Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Franska revolutionen

No description
by

Gustav Wigren

on 14 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Franska revolutionen

Franska revolutionen
Den utlösande händelsen för franska revolutionen
Den 14 juli 1789 stormar ilskna parisare fästningen Bastiljen. Detta blir startskottet för den franska revolutionen.
VARFÖR?
HUR?
EFTER?
BAKGRUND OCH ORSAKER
FÖRLOPP
KONSEKVENSER
Förebilden Frankrike
Franskan = Modespråk
Upplysningens hemland
Den franska kulturen
Det fanns stora problem
Stånds- och privilegiesamhället
Frankrikes befolkning var uppdelat i tre stånd , i form av präster, adel och bönder

Prästerna och adeln hade många privilegier och slapp betala skatt och kunde kräva avgifter och arbete av bönderna

Detta skapade så klart ett stort missnöje hos bönderna i det tredje ståndet
Stånds- och privilegiesamhället
Första och andra ståndet delade på den politiska makten i Generalständerna
Detta skapade förstås också ett stort missnöje hos det tredje ståndet
Stånds- och privilegiesamhället
Alltså:

Frankrike var ett stånds- och privilegiesamhälle

En minoritet av befolkningen hade alla fördelar och all politisk makt

Detta skapade ett stort missnöje som på sikt orsakde revolutionen

För att revolutionen skulle börja krävdes dock en stor kris
1788 - Ekonomisk kris
Missväxt = Höga matpriser
Franska industrin får konkurrens från britterna
Arbetslöshet
Franska staten har slut på pengar
Något behövde göras!
1789 - Konflikt i Generalständerna
Kungen kallar parlamentet (Generalständerna) för att fatta beslut om nya skatter
Inför Generalständernas möte är alla oroliga
Prästerna och Adeln vill slippa betala skatt
Bönderna vill slippa betala mer skatt
Bönderna är dessutom missnöjda med Generalständernas röstningsregler
1789 - Konflikt i Generalständerna
Bönderna vill ha en rättvisare fördelning av rösterna
1789 - Nationalförsamlingen
Bönderna föreslår en reform av röstningsreglerna
Prästerna och adeln går med på detta
1789 - Eden i bollhuset
Kungen förstår att Nationalförsamlingen är ett hot och stänger böndenras möteslokal
Bönderna träffas i en tennishall och svär en ed på att inte skiljas före Frankrike fått en ny författning
Med tiden går allt fler adelsmän och präster med i nationalförsamlingen
1789 - Stormningen av Bastiljen
För att möta hotet från Nationalförsamlingen kallade kungen in militären
Detta oroade parisarna som stormade fästningen Bastiljen för att få tag på vapen och ammunition
Detta blev startskottet för franska revolutionen
1789 - Bonderevolten
Oroligheterna spred sig snabbt till landsbygden
Arga bönder stormade adelns slott för att hämnas för gamla orättvisor
Många adelsmän dödades
Efter detta lämnar många adelsmän Frankrike
1789 - De första reformerna
Efter bonderevolten förstår adeln och prästerna att loppet är kört
De går med på reformer av det franska samhället
Privilegierna avskaffas och alla måste betala skatt
Dessutom utropas mänskliga rättigheter för alla medborgare
Striden om monarkin
Revolutionen avskaffade privilegiesamhället
Nästa fråga handlade om monarkin
I debatten fanns två partier
Girondisterna = Ville behålla monarkin
Jakobinerna = Ville avskaffa monarkin och införa republik
Jag tänker inte förlora makten...
“Hjälp oss slå ner revolutionen och återinföra den gamla ordningen”
Revolutionskrigen
Frihet, jämlikhet, brödraskap!
"Vi för blott krig mot slotten, till hyddorna bringar vi frihet och fred"
År 1792 förklarade Frankrike krig mot Preussen och Österrike för att sprida revolutionen.
Kriget gick dåligt eftersom alla adliga officerare hade försvunnit och dessutom påstods det att kungen saboterade krigsinsatsen.
Monarkin avskaffas
På grund av kungens sabotage fängslades han av radikala revolutionärer
Efter det avskaffades monarkin och en republik utropades
I början av 1793 avrättades kungen
Senare avrättades även drottningen
Monarkin hade alltså avskaffats och Frankrike hade blivit en republik
Skräckväldet
Jakobinen Robbespierre
Alla som hotade revolutionen skulle bort eller skrämmas till samarbete
Skräckväldets slut
Till slut tröttnar jakobinerna på Robbespierres skräckvälde och avrättar honom
Efter detta tar rika borgare över makten
Dessa ville ha en "lagom" revolution
Trots detta fortsatte reformerna av samhället
Napoléon Bonaparte
Napoléon gynnades av revolutionen

Gjorde kometkarriär inom armén och blev general vid 24 års ålder

Napoléon var en enastående militär ledare

Vann stora framgångar i revolutionskrigen och blev väldigt populär
Napoléon tar makten
Brumairekuppen 1799
Napoléon upplöser nationalförsamlingen
Kröner sig själv till kejsare 1804
Samlar all makt hos sig själv
Napoléons reformer
Napoleons välde 1811
Napoléon gjorde genomförde många reformer

Reformerna byggde på upplysningens och revolutionens idéer

Lagsamlingen Code Napoléon gav alla likhet inför lagen och gav alla fri- och rättigheter

Kvinnornas ställning stärktes eftersom de fick rätt att skilja sig

Stora resurser satsades på utbildning och vetenskap

Alla dessa reformer spreds till alla delar i Napoléons välde - alltså spreds revolutionsidéerna
Revolutionens och Napoléons betydelse
Den franska revolutionen och Napoléons tid vid makten ledde till att samhället ändrades väldigt mycket

Detta berodde på att upplysnings- och revolutionsidéer spreds

Dessa idéer ledde till reformer

Några av de viktigaste förändringar var:
Mänskliga fri- och rättigheter garanterades i lagen
Slaveriet börjar avskaffas
Likhet inför lagen införs
Tortyr förbjuds
”Swensk man eller qvinna är, med de undantag och inskränkningar samt under de wilkor i öfrigt, som här nedan upptagas, berättigad att i stad eller å landet idka handels- eller fabriksrörelse, handtwerk eller annan handtering, att till utrikes ort utföra eller derifrån införa samt inrikes orter emellan fortskaffa waror, äfwen som att reda i skepp för såväl inrikes som utrikes fart.”
Näringsfrihet
Religionsfrihet införs
Staten tog över ansvaret för skolan från kyrkan
Pressfrihet införs
Skilsmässor blev lagliga
Inrikestullarna avskaffas
Meter, liter och kilo blir gemensamma måttenheter
Muséer och bibliotek öppnas för allmänheten
Full transcript