Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Competentieprofiel HRD

Opdracht HAN
by

Mark Rill

on 25 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Competentieprofiel HRD

De HRD-adviseur
Toepassingstaak
?
Toepassen van kennis in een concrete praktijksituatie
Toepassen van kennis m.b.v. een opdracht
Fase 1
Voorbespreking
Fase 2
Zelfstudie
Fase 3
Terugkoppeling
verhelderen van de
onduidelijke begrippen
(In de context van de taak!)
De vraag
(Met de onderliggende probleemstelling)
Hoe ziet het competentieprofiel eruit van een opleidingsadviseur bij Talenter Training?
(Afgestemd op de missie en visie van het bedrijf)
Brainstormen
Voorbeelden van generieke CP's van HRD-adviseurs opzoeken
Maximaal 5 competenties
Competenties:
Acquisitie
Coördinerend vermogen
Netwerken
Multidisciplinair
Adviesvaardigheid
Klantgerichtheid
Zelfreflectie
Pro-activiteit
Zelfstandigheid
Opleidingsplannen ontwikkelen
Resultaatgericht
Creativiteit
Bedrijfsprofiel: innovatief, actief leren door ervaren
Ordenen
Functie: Ervaren opleidingsadviseur
Competenties:
- Competent in adviseren
- Competent in organiseren
- Competent in klant- en organisatiegerichtheid
- Competent in toegepast onderzoek
- Competent in commerciële vaardigheden
Inhoud competentie:
- Naam competentie
- Definitie
- 4 Gedragsindicatoren
(op basis van kennis, vaardigheden en attitude)

Minimaal vereiste niveau
Formuleer de leervragen
Hoe kom je tot een CP?

Waar bestaat een generiek CP voor een HRD-adviseur eruit?

Welke competenties uit het generiek CP zijn van toepassing op deze organisatie?

Op welke niveaus wordt een CP opgesteld voor deze organisatie?

Per competentie: Inhoud, definitie, gedragsindicatoren en minimaal vereist niveau
Generiek CP voor HRD-adviseur
Erg belangrijk:
Competent in adviseren
Competent in klant- en organisatiegerichtheid
Belangrijk:
Competent in toegepast onderzoek
Competent in organiseren
Competent in comm. vaardigheden
Van belang:
Competent in samenwerking en relatie
Competent in persoonlijke ontwikkeling
Competent in opleidings- en leerbeleid
Voor Talenter?
Missie
Maatwerk bieden welke voldoen aan uw wensen

Visie
Eigen verantwoording in eigen leerproces
Deelnemers motiveren en stimuleren
Manager betrekken zodat de zekerheid ontstaat
de medewerkers zich professioneel ontwikkelen
Voor Talenter?
In de missie en visie van Talenter (en Conclusion)
komt duidelijk naar voren dat persoonlijke ontwikkeling
een belangrijke competentie is!
Hoe kom je tot een competentieprofiel?
Betrokken functionarissen:
Directie (medewerker vs visie)
Afdelingsniveau (medewerker vs afdelingsdoel)
Lijnmanagement (medewerker vs functiegroep)
Medewerker (analyse eigen competenties)

Verzamelmethode:
Interviews, selectie- en beoordelingscriteria,
vragenlijsten, observaties, workshops, werkgroepen,
klanten en relaties
Welk niveau voor Talenter?
Functieniveaus 1, 2 en 3 worden bij trainings-
en adviesbureaus vaak als junior, medior en senior
onderscheiden.

Junior Startniveau, werkt onder begeleiding

Medior Enige ervaring, meedenken missie en visie

Senior Ervaren, geeft leiding, beslist mee over
strategische doelen
Klant- en organisatiegerichtheid
Junior
levert bijdrage aan een advies over mogelijke oplossingen
Junior
Inzicht hebben in de organisatie en servicegericht
medior
Handelen op basis van de organisatie en eigen initiatief tonen door actief mee te denken met de klant
senior
Bevorderen van het organisatiebewustzijn en stimuleren van anderen om de dienstverlening te optimaliseren
Toegepast onderzoek
Junior
Systematisch onderzoeken
medior
Verbanden leggen in het onderzoek
senior
Interpreteren en leiden van grote onderzoeken
Plannen en organiseren
Adviseren
medior
Formuleert oplossingsgerichte voorstellen
senior
In staat zijn om vanuit een onafhankelijke positie besluiten te nemen
Junior
Effectief plannen en organiseren van eigen werk
medior
Coördineren van eigen werk en dat van anderen
sedior
Sturen op hoofdlijnen
Commerciële vaardigheden
Junior
Ontplooit commerciele activiteiten
medior
Speelt in op de markt en zijn omgeving
senior
Bewaakt de kosten
Full transcript