Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ

No description
by

gunes turkmen

on 1 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ

.
Sanayinin Beşiği İngiltere

SANAYİ DEVRİMİ ÖNCESİ
Sanayi devriminden önce Ingiltere’de yünlü dokumacılık çok gelişmişti. Yünlü dokumacılıkta eski bir buluş olan ve elle ya da ayakla çevrilen iplik yapma makinesi kullanılıyordu. Yünlü dokumada kazanılan tecrübe pamuklu dokumaya aktarılmıştır.

Ingiltere’de bulunmayan bir hammaddeye, pamuğa dayalı olan sanayinin gelişmesinde Hindistan pamuğunun çok ucuza ithal edilmesi etkili olmuştur. Dokumadaki en önemli problem iplik eğirme makinelerinin yetersiz kalmasıydı. 1764 yılında James Hergreaves (Hargreyus) tarafından daha fazla ip bükebilen makineyi icat etmiştir. Bu durum üretimin artmasını sağlamıştır.
PAMUKLU DOKUMA
1769′da ise Arkvvright (Arkvrayt) tarafından su gücü ile çalışan makine icat edilmiştir. Bu icat pamuklu dokuma alanındaki en büyük yenilik olmuştur. Bu makine elle çevrilemiyordu ve bir ev için büyüktü. Bu sebeplerden dolayı bunu kullanacak fabrikalar su gücünden yararlanmak üzere dere kenarlarına kurulmuştur. Makine daha sonra buhar gücüyle de çalıştırılmıştır.
Bu sayede su gücünün olmadığı yerlerde de fabrika kurulmuş, bu kez gücünü kömürden alan fabrikalar şehirlerde çoğalmıştır. Manchester’da bu şekilde dünyanın ilk sanayi şehri olmuştur.
SANAYİ DEVRİMİNİN İNGİLTEREDE OLMASINDA
İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
Coğrafi Keşifler sonucunda doğal kaynaklar bakımından zengin bir çok ülkeyi sömürgeleştirmesi, dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurması,
- Bir ada devleti olmasından dolayı Avrupa anakarasındaki derebeylik mücadelesi, mezhep farkı huzursuzlukları ve savaşlardan etkilenmemesi,
- Avrupa ana karasına göre anayasal sürecin erken başlaması, daha özgür bir ortama sahip olması sebebiyle bir çok bilim, sanat ve fikir adamının ülkeye yerleşmesi
- Sanayi devrimini hızlandıracak icatların ve teknik buluşların burada gerçekleşmesi
- Dokumacılık sanayinde başı çekiyor olması etkili olmuştur.
Buhar, kömür ve demirin birlikte kullanılması demiryolu çağını açmıştır. İngiltere’de kömürle çalışan makinelerin bulunduğu fabrikalar kömürün demiryollarıyla taşınması sonucu uzak yerlere kadar yayılmıştır. Kömürün diğer enerji kaynaklarının yerini alması en fazla demir sanayisini etkilemiştir. Demir fırınları ve ocakları daha önceden ormanlarda yer alıyordu. Kömür ile demir ergitme yöntemi keşfedilince demir ergiticiler maden kömürü yataklarına doğru kaymıştır.

Sanayi Devrimi’nin ilk başladığı yıllırda İngiltere’nin nüfusu 6,5 milyon idi. 80 yıl sonra ise nüfusu 14 milyona yükselmişti. Bunun sebebi artan doğumlar ve azalan ölümlerdir. Doğumların artmasında fabrikalarda çocuk işgücüne olan talebin fazla olması etkili olmuştur. Çocuklar daha çabuk hareket ettikleri ve daha ucuza çalıştıklar için pamuklu dokumada tercih ediliyorlardı.
Sanayileşme ile birlikte Ingiltere’de şehirleşmede artmıştır. Kırsal alandan sanayi şehirlerine doğru göçler yaşanmıştır. 1700lerde Ingiltere’de nüfusun dörtte birinden daha azı şehirlerde yaşarken 1800′de nüfusun %27′si, 1900′de ise nüfusun %64′ü şehirlerde yaşamaya başlamıştır. Özellikle en fazla göç alan yerler dokuma tesislerinin bulunduğu Manchester ve Liverpool’dur. Şehirlere olan bu göçler yeni şehirlerin kurulmasına sebep olmuştur.
1750 – 1850 arasında şehirlerin sayısı üç kat artarak 159dan 460a yükselmiştir. İngiltere’den sonra sanayileşme batı ülkelerine yayılmıştır. Sanayileşme ile beraber doğal kaynakların önemi artmıştır.
Demir, kömür ve petrol gibi hammaddeler günümüzde hala önemini korumaktadır. Bir ülkenin hızla gelişip kalkınması, ülke insanını refaha ulaştırması sanayileşmeye bağlıdır. Bu sebepten her ülke İngiltere gibi belli bir sanayileşme süreci yaşar.


