Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ISLAM prezentacja Filozofia Religii 05.2014

prezentacja ogólnodostępna
by

현창 안

on 14 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ISLAM prezentacja Filozofia Religii 05.2014

ISLAM
Religia monoteistyczna
Świętą księgą islamu jest Koran
Islam ma wspólne korzenie z judaizmem i chrześcijaństwem (uznanie starego testamentu)
Podstawę islamu tworzy pięć zasad i obowiązków muzułmanina oraz sześć filarów wiary.
Za ostatniego proroka islam uznaje Mahometa
Ortodoksyjny islam dzieli się na 3 główne odłamy: sunnicki, szyicki i charydżycki.
On jest Bogiem jedynym Bogiem wiekuistym! Nie zrodził nikogo, ani też nie został zrodzony, a nikt nie jest Jemu równy
.
(Koran, sura al-Ichlas)

Według muzułmanów Bóg (arab. Allah) jest wszechwiedzący, doskonały, jest źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości, ma znajomość prawa doskonałego. Jest niepodobny do nikogo i niczego nie można z nim porównywać (islam zabrania przedstawiania go w jakiejkolwiek postaci).
Szahada
- wyznanie wiary
Szahada – muzułmańskie wyznanie wiary, będące jednym z pięciu obowiązków każdego muzułmanina.

"
Nie ma boga prócz Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem
"
Trzykrotne jego publiczne wypowiedzenie decyduje o przyjęciu islamu przez daną osobę.
Słowa wyznania wiary znajdują się w każdej modlitwie muzułmańskiej i stanowią podstawowy dogmat wiary.
Arabia Saudyjska
Somaliand (nieuznawana republika)
Unia Trybunałów Islamskich (Somalia)
Talibowie
Koran (Al-Qur’ān) – święta księga islamu, powstawał w latach 610-632, objawiany fragmentami prorokowi islamu, Mahometowi (zm. 632) przez Archanioła Dżibrila (identyfikowanego z archaniołem Gabrielem). Słowo „Koran” pochodzi od arabskiego słowa al-kur’ān, które oznacza „recytację”, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Według islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah.

Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów)
90 sur mekkańskich i 24 sury medyńskie, które z kolei dzielą się na aje (wersety).

4x
Allahu akbar
Allah jest wielki
2x
Aszhadu ana la ilaha illa'llah
Wyznaję, że nie ma Boga prócz Allaha
2x A
szhadu ana Muhammadan rasulu'llah
Wyznaję, że Mahomet jest wysłannikiem Allaha
2x
Hajja 'ala's-salat
Przychodźcie na modlitwę
2x
Hajja 'ala'-l-falah
Przychodźcie ku zbawieniu
2x
Allahu akbar
Allah jest wielki
1x
La ilaha illa'llah
Nie ma Boga prócz Allaha
Muezzin - mężczyzna pięć razy dziennie wzywający z minaretu wiernych do modlitwy (Adhan).
Terminologia
Sunna (arab. as-sunnah, droga, ścieżka) – w kontekście Islamu sunnickiego jest to zbiór opowieści z życia Mahometa, jego opinie dot. wiary oraz prowadzenia życia. W Szyizmie do podstawowej sunny dodane zostały opowieści związane z jego następcami, uznawanymi przez ten odłam Islamu. Sunna składa się z Hadisów
Hadis – opowieść przytaczająca wypowiedź proroka Mahometa, jego czyn lub milczącą aprobatę. Każdy hadis składa się z tekstu (matn) i łańcucha przekazicieli (isnad).
Szariat ( droga prowadząca do wodopoju) – prawo kierujące życiem wyznawców zarówno sunnickiej, jak i szyickiej odmiany islamu.


Fatwa − opinia wysokiego uczonego-teologa muzułmańskiego (muftiego w sunnizmie lub mudżtahida w szyizmie), wyjaśniająca kontrowersję teologiczną, teologiczno-prawną lub czysto prawną, jest wydawana wyłącznie na piśmie.
Sunnici
Szyici
Charydżyci
wierny ortodoksyjnej tradycji Sunny
Stanowią oni 75-90% wszystkich muzułmanów.
"ludzie tradycji i wspólnoty"
Sunnici dzielą się na cztery główne szkoły
Szkoła hanaficka (35-40%) otwarta filozoficznie i religijnie
Szkoła malikicka (20-25%) opiera się tylko na Koranie i hadisach
Szkoła szafi’icka (10-15%) opiera się na Koranie i Sunnie oraz na analogii i zgodzie prawników.
Szkoła hanbalicka konserwatywna (4-5%). (Arabia Saudyjskiej, Katar, ZEA). Szybko rozwijająca się, jednak tylko w swej wahhabickiej (fundamentalistyczej) odmianie.


Śmierć Mahometa (632 rok) i walka o następstwo po nim. (dwie drogi)
kryterium przejęcia władzy powinny być zasługi dla islamu (bliższe tradycji beduińskiej)
pokrewieństwo z Prorokiem. (oddanie władzy Alemu, najbliższy męski krewny Mahometa)
najmniejszy z trzech nurtów islamu
Charydżyci oddzielili się od głównego nurtu islamu podczas bitwy pod Siffin (657), gdy Ali przyjął pertraktacje
Wyznają egalitaryzm i skrajnie surową etykę
nie uznają rozróżnienia między wiarą a czynami
fundamentaliści, interpretujący Koran w sposób dosłowny. (Angażowali się w gwałtowne zamachy terrorystyczne, skierowane przeciwko muzułmanom niepodzielającym ich poglądów)
Jedyną pozostałą po nich podsektą są ibadyci, żyjący w Omanie i północno-wschodniej Afryce.
nazwa "szyizm" wywodzi się od arabskiego określenia – stronnictwo Alego.
Szyici wierzą, że kalif pozostaje nieomylny i stanowi źródło ezoterycznej wiedzy, przekazywanej z imama na imama w obrębie rodu Alego
skłonność do mistycyzmu. (sufi, oddawanie Alemu czci boskiej).
mniej rygorystyczni (postacie w sztuce, alkohol)
hierarchia duchownych (najważniesi to ajatollahowie)
praktyka takijji (arab. „ostrożność”)
Full transcript