Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ikt i Gymnasiet

No description
by

Anders Gerestrand

on 30 July 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ikt i Gymnasiet

IKT
Visualisera
Motivera
Simulera
Förenkla
Mishra & Koehler 2006, TPACK-modellen
ersättande
effektivisering
modifiering
omdefinering
Implementera ikt
Samhällsekonomisk synvinkel- arbetskraften måste kunna it
Likvärdighet-minska digitala klyfter
Effektivitet i lärande
Katalysator för förändring -flexibel
Goda exempel
10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider (...). (se SFS 2010:800.
Utmaningar
Från koordination till kollaboration
Från distribution till relation
Från talande till lyssnande
Från konsumtion till produktion
Från teknik till etik
Från kontroll till medskapande
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets
teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs
av grundläggande IKT - färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för
att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.
Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens
(30.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 394/15.)
I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena.
Matematik 1a
Digital kompetens
Källkritik
Sociala medier
Man kan ju googla, varför ska man lära sig något?
Just in time
Just in case
hinner inte söka fram informationen
kunna källkritiskt granska
Skype, Google docs
Områden
Vad ska läras ut?
Hur kan jag mäta det som lärs ut?
Hur kan jag hjälpa studenterna att möta det som ska läras ut?
Hur kan jag presentera lärobjekten för studenterna?
Vilket ikt verktyg kan jag använda?
Full transcript