Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

5.4 : Opstand in de Nederlanden

Havo 4
by

Lisa Pérez

on 15 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 5.4 : Opstand in de Nederlanden

De Nederlandse Opstand
1555-1588
1555: Filips II
landsheer der Nederlanden
1588
Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden
1568: Begin Ned Opstand
1566: Beeldenstorm
1581: Plakkaat van Verlatinghe
1555: Karel V treedt af, Filips II wordt landsheer der Nederlanden
1. Centralisatie vs. particularisme
Centralisatie = creëeren van eenheid d.m.v. gelijke wetten en regels
Habsburgers voeren 3 centrale raden in waarbij het hoogste gezag komt te liggen:
Raad van Financiën (belasting)
Raad van State (politiek advies)
Geheime Raad (wetten)
Oorzaken voor de Opstand
Hoge edelen vragen bij
landvoogdes (Margaretha van
Parma) om matiging
van kettervervolgingen.
Willen ook hun privileges
behouden (particularisme).
1566: Smeekschrift der
Edelen
Oorzaken:

- Hagenpreken
- Honger
Beeldenstorm: 1566
Raad der Beroerten: straffen beeldenstormers
Tiende Penning: extra belasting
Aanleiding voor de Opstand:

1567: Alva komt naar de Nederlanden
1568: Begin Nederlandse
Opstand door Willem
van Oranje
1572: Watergeuzen veroveren Den Briel
Verloop van de Opstand
1572: Spanjaarden veroveren Naarden
Spaanse furie in Antwerpen, 1576
Tegelijkertijd vecht Filips tegen de Turken in de Middellandse Zee
In 1576 kan Filips zijn troepen niet meer betalen, deze muiten.
Reactie op muiterijen van Spaanse soldaten

-Zeventien gewesten spreken af om samen de Spanjaarden te verjagen.
-Gewetensvrijheid wordt vastgelegd.
Pacificatie van Gent:
1576

Calvinisten houden zich niet aan gewetensvrijheid
1579:
Unie van Utrecht
Unie van Atrecht

Acte van Verlatinghe: 1581
Hertog van Anjou
1584: Moord op Willem
van Oranje > zoektocht
naar nieuwe koning
Statenbond: Gewesten behouden
hun privileges en soevereiniteit

1588: Stichting Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden

Graaf van Leicester
2. Kettervervolgingen
Karel V wil ook eenheid van geloof in Nederlanden
Bloedplakkaten: iedere protestant mag vervolgd worden
Oorzaken voor de Opstand
Apologie van Willem
van Oranje
1580: Vogelvrijverklaring
Habsburgse Rijk
Bestuur van het Habsburgse Rijk
- In 1543 krijgt Karel alle 17 gewesten in handen

- Habsburgers willen centralisatie, maar de gewesten hebben hun eigen regels en privileges

- Overleg met Gewestelijke Staten en Staten-Generaal

- Landvoogd (land) en stadhouder (gewest) houden toezicht voor Spanjaarden
Full transcript