Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

судалгаат хичээл

No description
by

はるか 杉山

on 1 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of судалгаат хичээл

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
судалгаат хичээл
Багшийн баг
* 1,2-р 3,4-р 5,6-р

* 1 багаас 1анги
Хэзээ юуны тухай хийх вэ?
* Сургуулийн судалгааны сэдэб


* хөгжүүлмээр чадвар
Хичээлийн хөтөлбөр
* Өөр багштай хамт бодох
* Олон одаа солидог
Дууриамал хичээл
* Багш сурагч болох
* Өөр ангиин сурагчдад
* Өөр багш заах
Шууд хичээл
* Бүх багш үзэх ёстой
* Багш нар сурагчдад сайн магтах
* Сурагчийн байдлаас суух
Хэлэлцүүлэг
* Сайн зүйл,
сайжруулсан нь дээр зүйл
* Хүүхдүүдийн тухай
* Хичээлийн чанарыг дээшлүүлэх
* Нээлттэй болгох
Гадаад сурагчд туслах арга

Үндсэн хэлээр үзэл бодлоо ойлгож чадах математкийн "хасах" хичээл
Аль анги, Судлагдахуун
Өдөр
Газар
Нэгж хичээл
Багш
Сурагчийн тухай
* Ямар сурагч вэ ?
* Өдийг хүртэл юу яаж сурсан бэ ?
Гадаад сурагчийн тухай
Ямар хичээл вэ?
Нэгж хичээлийн зорилт
Хичээлийн систем бүтэц
Нэгж хичээлийн төлөвлөгөө
Үнэлэлтийн стандарт
Үзээсэй гол санаа
Хэрэглэх ажлын хуудас
Ээлжит хичээлийн зорилт
Багшийн бэлтгэл
Хичээлийн явц
Хичээлийн бэлтгэл
MISSION
Ажлын хуудас
Саяхан сурсан дуу
* Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн
* Сургалтын материал

Сайжлуулах
Чухал !!
* Сайн бодож чадах
* Сайн эргэж харч чадах
* Олон зөвлөгөөг өгч чадах
Багш, сурагч хоёрт тустай
Сонссондоо
Баярлалаа!!
судалгаа : kenkyu
чанар : shitsu
дээшлүүлэх : koujosaseru
нээлттэй : koukaisuru
хийцэх : sou

үндсэн : kihon teki
үзэл бодлоо : gainen
математк : sansu
хасах : hikizan
shido-an
kufu
Ямар арга ухаантай заах вэ?
work sheet
katei
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн : kyogu
суругалтын
материал : kyozai
keiji
Самбрын зарлал
үлдэх : nokoru
тайлбар зураг : sashie
томруулах : kakudai suru
хэвлэх : insatsu suru
цөөрөх : heru
төсөөлөх : image suru
12 талх байна. 7 нь авбал, хэдэн нь үлдэх вэ
хэв маяг : pattern
хэлбэр : katachi
зугтаах : nigeru
хүрэх : tassei suru
чангарах : harikiru
work sheet
самбар төлөвлөлт
: bansyo keikaku
12 - 7 = 5
дууриамал : mogi
хөтөлбөр : sido-an
сайжrуулах : kairyo suru
honban
магтах : homeru
тайл : toku
дууриах : tehon ni suru
хөтөлбөр : sido-an
хүснэгт : hyo
хэцүүдэх : komaru
kento-kai
эргэж харах : hurikaeru
зөвлөгөө : advice
12 - 7 = 5
*Сурагчдад бодуулохын тулд багш оновчтой үгээр асуусан үгүйг. Багш богино өгүүлбэрээр, удаан, ойлгоход хялбар аргаар ярьсан үгүйг.
*"Чухал үг аль вэ"-г ойлгоход хялбар, бас бүх хичээлийг эргэж харч чадах самбар байгаа үгүйг.
*Сурагчид тооцооны аргыг өгүүлбэрээр илэрхийлэх гэж хичээж байсан үгүйг.
Явц (жишээ)
1. Заасан багш өөрийгөө эргэж харах
2. Хичээлийн тухай бодсон юмыг жижиг цаас
дээр бичих
3. 5-6хүний багаар, төсөөтэй бодлыг хамаад
нэгтгэх. Яаж сайжруулахыг ярилцах
4. Багаар ярилцсан агуулгыг нийтлээд хэлэлцэх
сэдвийг шийдэх
5. Бүгдээрээ сэдвийн тухай хэлэлцэх
6. Бүхнийг нэгтгэх
7. Заасан багшид талархах
Full transcript