Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGSUSURI SA SALOOBIN SA PAGGAMIT NG SILID AKLATAN AT INTERN

No description
by

Colleen Herreros

on 13 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGSUSURI SA SALOOBIN SA PAGGAMIT NG SILID AKLATAN AT INTERN

PAGSUSURI SA SALOOBIN SA PAGGAMIT NG SILID AKLATAN AT INTERNET NG MGA PILING MAG-AARAL NG CAMP


Pamagat ng Pag-aaral:
Lagom:

Instrumento sa Pagkalap ng Datos:
Sarvey ang ginamit na instrumento sa pagkalap ng datos na binigyan ng interpretasyon. Naglimbag ng talatanungan at ipinasagot sa mga respondyente. Likert scale ang ginamit sa pagtugon ng mga mag-aaral sa mga kaisipan.
Ang pagkuha sa bahagdan o percentage at weighted mean ang ginamit sa pag-aanalisa sa mga nakuhang datos.

Resulta ng Pag aaral:
Ang bawat estudyante ng CAMP ay may iba’t ibang gawi sa pagsasaliksik o sa kanilang pag-aaral. Tulad ng pananaliksik sa Internet o sa Silid Aklatan.
Layunin ng Pag-aaral:

A. Pangkalahatang Layunin
Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masiyasat kung ano ang mas nakakatulong na sanggunian sa pag-aaral ng mga piling mag-aaral ng CAMP.

B. Mga Tiyak na Layunin
Ito ay may layuning sagutin ang mga sumusunod na tiyak na mga suliranin:

1.
Ilarawan ang mga respondyente ayon sa
a. Kasarian
b. Kurso
c. Antas
2.
Ilarawan ang bilang ng respondyente na gumagamit ng silid aklatan at internet.
3.
Ano-ano ang mga dahilan ng paggamit ng silid aklatan at internet.
4.
Saloobin sa paggamit ng silid aklatan at internet.

Ginawa nmin ang pag aaral na ito upang mailarawan namin kung ano na nga ba ang pamamaraan ng pagkuha ng impormasyon ngayon ng mga estudyante sa isang modernong panahon. Silid Aklatan pa nga ba o sa Internet na lang inaasa lahat? Alamin natin.
Metodo at Pamamaraan:
Disenyo ng Pag-aaral:
Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng deskriptibong pag-aaral upang masuri ang saloobin ng mga estudyante ng CAMP sa paggamit ng silid aklatan at internet. Mabisang paraan ito upang ganap na masuri kung ano ang mas madaalas nilang gamitin sa kanilang pag-aaral o pananaliksik.

Mga Respondyente:
Gumamit ang mga mananaliksik ng random sampling technique, kung saan pitumpung (70) mag-aaral mula sa CAMP ng Angeles University Foundation ang naging respondyente sa pananaliksik.


Ang mga sumusunod ay ang mga tanong na pinasagot ng mga mananaliksik sa kanilang mga respondyente—pitumpung (70) estudyante ng CAMP mula sa Angeles University Foundation ang mga talahanayan o teybol sa bawat aytem at ang interpretasyon sa mga sagot ng mga respondyente.
Ito ay may mailarawan ang mga respondyente ayon saano ang kanilang kurso, antas at kasarian.mailarawan ang bilang ng respondyente na gumagamit ng silid Aklatan at internet.
Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng deskriptibong pag-aaral upang malaman ang saloobin sa paggamit ng silid aklatan at internet ng mga piling mg-aaral ng CAMP. Gumamit ang mga mananaliksik ng random sampling technique, kung saan pitumpung (70) mag-aaral mula sa CAMP ng Angeles University Foundation ang naging respondyente sa pananaliksik.Sarvey ang ginamit na instrumento sa pagkalap ng datos na binigyan ng interpretasyon. Lickert scale ang ginamit sa pagtugon ng mga mag-aaral sa mga kaisipan.


Sa paglalarawan ng respondyente ayon sa kurso at antas mas marami ang nasa kursong
medtech
na nasa unang taon sa kolehiyo. Pangalawa naman ang radtechsa, Pagatlo ang PTat ang huli ay ang Pharmacyna. Mas marami naman ang sumagot na
Babae
kaysa sa Lalaki. Mas kaunti ang gumagamit ng silid akalatan na may labingtatlo (13) o 18.57% samantalang mas marami ang gumagamit ng
internet
sa kanilang pag-aaral na nasa limampu’t pito (57) o 81.43%.
Mas kaunti ang gumagamit ng silid akalatan na may labingtatlo (13) o 18.57% samantalang mas marami ang gumagamit ng internet sa kanilang pag-aaral na nasa limampu’t pito (57) o 81.43%.
Kongklusyon:
Sa maingat na pag-aanalisa ng mga datos, ang mga sumusunod na konklusyon ay nabuo:
a.
Nailarawan ng mga mananaliksik ang mga respondyente ayon sa kurso,antas at kasarian. Mas marami ang sumagot namedtechsa talatanungan na ginawa ng mga mananaliksik. Mas marami din ang sumagot na nasa kanilang unang taon sa kolehiyo. Ang mga babae naman ang may pinaka maraming sumagot sa talatanungan na binigay ng mga mananaliksik.
b.
Napagalaman ng mga mananaliksik na mas maraming gumagamit ng internet kaysa sa silid aklatan sa kanilang pag-aaral.

c.
Ang nangungunang dahilan sa paggamit ng silid aklatan ng mga mag-aaral ng CAMP ay mas mataas ang kredibilidad na nakukuhang impormasyon sa mga libro.
d.
Ang nangungunang dahilan naman sa paggamit ng internet ay mas napapabilis ang kanilang trabaho tulad ng paggawa ng takdang aralin.
e.
Ang nangungunang saloobin naman sa paggamit ng silid aklatan ng mga mag–aaral ng CAMP ay napapabagal ang kanilang trabaho dahil naghahanap pa sila sa silid aklatan.
f.
Ang nangungunang saloobin naman sa paggamit ng internet ay napapabilisang kanilang pag-aaral o pananaliksik.

Rekomendasyon:
Ang mga sumusunod na rekomendasyon ay nabuo base sa mga resulta ng pag-aaral:
1.
Ang mga resulta ng pananaliksik ay gawing batayan ng mga estudyantekungalin ang gagamitin nila bilang sanggunian sa kanilang pag-aaral.
2.
Huwag puro internet ang gawing basehan ng mga sagot sa isang bagay maari natin silang ipagsama sa ating pag-aaral.

Full transcript