Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

math

No description
by

JJ Kaneva

on 28 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of math

СТАТИСТИЧЕСКИ СРЕДНИ ВЕЛИЧИНИ Определение:
средната стойност, около която са групирани стойностите на дадена величина. Чрез тях се определя най-често срещаното значение на даден признак. Росица Иванова
Йоанна Георгиева
Вили Кънева АЛГЕБРИЧНИ СРЕДНИ ВЕЛИЧИНИ Средна аритметична величина стойност на X x1 x2 x3 … xN

честоти на xi n1 n2 n3 … nN Средно-аритметичното на числата 6, 9, 13, x e 8. Колко е стойността на x? Разпределението на 100 случайно подбрани работници от една фирма, според разряда им, е представено в следната таблица: разряд 1 2 3 4 5 6 7

брой работници 3 13 17 16 21 20 10 Да се намери средната стойност на множеството от данни, представено с диаграмата: Заплатите за една година на един служител са: 250, 241, 216, 235, 272, 255, 239, 244, 258, 254, 247,289. Намерете средната годишна заплата на служителя. Средна хармонична величина дните за които работник
може да свърши сам работа xi 12 8 10

брой работници ni 3 5 2 НЕАЛГЕБРИЧНИ
СРЕДНИ ВЕЛИЧИНИ стойността на средното число, което разделя единиците на статистическата съвкупност на две равни части
(n = 2k − 1): x1, x2, . . . , xk, . . . , x2k−1; Me = xk
(n = 2k) : x1, x2, . . . , xk, xk+1, . . . , x2k ;
Me = (xk + xk+1)/ 2 xi 2 3 7
ni 3 4 2 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 7, 7 x1 5 6 7 8
n1 2 3 3 2 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8 Индивидуалните заплати в цех през януари 2002г за произволно взети 12 наети лица са: 210, 220, 215, 150, 225, 225,110, 300, 320, 450. Да се изчисли средната заплата. Възходящият ред на заплатата има вида:
110,150,210,215, 220,220, 225,225, 225, 300, 320, 450.
Тогава за стойността на медианата Mc в лева имаме, че е сумата на шестиш и седмия член, разделена на две, т.е.: Кое число трябва да се смени в множеството от данни 16, 23, 12, 17, така че медианата на новополученото мновество да е 17? 12, 17, 17, 23 най-често срещаното значение на признака 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8 Индивидуалните заплати в цех през януари 2002г за произволно взети 12 наети лица са: 210, 220, 220, 215, 150, 225, 225, 110, 300, 320, 450. Да се изчисли средната заплата. Модата при хегрупирани данни е най-често срещаната стойност на признака (заплатата). В случая имаме, че 225 се среща най-много (три) пъти. Тогава имаме Мо=225лв. ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСЕЙВАНЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ЕДИНИЦИ ОКОЛО СРЕДНО-АРИТМЕТИЧНАТА ВЕЛИЧИНА Статистическо разсейване или вариацията изразяват колебанията, различията, отклоненията между единиците по изучавания статистически признак в статистическата съвкупност. Измервателите на различията между единиците по изучавания признак, характеризират в обобщен вид степента на еднородност на статистическата съвкупност АБСОЛЮТНИ И ОТНОСИТЕЛНИ МЕРКИ НА РАЗСЕЙВАНЕТО Дисперсия

основава се на това че сумата от квадратите на отклоненията на индивидуалните значения от средната аритметична, да е равен на нула. x 7 9 11 13 15 17 19

n 5 12 18 21 24 14 6 Размах

ширина на вариацичта- измерва разсейването с числената разлика между крайните значения на измервания признак Намерете размаха на расеването за следните данни: 10, 7, 11, 8, 5, 7 Средно-квадратично отклонение ЗАДАЧИ!!! ЗАДАЧИ!!! XIг 2011 Медиана Мода ЗАДАЧИ!!! Дисперсия Дисперсия
Full transcript