Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kinezyoloji

Ön kol
by

Ceren Cetinkaya

on 28 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kinezyoloji

ÖN KOL KEMİKLERİ *Ön kol Radius ve Ulna olmak üzere iki uzun kemikten oluşur. *Kemikler arasında interosseous membran bulunmaktadır. ÖNKOL ÖN KOMPARTIMAN KASLARI m.flex.carpi ulnaris ile m.flex.digitorum profundus un iç yan bölümü n. ulnaris diğer kaslar n. medianus tarafından innerve edilir. kasların bir kısmı yüzeyel bir kısmı derin kaslardır. *flexor carpi radialis
Bu kas humerus medial epikondilinden kaynaklanır.Diğer bir çok kasta olduğu gibi bu kasta FCR median sinir tarafından inerve edilir. Ulnar arterden kanlanır.Kas, önkolun tüm fleksörleri gibi fleksiyon hareketine yardımcıdır. Bu kası geliştirmek için rulo kullanılabilir ve dambıl ile egzersizler yapılabilir. m.palmaris longus Bu fleksör karpi radialis medial, bir ince, fusiform kastır. Bu fleksor retinakulumun üst kısmı üzerinden geçerken, bir ince, yassı bir tendon içinde sona erer.Palmaris longus tendonu diğer memelilerde pençeleri sergilemek için sorumludur. Kas yırtılmalarında transfer edilebilen kolay şekillenebilen vücudun sigortası bir kastır. Bileğin tüm esnek eklem hareketleri bu kasın üzerinde yoğunlaşmıştır. ÖNKOL DIŞYAN KOMPARTIMAN KASLARI Brachioradialis Ön kola fleksiyon hareketi yaptırır. Kolun pozisyonuna göre pronasyon ve supinasyon yeteneği de vardır. Tendon yoluyla radius distal stiloide bağlı ve humerus lateral suprakondilerde sırt edilir. Önkol pronasyon yaptığında, brachioralis esner şekilde supinasyon eğilimindedir. Supinasyon yaptığında, esner şekilde pronasyon eğilimindedir. Brachioradialis önkol radioulnar eklemde supinasyon ve pronasyon arasındaki midpositionda güçlü bir dirsek fleksörüdür. M.brachioradialis, m.ext. carpi radialis longus et brevis olmak üzere üç kas yer alır. Bu kaslar n.radialis tarafından innerve edilir. M.fleksör carpi ulnaris humerus ve ulnanın baş kısımlarından kaynaklanır.bu iki kısım birbirlerine tendinöz kemerle bağlanmıştır.hamatum ve psiform kemiklerine kadar uzanır. ön kolun en medialinde tendonu vardır.bu kasta ön kol fleksörüdür. kasta oluşabilecek olan ulnar kollateral yaralanmaları önlemek için kasa güçlendirme egzersizleri yaptırılabilir. dambıll çalışmaları uygulanabilir. en riskli hastalığı kubital tünel sendromudur. M.extensor carpi radialis longus ve brevis Her iki kas ortak olarak epikondilus lateralinden başlar. Ekstansör karpi radialis brevis distal ucu yukarıda bulunur ve daha kısa ve kalındır. Bilekte ekstensiyon ve abduksiyon yaptırır. ÖNKOL ARKA KOMPARTIMAN KASLARI Ektansör kompartıman kasları olarakta adlandırılır. Bu kasların yüzeyel grubu ortak ekstensör başlangıç olan epikondil lateralinden başlar. N.radialis tarafından innerve edilir. M. pronator teres median sinirin innerve ettiği pronator teres kası,humerus'un iç kondilinden ve ulna'nın proccesus coronaidea'sından başlar.bu iki başı arasından nervus medianus geçer. iki baş birleşip radius'daki tuberositas pronatoria'ya yapışır. önkola dolayısıyla ele pronasyon yaptırır. yani kolumuzu dilenme pozisyonundan yağmur duasındaki pozisyona getirir. caput humaralesi kolun fleksiyonuna da yardım eder. M.ekstensör digitorium Falanks, el bileği ve dirsek boyunca uzanır. Epikondilus lateralinden başlayıp orta ve distal falankslarda sonlanır. Parmakları ayırma eğilimindedir. Bilekte ve parmaklarda ekstansiyon yaptırır. humerusun medial epicondili ve ulnanın colateral ligamentinden kaynaklanır.ikinci ve beşinci parmakların orta falankslarında sonlanır.medianus siniri tarafından innerve edilir. m.flex. digitorum superficialis M. fleksör pollicis longus M.ekstensör digiti minimi Epikondilus laterali humeriden başlayıp 5. parmağın ekstansör ekspansiyonunda sonlanır. 5. parmağa ekstansiyon yaptırır. m.flexor digitorum profundus m.pronator quadratus Ulna’nın ön yüzünün 1/4 alt kısmından başlayıp radius’un ön yüzünün 1/4 alt kısmında sonlanır. ön kol ve ele pronasyon yaptıran kastır.daha hızlı ve kuvvetli pronasyon gerektiğinde pronator teres devreye girer. n. medianus siniri tarafından innerve edilir. Radius ‘un ön yüzünün orta bölümü ve ulna’nın processus coronoideus’undan başlayıp el baş parmağının distal falanksı tabanında sonlanır.baş parmağa fleksiyon yaptırıcı kas; el baş parmağının uzun bükücü kası olarak iş yapar.n.medianus tarafından innerve edilir. Ulna’nın üst yansının ön yüzünden başlayıp baş parmak hariç el parmakları distal falankslarmm tabanlarında sonlanır. sonlandığı bu parmakların distal falankslarına fleksiyon yaptırırken; el parmaklarının derin bükücü kasıdır. M.ekstensör carpi ulnaris Önkolun posteriorunda bulunur. Epikondilusun lateralinden 5.metakarpın bazisine uzanır. Bilekte ekstensiyon ve adduksiyon yaptırır. M. anconeus Önkolun posterior kompartımanında bulunur. Epikondilusun lateralinden olekranon ve posterior ulnaya uzanır. Dirsek ekleminde ekstansiyon yaptırır. Dirsek eklemini stabilize eder. M.abductor pollicis longus M. ekstensor pollicis brevis Eklemde distal, yüzeysel parça ve proksimal, derin kısım ayrılmıştır.Yüzeysel kısım birinci metakarp tabanının radyal yan içine bir ya da daha fazla tendon ile eklenir. Derin parça değişken trapez, eklem kapsülü ve bu bağlar içine yerleştirilir. Başparmağa abduksiyon ve ekstensiyon yaptırır. M. ekstensor pollicis longus Radiusun distalinden başparmağın proksimal falanksına uzanır. I. parmak proksimal falanksına ekstensiyon yaptırır. M. extensor indicis interesöz membrandan ve ulnanın posteriorundan II. parmağın ekstensör ekspansiyonuna uzanır. II. parmağa ekstensiyon yaptırır. M. supinator Humerusun lateral epikondili ve kollateral ligamentten başlar, radiusun ön ve dış yan yüzünde sonlanır. Önkola supinasyon yaptırır. interosseöz membrandan ve radius dorsal yüzeyinden I. metakaparpın bazisinde sonlanır. Başparmağa abduksiyon ve ekstensiyon yaptırır.
Full transcript