokulda ve sonrasında da devam eder.
Öğrencilerin düşük başarı yaşamalarını nedeni nedir?

Gürsel (1993), zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin temel matematik kavram ve
becerilerini öğrenmede düşük başarı göstermelerinin nedenini,
öğretim programının
yetersizliği
ne bağlamaktadır. Garnett ise bu başarısızlığı matematiğin
sınıflarda

öğretiliş
biçimi
nden kaynaklandığını ileri sürmektedir.
Öğretmenler bu zorlukları göz önüne aldığında ne gibi önlemler anmalıdırlar?
Full transcript