1844'de Samuel Morse Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk ticaret amaçlı telgraf servisini hizmete soktu.


TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Buharlı makine. Sanayi devriminin en önemli gelişmelerinden birisi buharlı makinenin bulunuşudur. 1763'de James Watt, İskoçya'da buharla çalışan makineyi buldu. Bu makinenin gelişmiş biçimi, makine çağının gerçek başlangıç noktasını oluşturur.
1807'de Robert Fulton adındaki Amerikalı buharlı makineyi gemilere uyguladı. 1840'da ilk düzenli okyanus ötesi buharlı gemi seferleri başladı.
Marshall keten atölyesi
1812tarihinde ilk kez buharlı makine lokomotiflerde kullanılmaya başlandı.
Tarım teknolojisinde gelişmeler sağlandı. Almanya bu alandaki gelişmelere öncülük etti. Almanlar pancardan şeker çıkarma tekniğini buldu. Bir başka Alman kimyager suni gübreyi yaptı. 1834'de bir Amerikalı mühendis bir biçerdöver icat etti. 1870'lerden sonra konserve yiyecek imalatı hızlı bir biçimde arttı.
İLK BUHARLI MAKİNE
Sanayi devrimi Avrupa'da burjuva sınıfının yapı değiştirmesine ve yeni bir işçi sınıfının doğmasına yol açtı. Eski burjuva sınıfına şimdi fabrika sahipleri de katılmıştı. Burjuva sınıfı artık her ülkede en zengin sınıfı oluşturuyordu. Ancak ülkelerin çoğunda orta sınıf pek çok siyasal ve sosyal haklardan mahrumdular. Bu haklarını elde etmek için 19. yüzyılın bitişini beklemek gerekecekti.
SANAYİ İNKILABININ SONUÇLARI
Sanayi devriminin bir başka etkisi de nüfus artışı konusunda oldu.
Sanayi devrimi kentlerde nüfus yığılmalarına da neden olmuştur. 1920'lerde A.B.D. nüfusunun yarısı kentlerde yaşıyordu. Kentleşme önemli sorunları da beraberinde getirdi. Gecekondu bölgeleri büyüdü. Bu bölgeler havasız, pis ve kalabalıktı.
SANAYİ İNKILABININ SONUÇLARI
Barrow Hematite Çelik Sanayi, Sanayi Devrimi'nde dünyadaki en geniş çaplı demir ve çelik üretimini yapan firma.
Fabrika sistemi ile üretim, talep artışı doğrultusunda bir gereksinme olarak ortaya çıktı. Büyük makineler ev üretimi için elverişsizdi. Bu nedenle evler yerine işçilerin makinelerin bulunduğu büyük binalara giderek çalışma sistemi, başka deyişle fabrika sistemi süreç içinde meydana geldi.
Fabrika sistemi hızlı üretim gibi olumlu sonuç yanında sosyal açıdan olumsuz birtakım sonuçlar da doğurdu. Erkek işçiler yanında, hatta onların yerine (daha ucuza çalıştıkları için) çocuk ve kadınlar çalıştırılmaya başlandı. 20 saate kadar varan iş saatleri küçük çocuk ve kadınları eziyordu.
Buna rağmen ücretler yetersizdi. İşçilerin kalifiye olması artık o kadar önemli değildi. Makineler tekdüze, basit, mekanik hareketler yapabilen herkesle çalışabiliyordu. Kalifiye işçilerin normal ücretle iş bulması imkansızlaşıyordu.
Full transcript